Faktúry na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 2011/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ Múzeum vo Sv. Antone (ďalej MSA).

 Číslo faktúry  Dátum úhrady  Objednávateľ   Dodávateľ   Uhradená suma s DPH   Predmet 
2011010009  12.01.2011  MSA Decus, s.r.o., Žilina  119,50 €   inzercia
20110004  12.01.2011  MSA Magic Computers, s.r.o., B. Štiavnica  100,00 €  údržba PC 
2011002 19.01.2011 MSA Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen  83,69 €   služby BOZP
22111  28.01.2011 MSA  Gimex, B. Štiavnica  16,56 €  internet. služby 
6319004521 27.01.2011 MSA SAP, Bratislava  378,83 €  údržba SAP 
20110006   02.02.2011  MSA Mesto B. Štiavnica  13,80 €  tlač 
721005388 02.02.2011 MSA Konica Minolta, B. Bystrica  169,61 €  kopír. služby 
32357519 10.02.2011 MSA Orange, Bratislava 202,75 €  služby mobil. operátora
1110154 02.02.2011 MSA VÚZ - PI SR, Bratislava 331,65 €  ubytovanie
721005575 10.02.2011 MSA Konica Minolta, B. Bystrica 142,14 €  kopír. služby
 20110098 15.02.2011 MSA Magic Computers, s.r.o., B. Štiavnica  100,00 €  údržba PC
1103413 15.02.2011 MSA Lindstrom, s.r.o., Trnava 47,88 €  servisný prenájom rohoží
7722924962 15.02.2011 MSA T-Com, Bratislava 64,43 €  telefónne hovory
2011038 15.02.2011 MSA Ing. Ľ. Šudová, Zvolen 83,69 €   služby BOZP
11050003 15.02.2011 MSA AKTV, s.r.o., Sv. Anton 72,00 €  občerstvenie - reprefond
 9680649096 15.02.2011 MSA SSE, a.s., Žilina 4 336,36 €  elektrická energia
104722 15.02.2011 MSA VION-LG, s.r.o., Zlaté Moravce 180,62 €  PHM
235211 18.02.2011 MSA Monika Madlušková, Janova Lehota 1 040,58 € stravovacie služby
69511 22.02.2011 MSA Gimex, B. Štiavnica 16,56 €  internet. služby
721005954 28.02.2011 MSA Konica Minolta, B. Bystrica 171,05 €  kopír. služby
042011 28.02.2011 MSA Peter Ivaška, B. Štiavnica 500,00 €  spracovanie DVD služby
2011400059 08.03.2011 MSA Slov.nár.múzeum, Bratislava 10,84 €  odborné časopisy
110097 08.03.2011 MSA Technické služby, B. Štiavnica 73,42 €  údržba kaštieľa
240211 08.03.2011 MSA Monika Madlušková, Janova Lehota 885,48 €  stravovacie služby
20110183 14.03.2011 MSA Magic Computers, s.r.o., B. Štiavnica 100,00 €  údržba PC
20110149 14.03.2011 MSA Magic Computers, s.r.o., B. Štiavnica 2,90 €  materiál k PC
104735 14.03.2011 MSA VION-LG, s.r.o., Zlaté Moravce 274,05 €  PHM
32357519 14.03.2011 MSA Orange Slovensko, Bratislava 180,90 €  služby mobil. operátora
2723942498 14.03.2011 MSA T-Com, Bratislava 89,78 €  telefónne hovory
9680649097 14.03.2011 MSA SSE, a.s., Žilina 4 004,34 €  elektrická energia
2011075 14.03.2011 MSA Ing. Ľ. Šudová, Zvolen 83,69 €  služby BOZP
1109202 14.03.2011 MSA Lindstrom, s.r.o., Trnava 47,88 €  servisný prenájom rohoží
 116611 29.03.2011  MSA  Gimex, B. Štiavnica  16,56 €   internet. služby
10032011 29.03.2011  MSA  Hubertlov, Bratislava  8,00 €   časopis Hubertlov
 2011078  07.04.2011  MSA  SIBAcol, s.r.o, B.Štiavnica  17,26 €   spotrebný materiál
 1116293  07.04.2011   MSA

