Faktúry na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 2011/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ Múzeum vo Sv. Antone (ďalej MSA).

 Číslo faktúry  Dátum úhrady Objednávateľ   Dodávateľ   Uhradená suma s DPH   Predmet 
109  02.01.2012 MSA Obec Svätý Anton 100,00 € propagácia
 2012010008 10.01.2012 MSA  Decus, s.r.o., Žilina 119,50 €  aktual.web stránok
5312 10.01.2012 MSA Gimex Slovakia, B. Štiavnica 245,06 € údržba RP
6412 10.01.2012 MSA  Gimex Slovakia, B.Štiavnica 5,72 € nákup kancel. materiálu
 20120006 16.01.2012 MSA  Magic Computers, B.Štiavnica 100,00 € údržba PC
 20120002  16.01.2012 MSA  Ing.Ľ.Šudová, Zvolen 83,69 €  služby BOZP
 301129010  16.01.2012 MSA Incheba, a.s., Bratislava 238,00 € ubyt.-záloha- Slovakiatour
2128018674 19.01.2012 MSA Poradca podnikateľa, Žilina 21,19 €  predplatné
21412 19.01.2012 MSA  Gimex Slovakia, B.Štiavnica 16,56 € internet.služby
20120033 25.01.2012 MSA  Mesto B.Štiavnica 13,80 € predplatné - noviny
 301124618 30.01.2012 MSA  Incheba a.s., Bratislava 98,45 €  ubytovanie
7130153  30.01.2012 MSA  Konica Minolta, s.r.o., Bratislava 171,05 €  kopírov. služby
 2012024  06.02.2012 MSA Sibacol s.r.o., B.Štiavnica 6,13 €  materiál na údržbu
1203732  09.02.2012 MSA Lindstrom, s.r.o., Trnava 47,88 €  servis.prenájom rohoží
32357519 09.02.2012 MSA Orange Slovensko, a.s., Bratislava 196,01 € služby mobil.operátora
 20120051 09.02.2012 MSA Magic Computers, B.Štavnica 873,28 €  
20120083 09.02.2012 MSA  Magic Computers, B.Štiavnica 100,00 € servis PC
 20120034  09.02.2012 MSA  Ing.Ľ.Šudová, Zvolen 83,69 € služby BOZP
 7130762 09.02.2012 MSA  Konica Minolta,s.r.o., Bratislava 143,08 € kopírov.služby
7735046806 16.02.2012 MSA  Slovak Telecom,Bratislava

61,18 €

telekom. služby
290812  16.02.2012  MSA Monika Madlušková, Janova Lehota 987,00 € stravovacie služby
9680649108 16.02.2012  MSA  SSE, Žilina 3 417,26 €  elektr. energia
104820 16.02.2012  MSA Vion - LG, s.r.o., Zlaté Moravce 115,14 € PHM
 32357519 17.02.2012 MSA Orange Slovensko, a.s., Bratislava 89,50 €  mobil.telef.
 78212  21.02.2012  MSA  Gimex Slovakia a.s., B.Štiavnica 16,56 € služby internetu
7133240  02.03.2012  MSA Konica Minolta, s.r.o., Bratislava 171,05 € kopírovacie služby
32357519 13.03.2012  MSA Orange Slovensko s.r.o., Bratislava  211,78 € služby mobil. operátora
1210067 13.03.2012  MSA Lindstrom, s.r.o., Trnava 47,88 €  servis. prenájom rohoží
 20120163  13.03.2012  MSA Magic Computers, s.r.o., B.Štiavnica  100,00 €  servis PC
3736043503 15.03.2012  MSA  Slovak Telecom, Bratislava  61,18 € telekom. služby
 20120073 13.03.2012  MSA  Ing. Ľ. Šudová, Zvolen 83,69 €  služby BOZP
 9680649109 14.03.2012  MSA SSE, Žilina  3 837,28 € elekt. energia
 6139006678 14.03.2012 MSA SAP Slovensko, s.r.o., Bratislava 586,43 € údržba software
104847  14.03.2012 MSA  VION-LG, s.r.o., Zl.Moravce 213,29 €  pohonné hmoty
 295112 13.03.2012 MSA M. Madlušková, J.Lehota 95,00 € stravovacie služby
125312 22.03.2012 MSA Gimex Slovakia, s.r.o., B.Štiavnica 16,56 € služby internetu