 Lindstrom, s.r.o.,

Trnava

 47,88 €   servisný prenájom rohoží
 721006537  07.04.2011   MSA

 Konica Minolta,

B. Bystrica

 171,05 € 

 kopírovacie

služby

20110276  12.04.2011   MSA

 Magic Computers,

B. Štiavnica

 100,00 €   servis PC
20110234   12.04.2011   MSA

 Magic Computers,

B. Štiavnica

 10,40 €  materiál k PC 
32357519  14.04.2011   MSA  Orange Slovensko, Bratislava  182,15 €   služby mobil. operátora
 104772  14.04.2011   MSA

 VION-LG, s.r.o.,

B. Štiavnica

 247,93 €   PHM
 1724957988   19.04.2011   MSA

 T-Com, Slovak Telekom, Bratislava

85,37 € 

 telefónne

hovory

 243511  12.04.2011   MSA

 Monika Madlušková,

Janova Lehota

 1 023,66 €  stravovacie služby
 2011117  19.04.2011   MSA  Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen  83,69 €  služby BOZP
 9680649098   19.04.2011   MSA  SSE, a.s., Žilina  3 939,74 €  elektrická energia
 082011  19.04.2011   MSA  Ing. Pastorková Iveta, B. Štiavnica  36,00 €   viazanie kníh
 166711   19.04.2011   MSA  Gimex Slovakia, s.r.o., B. Štiavnica  16,56 €   internet. služby
 7102388   20.04.2011   MSA  Konica Minolta, B. Bystrica  171,05 €   kopírov. služby
 2011118  12.05.2011  MSA

 SIBAcol, s.r.o.

B. Štiavnica

188,80 € 

spotrebný

materiál

 1122638 10.05.2011  MSA

 Lindstrom, s.r.o.

Trnava

47,88 € 

 servis.prenájom

rohoží

32357519  12.05.2011  MSA 

Orange Slovensko

Bratislava

 199,11 € 

služby mobil.

operátora

31057 12.05.2011  MSA   Ľ.Polóňová Remeslo, Lutila  15,39 € 

spotrebný

materiál

20110349  12.05.2011  MSA

Magic Computers,

B. Štiavnica

 100,00 € servis PC
248011  12.05.2011   MSA  Monika Madlušková, Janova Lehota  975,00 €   stravovacie služby
3725971095  17.05.2011   MSA  Slovak Telecom, Bratislava  74,20 €   telefónne hovory
104792  12.05.2011   MSA 

 VION-LG, s.r.o.,

Zlaté Moravce

155,28 €   PHM
2011006  10.05.2011  MSA

Lívia Macková,

Sv. Anton

 43,01 €   reprezentačné
9680649099  17.05.2011  MSA SSE, a.s., Žilina  2 614,38 €  el. energia
2011166  17.05.2011   MSA 

Ing.Ľ.Šudová,

Zvolen

 83,69 €   služby BOZP
 2011041  17.05.2011   MSA  Ing.Ernest Rusnák , Levoča  184,50 €  propag.materiál
 7103875 20.05.2011 MSA

Konica Minolta Slovakia,

B. Bystrica

 627,20 €  kopírovacie služby
 7104382 24.05.2011   MSA

Konica Minolta Slovakia,

B. Bystrica

171,05 €   kopírovacie služby
 212411  24.05.2011   MSA Gimex Slovakia, B. Štiavnica  16,56 €  internetové služby
 102011 03.06.2011  MSA

 Jozef Majer,

B. Štiavnica

 45,54 €   spotrebný materiál
 2011008 03.06.2011 MSA

 Anna Majerová,

B. Štiavnica

126,42 €  údržby pracov.zariadení
 2011011  03.06.2011  MSA

Miroslav Blahút,

B. Štiavnica

221,85 €   čistiaci, hygien. materiál
 1128902  03.06.2011  MSA

Lindstrom, s.r.o.,

Trnava

47,88 €  servis.prenájom rohoží
 32357519  14.06.2011  MSA Orange Slovensko, Bratislava 185,57 €  služby mobil. operátora
83959767  10.06.2011  MSA  Poradca s.r.o., Žilina  28,40 €  predplatné
6319005028 28.06.2011  MSA SAP, Bratislava 568,25 €  údržba SAP
 2011187 14.06.2011  MSA Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen  83,69 €  služby BOZP
 8726995532  21.06.2011   MSA T-Com, Bratislava  93,12 €  telefónne hovory
 253811  14.06.2011   MSA Monika Madlušková, Janova Lehota  1 128,00 €  stravovacie služby
 11050027  14.06.2011   MSA  AKTV, s.r.o., Svätý Anton  10,00 €  občerstvenie - repre
 9680649100  14.06.2011  MSA SSE, a.s., Žilina  2 255,81 €  elektrická energia
 20110430 14.06.2011  MSA  Magic Computers, B.Štiavnica  100,00 €  servis PC
 1047122 17.06.2011  MSA VION LG, s.r.o., Zlaté Moravce  295,46 €  PHM
 262811 21.06.2011   MSA  Gimex Slovakia, s.r.o., B.Štiavnica  16,56 €   internetové služby
 306114611  23.06.2011   MSA INCHEBA, a.s., Bratislava  329,90 €   ubytovanie -výstava
 306115218  23.06.2011   MSA INCHEBA, a.s., Bratislava 540,00 €  prenájom priestorov
 7107283  28.06.2011  MSA  Konica Minolta Slovakia, Bratislava  171,05 €   kopírovacie služby
 1135093 01.07.2011   MSA Lindstrom s.r.o., Trnava  47,88 €  servis.prenájom rohoží
32357519 12.07.2011  MSA  Orage Slovakia, Bratislava 188,17 €   služby mobil. operátora
2011185 12.07.2011  MSA  SIBACOL, s.r.o., B.Štiavnica 114,52 €   spotrebný materiál
 2011230 12.07.2011 MSA Ing. Ľ. Šudová, Zvolen 83,69 €   služby BOZP
 20110503 12.07.2011  MSA Magic Computers, s.r.o., B Štiavnica 100,00 €  údržba PC
1047151 12.07.2011  MSA  VION LG, s.r.o., Zlaté Moravce 269,71 €  pohonné hmoty
 4728007295 12.07.2011  MSA T-Com, Bratislava 100,12 €  telef. hovory
312406635 12.07.2011  MSA Manutan Slovakia, s.r.o., Bratislava 329,03 €  hygienické potreby
9680649101 18.07.2011  MSA  SSE, a.s., Žilina 1 508,42 €   elektrická energia
21072011 19.07.2011 MSA Peter Šomek, Bratislava 99,00 €   propagačný materiál
 82011 19.07.2011 MSA Oľga Nôžková, Očová 45,00 €  komis.predaj prop.materiálu
 01411  19.07.2011  MSA  Daniel Hanes, Zvolen  20,46 €   komis.predaj prop.materiálu
 258511  18.07.2011  MSA  Monika Madlušková, J.Lehota  1 068,00 €   stravovacie služby
2311 19.07.2011 MSA  KB Press, s.r.o., B. Bystrica 30,73 €  predaj prop. materiálu
117 19.07.2011 MSA Pavel Toman, Krnov 11,39 €   komis.predaj prop. materiálu
 15311 19.07.2011 MSA  Kermat, s.r.o., Kalinovo 107,69 €   komis.predaj prop. materikomis.predaj prop. materiálu
 309611  27.07.2011  MSA Gimex Slovakia, s.r.o.,B. Štiavnica 16,56 €  internet. služby
 7111754 27.07.2011 MSA  Konica Minolta, Bratislava 171,05 €  kopírovacie služby
1141266 27.07.2011  MSA Lindstrom, s.r.o., Trnava 47,88 €   servis. prenájom rohožílu
 32357519  10.08.2011  MSA  Orange Slovensko, Bratislava  185,85 €   služby mobil.operátora
 11050  10.08.2011 MSA  Gabriel Ruckschloss, B.Štiavnica 96,74 €  prečistenie odpadu
262611  10.08.2011 MSA Monika Madlušková, J.Lehota 990,00 €  stravovacie služby
 7112782 10.08.2011  MSA Konica  Minolta, Bratislava  234,52 €  kopírovacie služby
20110563  10.08.2011   MSA  Magic Computers, B.Štiavnica 100,00 €   údržba PC
 20110537  10.08.2011  MSA Magic Computers, B.Štiavnica  129,00 €  nákup - monitor
31106 10.08.2011 MSA Lýdia Polóňová, Lutila  7,60 €   nákup spotreb materiálu
 1047158  10.08.2011  MSA  VION-LG, s.r.o., Zlaté Moravce  243,14 €  pohonné hmoty
 8729014283  19.08.2011  MSA Slovak Telecom, Bratislava  61,18 €  telef. hovory
 9680649102 12.08.2011 MSA SSE, Žilina 1440,71 € elektr.energia
 11050047  12.08.2011  MSA  AKTV, Sv. Anton 11,10 €  repre - obed
2111124962  19.08.2011  MSA SOZA, Bratislava  567,00 €  autorské práva
 2011264  16.08.2011 MSA  Ing. Ľ. Šudová, Zvolen 83,69 €  služby BOZP
 191100049  16.08.2011  MSA Identifikačné systémy, Praha  541,44 €  tlač vstupeniek
 361411  19.08.2011  MSA  Gimex Slovakia, B.Štiavnica  16,56 €   internetové služby
1146575   25.08.2011  MSA  Lindstrom, Trnava 47,88 €  servis-prenájom rohoží
 97 31.08.2011  MSA  Obec Svätý Anton, Sv.Anton  79,00 €   prenáj.verej.priestr.
 7113965  25.08.2011  MSA  Konica Minolta, Bratislava  171,05 €  kopírov.služby
 2110337684  25.08.2011 MSA  Poradca podnikateľa, Žilina  19,98 €   predpl. fin. spravodaj
32357519  30.08.2011  MSA  Orange Slovensko, Bratislava  3,00 €  mobil
 2011131  31.08.2011  MSA  Rusnák Ernest Ing., Levoča  185,40 €  propagač.materiál
18311 31.08.2011 MSA  Ján Mojžiš, B.Štiavnica  86,10 € nákup spotr. mater.
2011236  31.08.2011  MSA SIBACOL, s.r.o., B.Štiavnica  248,88 € nákup spotr. mater.
 411 13.09.2011 MSA  Sitňan, B.Štiavnica 200,00 €  folklór. vystúpenie
 26092011  13.09.2011  MSA  Peter Šomek, Bratislava  1 340,60 € tlač
 110190 13.09.2011  MSA  Vitex CZ, Bystrice  150,00 €  laser.strelnica
32357519  08.09.2011  MSA Orange Slovensko, Bratislava 193,83 € služby mobil.operátora
 0911  13.09.2011  MSA  Spolok dychovej hudby, B.Štiavnica  300,00 € vystúp. dych. hudby
 201109  13.09.2011  MSA