 1200064 23.03.2012  MSA Autoservis Jutoma, s.r.o., B.Štiavnica  377,09 € údržba auta
7134945  29.03.2012 MSA Konica MINOLTA, Bratislava 171,05 € kopír.služby
 1216236 12.04.2012  MSA  Lindstrom, s.r.o., Trnava 47,88 € servis, prenájom rohoží
32357519 17.04.2012  MSA Orange Slovensko, Bratislava  192,25 €  služby mobil. operátora
 201205 14.04.2012 MSA Ondrej Lepies, Vlkanová 60,00 € znehodnot. zbraní
2988312  12.04.2012 MSA M.Madlušková, J.Lehota 903,00 € stravovacie služby
 20120246  12.04.2012 MSA Magic Computers, B.Štiavnica  100,00 €  servis PC
 2012085 16.04.2012  MSA Sibacol, s.r.o., B.Štiavnica 5,57 € údržba - MSA
2012400070 12.04.2012 MSA Slov.národ.múzeum, Bratislava  10,84 € časopis Múzeum
 104876  12.04.2012 MSA  VION-LG, s.r.o., Zl.Moravce  315,52 € PHM
 20120112 16.04.2012 MSA Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen 83,69 €  služby BOZP
 7737037624  17.04.2012 MSA Slovak Telecom, Bratislava 61,18 € telekom.služby
2012007 17.04.2012  MSA Roman Belák, Sv. Anton  180,00 €  pilčícke práce
9680649110 17.04.2012 MSA  SSE, Žilina 3 093,97 € elektr.energia
 1700512  22.04.2012 MSA  Gimex Slovakia, B.Štiavnica 16,56 € služby internetu
2012007  25.04.2012 MSA Blahút Miroslav, B.Štiavnica  103,82 € spotr.materiál
7202245 25.04.2012 MSA Konica Minolta, Bratislava 171,05 € kopír.služby
 2012046  20.04.2012  MSA Astor Slovakia, Bratislava  33,00 € reklama - Lexikon SR
 122566 04.05.2012  MSA Lindstrom s.r.o., Trnava  45,25 €  servis, prenájom rohoží
 7203495 10.05.2012  MSA Konica Minolta, Bratislava 404,32 €  kopírovacie služby
 32357519 10.05.2012 MSA  Orange Slovensko a.s., Bratislava 198,83 € služby mobil.operátora
 2012035 10.05.2012 MSA  Rusnák Ernest, Levoča 185,40 € propagač
20120322  10.05.2012  MSA  Magic Computers, Banská Štiavnica  100,00 € servis PC
 20120291  10.05.2012 MSA Magic Computers, Banská Štiavnica  27,50 € spotreb. materiál
 2012132 10.05.2012  MSA  Sibacol, s.r.o., Banská Štiavnica  108,78 € spotreb. materiál
 20120146  15.05.2012  MSA Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen 83,69 €  služby BOZP
 9680649111 18.05.2012  MSA SSE, Žilina  2 130,67 € elektr. energia
 1048120  18.05.2012 MSA VION-LG, s.r.o., Zlaté Moravce 223,81 € pohon. hmoty
 302112  18.05.2012 MSA Monika Madlušková, Janova Lehota 909,00 € stravovacie služby
7204783  23.05.2012 MSA Konica Minolta, Bratislava 171,05 € kopírovacie služby
 217512 23.05.2012  MSA  Gimex Slovakia, s.r.o., B.Štiavnica  16,56 € internet.služby
12080010  30.05.2012  MSA AKTV. s.r.o., Svätý Anton 12,50 € reprezent.
 1228857 30.05.2012 MSA  Lindstrom, s.r.o., Trnava  48,20 € servis, prenájom rohoží
 201212010 07.06.2012  MSA KŠP, s.r.o., Bratislava  80,20 €  kancel.potreby
 122012  07.06.2012  MSA  Peter Ivaška, Banská Štiavnica  50,00 € videozáznam
 2012170  07.06.2012  MSA Sibacol, s.r.o., B.Štiavnica  124,38 € spotreb. materiál
 32357519 07.06.2012  MSA  Orange Slovensko a.s., Bratislava 201,95 € služby mobil.operátora
 0120269  14.06.2012 MSA  Sabrina Modelle, s.r.o., Levice  627,16 €  rovnošata sl.