Alena Výbochová,

Sv. Anton

 98,13 €  repre - občer. + kvety
2011303 13.09.2011 MSA  Ing. Ľ. Šudová, Zvolen 83,69 € služby BOZP
 312407685 08.09.2011  MSA  Manutan Slovakia s.r.o., Bratislava  191,02 € hyg. materiál
 11101072  13.09.2011 MSA PMP tlačiareň s.r.o., Bratislava  1 054,80 € propag. materiál
 201113  13.09.2011  MSA Erik Píš, B.Štiavnica  400,00 € ozvučenie
 20110647 13.09.2011  MSA  Magic Computers, B.Štiavnica  100,00 € údržba PC
 1047202 13.09.2011  MSA  VION-LG s.r.o., Zlaté Moravce 492,11 € pohonné hmoty
711 13.09.2011  MSA  Stred.odb.škola les., B.Štiavnica 29,08 € preprava
10110678  12.09.2011 MSA  Gemtech s.r.o., Poprad 559,50 €  nákup materiálu
 12011  14.09.2011  MSA  Agility klub, Nitra  100,00 € ukážky kynol.športu
 2011012  13.09.2011  MSA Lívia Macková, Sv. Anton 614,62 € repre - občer.
 201112012 13.09.2011 MSA KŠP, s.r.o., Bratislava  113,55 € nákup kancel.mat.
 41100652  14.09.2011  MSA Toi Toi Dixi, s.r.o., Bratislava  600,00 € sanitar. služby
 268411 14.09.2011 MSA  Monika Madlušková, J.Lehota  1 089,00 € stravovacie služby
 9680649103  14.09.2011  MSA SSE, Žilina  1 338,94 € elektrická energia
 1134 14.09.2011 MSA  Ekapo, B.Štiavnica 483,00 € repre - obed
 9730024230  14.09.2011  MSA  T-Com, Bratislava  62,38 €  telef. hovory
 022011  14.09.2011  MSA Obč.združ.Texasky, B.Štiavnica 100,00 € kult.vystúpenie
 077  14.09.2011 MSA Súkr.hotel.akadémia, B.Štiavnica 430,50 €  ubytov.
 232011 14.09.2011 MSA Peter Ivaška, B.Štiavnica  586,00 €

spracov.

videozáznamu

 114597  21.09.2011  MSA Anton-Antol s.r.o., B.Štiavnica 79,80 € repre 
 112872  13.09.2011 MSA Mediaprint - KAPA, Bratislava 20,00 € predplat.odbor. časopis
110670  23.09.2011  MSA  Tech.služby, B.Štiavnica  24,44 € komun. služby
 601075  23.09.2011  MSA  Lindstrom, Trnava  47,88 € servis-prenájom rohoží
631905553  23.09.2011 MSA SAP, Bratislava 568,25 €  údržba SAP
413711  23.09.2011  MSA  Gimex, B.Štiavnica 16,56 € internet.služby
 110681  23.09.2011 MSA Tech. služby, B.Štiavnica  56,47 € komun.služby
 7117137  27.09.2011 MSA  Konica Minolta, Bratislava  171,05 € kopírov. služby
 52531115 27.09.2011   MSA  Poradca s.r.o., Žilina  27,60 € predpl. zb. zákonov
 27092011  27.09.2011  MSA Peter Šomek, Bratislava  132,00 € propag. materiál
 2011044 27.09.2011  MSA MVDr. Miroslav Kováč, B.Štiavnica  22,00 € veter. služby
 21991  27.09.2011  MSA Divadlo J.G.Tajovského, Zvolen  804,00 € prenájom hľadiska
 20113 11.10.2011  MSA Martina Húsková, Sv. Anton  60,00 € preprava
 110691  03.10.2011  MSA  Technické služby, B.Štiavnica  379,19 € komun. služby
 83959767  10.06.2011  MSA Poradca s.r.o., Žilina  28,40 € predpl. zb. zákonov
 2011292  11.10.2011 MSA SIBACOL s.r.o., B.Štiavnica 53,03 € nákup spotr. materiálu
 20111561 05.10.2011  MSA Nemocnice a polikliniky, Bratislava 171,48 € zdravotnícke služby
 32357519  11.10.2011  MSA  Orange Slovensko, Bratislava 257,07 € služby mobil. operátora
 11050062  11.10.2011  MSA AKTV s.r.o., Sv. Anton  143,12 € ubytovanie
 2011341  13.10.2011  MSA Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen  83,69 € služby BOZP
 1155 19.10.2011  MSA Združenie turizmu B.Štiavnica 125,00 € propagácia MSA
 20110726 13.10.2011  MSA Magic Computers. B.Štiavnica 100,00 € servis PC
 2011016  13.10.2011 MSA  Lívia Macková, Sv. Anton  21,66 € nákup spotr. materiálu
2011017  13.10.2011 MSA Lívia Macková, Sv. Anton 84,58 € reprezent .
5731028617 11.10.2011 MSA T-Com, Bratislava 63,55 € telef. hovory
 12011 19.10.2011  MSA Slov. rybár. zväz, B.Štiavnica 192,50 € reprezent.
 2011040 19.10.2011  MSA Miroslav Blahút, B.Štiavnica  250,96 € nákup spotr. materiálu
 0622011  24.10.2011  MSA Radovan Hikl, B.Štiavnica 111,40 €  oprava auta
 9680649104  19.10.2011  MSA SSE, Žilina  1 786,16 € elektr. energia
 273311 13.10.2011  MSA  Monika Madlušková, J.Lehota  984,00 € stravovacie služby
1047236  19.10.2011  MSA VION-LG s.r.o., Zl. Moravce  187,08 € pohonné hmoty
 1000211 24.10.2011  MSA ALMY s.r.o., Levoča  23,44 € nákup spotr. mater.
 52531115  -  MSA Poradca s.r.o., Žilina  0,00 € predplatné
 1101087  24.10.2011  MSA Allcom s.r.o., B.Štiavnica  4,20 € oprava pečiatky
 601075 24.10.2011  MSA Lindstrom, s.r.o., Trnava  47,88 € servis-prenájom rohoží
 467011  19.10.2011  MSA Gimex, B.Štiavnica  16,56 € internet.služby
 7120719  26.10.2011  MSA Konica Minolta, B.Bystrica 171,05 € kopír.služby
22011 26.10.2011  MSA Ján Mojžiš, B.Štiavnica  245,18 € nákup spotr.mater.