 20120187 14.06.2012 MSA Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen 83,69 € služby BOZP
 6319007191  14.06.2012 MSA  SAP, Bratislava  586,43 €  údržba software
 1048149  14.06.2012  MSA Vion-LG, s.r.o., Zlaté Moravce 171,37 €  pohonné hmoty
 322405769  14.06.2012  MSA Manutan Slovakia, s.r.o., Bratislava 224,68 € hygien.materiál
20120400  14.06.2012 MSA  Magic Computers,s.r.o., B.Štiavnica   100,00 € servis PC
20120365 14.06.2012  MSA  Magic Computers, s.r.o., B.Štiavnica  21,40 € spotrebný materiál
304712  14.06.2012  MSA Monika Madlušková, Janova Lehota  1 029,00 €  stravovacie služby
306125061  14.06.2012 MSA Incheba, a.s., Bratislava 516,00 € výstavná plocha
10412 14.06.2012 MSA Ján Mojžiš, Banská Štiavnica  124,40 € spotrebný materiál
 12080017 14.06.2012 MSA  AKTV, s.r.o., Svätý Anton  17,05 € repre - obed
 12080021  14.06.2012  MSA AKTV, s.r.o., Svätý Anton  4,35 € repre - obed
9680649112  14.06.2012 MSA SSE, Žilina  1 457,14 € elektr.energia
1200120  20.06.2012 MSA Autoservis Jutoma, s.r.o., B.Štiavnica  458,82 €  oprava auta - údržba
 263112 20.06.2012  MSA Gimex Slovakia, s.r.o., B.Štiavnica 16,56 € internet.služby
 606120035  - MSA Incheba, a.s., Bratislava  - -
 7208057  28.06.2012 MSA  Konica Minolta, Bratislava 171,05  € kopír.služby
84008946 06.07.2012  MSA  Poradca, s.r.o., Žilina 28,40 € zákony-periodiká
601075 02.07.2012 MSA  Linstrom, Trnava  51,00 € pranie, prenájom rohoží
 201202 02.07.2012  MSA Erik Píš, B.Štiavnica  150,00 € ozvučenie
10  02.07.2012 MSA  Slov.červený kríž, Banská Štiavnica  30,00 € zdravot. služby
 18062012 02.07.2012  MSA Peter Šomek, Bratislava 533,00 €  tlač DDSH-vstupenky
62012 03.07.2012  MSA Karol Szendrei-Miky, Nová Baňa  423,60 € občer.-repre
72012 03.07.2012 MSA Karol Szendrei-Miky, Nová Baňa 60,48 €  občerr.-repre
1200134 06.07.2012 MSA Autoservis Jutoma, s.r.o., B.Štiavnica  134,68 € servis-údržba sl.auta
 201212016  06.07.2012  MSA KŠP, s.r.o., Bratislava 79,88 € spotr.mater.-kancel.
2012209 06.07.2012  MSA Sibacol, s.r.o., Banská Štiavnica 112,12 € spotr. materiál
 172012 06.07.2012  MSA  Peter Ivaška, Banská Štiavica  250,00 € videozáznam
 182012 06.07.2012 MSA  Peter Ivaška, Banská Štiavnica  43,00 € videozáznam
 307812 12.07.2012 MSA Monika Madlušková, J.Lehota 1098,00 € strava zamestn.
7209280 12.07.2012 MSA  Konica Minolta, Bratislava  215,33 € kopír.služby
32357519 12.07.2012 MSA  Orange Slovensko, Bratislava  228,24 € služby mobil.oper.
2012028  12.07.2012 MSA  Miroslav Blahút, Banská Štiavnica  178,57 € spotr. materiál
120455 17.07.2012  MSA Technické služby, B.Štiavnica  22,87 € komun. odpad
 20120222 13.07.2012 MSA  Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen  83,69 € služby BOZP
 20120491 13.07.2012  MSA Magic Computers, B.Štiavnica 100,00 € servis PC
 12080025 13.07.2012  MSA  AKTV, s.r.o., Svätý Anton  33,98 € ubytov.+obed repre
 4738032133 13.07.2012  MSA  Slovak Telekom, Bratislava  62,98 € telekom. služby
 27390248 03.07.2012  MSA  Slovak Telekom, Bratislava  63,97 €  telekom. služby
 9740020004    MSA  Slovak Telekom, Bratislava  64,68 € telekom. služby
 9680649113  18.07.2012 MSA SSE, Žilina 1111,74 € elektr. energia
304812 17.07.2012 MSA Gimex SLovakia, B.Štiavnica 16,56 € inter.služby
 139006053  17.07.2012 MSA TOI TOI-DIXI, s.r.o., Bratislava 300,00 €  sanitar. služby
1048179  18.07.2012  MSA  VION-LG, s.r.o., Zlaté Moravce 144,85 € PHM
 84008946  24.07.2012 MSA Anna Weissová, Vyhne  28,40 € komis.predaj
 1241256 26.07.2012  MSA Lindstrom, Trnava  51,00 € pranie a prenáj. rohoží
20120089 26.07.2012 MSA AB ART PRESS, Slov. Ľupča 121,87 €  komis.predaj
272  26.07.2012 MSA Toman Pavel, Krnov 46,90 € komis.predaj
 013512 26.07.2012 MSA Kermat, s.r.o., Kalinovo  76,47 € komis. predaj
120100148  03.08.2012 MSA Noves, s.r.o., Spiš.Nová Ves  934,84 € revízia EPS
 7210496 01.08.2012 MSA Konica Minolta, s.r.o., Bratislava  249,55 € kopír. služby
12080037  09.08.2012 MSA AKTV, s.r.o., Sv. Anton  23,85 € repre obed
 2012246  10.08.2012  MSA Sibacol, s.r.o., B.Štiavnica  27,73 €  spotr. mater.