 86069117  28.10.2011  MSA  Poradca s.r.o., Žilina  28,24 €  predpl. Poradcu 2012
2011341 03.11.2011  MSA Sibacol, s.r.o., B.Štiavnica  32,26 € nákup konzer. mater.
 32357519 09.11.2011  MSA  Orange Slovensko, Bratislava 196,37 € telef. hovory
31149 09.11.2011  MSA Lýdia Polóňová, Lutila 95,25 € nákup spotr.mater.
7121673  09.11.2011  MSA Konica Minolta, Bratislava 212,77 €  kopírov. služby
2011370 15.11.2011  MSA Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen  83,69 € služby BOZP
 277911  09.11.2011  MSA  Monika Madlušková, J.Lehota  906,00 € stravovacie služby
 20110812  15.11.2011 MSA  Magic Computers, B.Štiavnica 100,00 € servis PC
 9732031001  15.11.2011  MSA T-Com, Bratislava  61,18 € telef. hovory
9680649105  15.11.2011 MSA SSE, Žilina  1 941,48 € elektr. energia
1165549 15.11.2011 MSA Lindstrom, Trnava  47,88 € servis-prenájom rohoží
 1047259  18.11.2011 MSA VION-LG, s.r.o., Zl.Moravce 350,51 € pohonné hmoty
11050083 23.11.2011  MSA  AKTV, s.r.o., Sv.Anton 14,18 € repre
 536411  23.11.2011  MSA  Gimex Slovakia, B.Štiavnica  16,56 € služby internetu
 2011028 30.11.2011  MSA Anna Majerová, B.Štiavnica  51,90 € nákup spotr.mater.
00102012 30.11.2011 MSA Jozef Majer, B.Štiavnica  103,48 € krmivo pre psa
 7123263 30.11.2011 MSA Konica Minolta, Bratislava 171,05 € kopírovacie služby
201112020 09.12.2011  MSA  KŠP, s.r.o., Bratislava 177,55 € nákup kanc.mater.
 1123104574 09.12.2011  MSA  Petit Press, a.s., Bratislava  102,68 € inzercia
 32357519  09.12.2011  MSA  Orange Bratislava  202,90 € mobil. služby
 11101430  09.12.2011  MSA P.M.P. s.r.o.,Bratislava  1000,00 € tlač
9733032690  15.12.2011  MSA  Slovak Telecom, Bratislava  62,09 € telekom.služby
 20110901 14.12.2011  MSA Magic Slovakia, B.Štiavnica  100,00 € servis PC
 100259681  14.12.2011 MSA  Slovenská pošta, B.Bystrica  141,88 €  predplatné
 2011406  15.12.2011  MSA Ing. Ľ.Šudová, Zvolen 83,69 € služby BOZP
282711  14.12.2011  MSA  Monika Madlušková, J.Lehota  930,00 € stravovacie služby
9680649103  15.12.2011  MSA  SSE, Žilina 3 318,44 € elekt.energia
2011056  22.12.2011 MSA  Miroslav Blahút, B.Štiavnica 134,73 € nákup spotr. materiálu
 212122709 15.12.2011  MSA  Stred.vodár.prev., B.Bystrica 71,65 € vodné
 1047296  14.12.2011  MSA  VION LG, s.r.o., Zl.Moravce 160,48 € pohonné hmoty
 601075  15.12.2011  MSA  Linstrom, Trnava 47,88 € servis prenájom rohoží
 6319005959  15.12.2011  MSA SAP, Bratislava 568,25 € údržba software
 110432 15.12.2011 MSA HP Control, s.r.o., Zvolen 117,22 € revízie
 110433  15.12.2011  MSA  HP Control, s.r.o., Zvolen  316,80 € hasiace prístroje - oprava
 4420000981  09.12.2011 MSA  Sodexo PASS SR, Bratislava  953,12 € darčekové poukážky
 7211 22.12.2011  MSA  Stanislav Lukáč, B.Štiavnica  424,00 € nákup elektr.inšt.mater.
 11294  22.12.2011  MSA  Boms, spol.s.r.o., B.Štiavnica  79,68 € pracovný odev a obuv
607111  22.12.2011  MSA  Gimex Slovakia, B.Štiavnica 16.56 €

služby

internetu

 7125967 22.12.2011 MSA Konica Minolta, B.Bystrica  171,05 € kopírov.služby
 2011423 22.12.2011  MSA  Sibacol, s.r.o., B.Štiavnica 86,62 € nákup spotr.mater.
 2011021  22.12.2011 MSA Lívia Macková, Svätý Anton  80,00 € repre
11298  28.12.2011 MSA  Boms, spol. s.r.o., B.Štiavnica  24,90 € pracovná obuv
 2011061  27.12.2011 MSA  Miroslav Blahút, B.Štiavnica 71,73 € čistiaci materiál
29611 28.12.2011  MSA Polpress, s.r.o., Bratislava 16,66 € predplatné časopisu
 2011425  27.12.2011 MSA  Ing. Ľ.Šudová, Zvolen 54,11 € pracovný odev
 7011  28.12.2011 MSA KB Press, B.Bystrica 105,29 € propag. materiál
 20110950 28.12.2011  MSA Magic Computers, B.Štiavnica 82,30 € nákup spotr. mateirálu
152011    MSA Mgr. Oľga Nôžková, Očová  30,00 € propag. materiál
 378    MSA Pavel Toman, Krnov  53,60 € propag.materiál
 201106 24.10.2011  MSA Pamstav, s.r.o., Žilinia  6 929,98 € NKP
 201107 24.10.2011  MSA  Pamstav, s.r.o., Žilina  101 661,46 € NKP
 012011 14.12.2011  MSA Soňa Poórová, Bratislava 25 864,56 €  NKP
03611 28.12.2011  MSA  Ing. Daniel Hanes, Zvolen 67,32 € propag.materiál
 648911 30.12.2011  MSA Gimex Slovakia, Banská Štiavnica 27,89 € internet.služby - regist.domény
102011 05.01.2012  MSA  Krňačková Club Kara, Kremnica 384,56 €  propag. materiál - komis
 39122011 05.01.2012  MSA Hubertlov, Bratislava 8,00 €  predplatné časopis
182011 05.01.2012  MSA Anna Weisová, Vyhne 9,87 €  propag.materiál - komis
 32357519 12.01.2012 MSA Orange Slovensko, Bratislava 259,78 €  služby mobil. operátora
031211 12.01.2012 MSA Kermat, s.r.o., Kalinovo 338,95 €  propag.materiál - komis
261011 10.01.2012  MSA

 J.Tomus,

Banská Štiavnica

130,00 € revízie
601075 12.01.2012  MSA  Lindstrom, Trnava 47,88 € servis. prenájom rohoží
2011400146 12.01.2012  MSA SNM, Bratislava 10,06 € prooag.materiál - komis
 287012 12.01.2012  MSA Monika Madlušková, Janova Lehota 894,00 € stravovacie služby
 2011024 12.01.2012  MSA  R.Škrinár, Banská Bystrica 33,00 €  propag.materiál - komis
2011025 12.01.2012  MSA  Štúdio Harmony, Banská Bystrica 26,29 €  propag.materiál - komis
 9680649107  12.01.2012  MSA  SSE, Žilina  3 963,16 €  elektrická energia
 1047327 12.01.2012 MSA

VION LG,

Zlaté Moravce

221,62 € nákup PHM
201110  13.01.2012  MSA Ing.Juraj Hoher, Sliač 6,63 €  propag.materiál - komis
 20110209  16.01.2012 MSA  AB ART PRESS, s.r.o., Slov.Ľupča 155,76 € propag.materiál - komis

Múzeum vo Svätom Antone

 045 691 39 32

 0915 821 973 - sekretariát

 0918 877 062 - pokladňa
(rezervácie vstupov
pre organizované skupiny)

 

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton

Táto stránka používa Cookies

Táto webová stránka používa cookies pre správu overovania, navigáciu a ďalšie funkcie. Používaním našich webových stránok, súhlasíte s tým, že môžeme umiestniť tieto typy cookies na vaše zariadenie.

Súhlasím

Facebook

Otváracie hodiny

ZIMNÁ SEZÓNA

november - marec

sprevádza sa zimný okruh

8.00 hod. - 15.00 hod.

vstupy každú celú hodinu
prvý vstup o 9.00 hod.

Otvorené - UTOROK až SOBOTA

 

 Vstupné:

  • Dospelý už od 6 €
  • Deti už od 0,50 €

Ako nás nájdete

© 2016 Kaštieľ vo Svätom Antone All Rights Reserved. Designed By Noprint s.r.o.