 12000607  03.08.2012 MSA NED Atelier, Bratislava 383,60 €  svietidlá
191200064  06.08.2012 MSA  Identifikačné systémy, Praha 431,00 € vstupenky - tlač
 1206532400  14.08.2012  MSA Poradca podnikateľa, Žilina  19,98 € finančný spravod.
2012057 14.08.2012 MSA Magic Computers, Banská Štiavnica 100,00 € servis PC
20122190  10.08.2012  MSA Tlačiareň Brummer, B.Bystrica 3450,00 €  tlač zborníka
32357519  14.08.2012 MSA  Orange Slovensko, Bratislava  223,16 € služby mobil.oper.
312012 14.08.2012 MSA Monika Madlušková, J.Lehota  912,00 € strava zamestn.
 20120258 14.08.2012 MSA  Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen  83,69 €  služby BOZP
9680649114  14.08.2012 MSA  SSE, Žilina 1011,01 € elektr. energia
 1048208 14.08.2012  MSA VION-LG, s.r.o., Zlaté Moravce 226,80 € PHM
 01512 14.08.2012 MSA Ing. Daniel Hanes, Zvolen  23,10 € komis. predaj
 1741016266  14.08.2012  MSA  Slovak Telekom, Bratislava  61,18 € telekom. služby
120218  21.08.2012 MSA  Kopia-Jamek, Banská Bystrica 67,80 €  papier - spotr.mater.
 3466212  21.08.2012  MSA Gimex Slovakia, B.Štiavnica  16,56 €  internet. služby
 12080043 21.08.2012 MSA  AKTV, s.r.o., Svätý Anton 16,82 € repre - obed
 1247325  21.08.2012 MSA  Linstrom, Trnava 51,00 € pranie, prenáj. pohoží
62012  28.08.2012  MSA Gizela Triebušníková, Banská Štiavnica  32,40 € spotr. mater.
 2012008  28.08.2012  MSA Lívia Macková, Svätý Anton  143,39 € repre-občer.
 2012009 28.08.2012 MSA  Lívia Macková, Svätý Anton  22,86 € spotr. mater.
 20082012  28.08.2012  MSA Peter Šomek, Bratislava  132,00 € propag.materiál
322407405  28.08.2012  MSA Manutan Slovakia, Bratislava  348,66 € hygien.mater.
252012  31.08.2012  MSA Ivan Podmanický, B.Štiavnica  306,00 € revízia bleskozvod.+oprava
2121125691  31.08.2012 MSA  SOZA, Bratislava  567,00 €  autorské práva
 7214858  31.08.2012  MSA Konica Minolta, Bratislava  249,55 € kopír. služby
201212017 31.08.2012 MSA   KŠP, s.r.o. Bratsialva 190,10 €  kancel. a hyg.materiál 
 120181 05.09.2012   MSA VÍTEX CZ, a.s. Bystrice p/ Host.  200,00 €  laserová strelnica 
 312012  05.09.2012  MSA Peter Ivaška Banská Štiavnica 500,00 €  videozáznam
 212 05.09.2012 MSA  Folklórny súbor SITŇAN,B.Štiavnica 200,00 €  folklórne vystúpenie
201207   05.09.2012 MSA  Erik Píš, B.Štiavnica  450,00 € ozvučenie 
 2012274 05.09.2012   MSA  SIBACOL, s.r.o., B.Štiavnica 210,24 € spotr. materiál 
32357519 13.09.2012  MSA  Orange Slovensko, a.s., Bratislava   254,53 € služby mobil. operátora
 2012047 10.092012  MSA  Miroslav Blahút, B.Štiavnica  295,92 €  spotr. materiál 
124334  10.09.2012   MSA ANTON-ANTOL, s.r.o.,Dobrá Niva 79,80 €  reprezentačné 
 120032 10.09.2012  MSA  Martina Beláková, Svätý Anton   486,53 € spotreb. materiál 
 3512  10.09.2012 MSA  Stanislav Lukáč, B.Štiiavnica 1632,46 €  elektroinš.služby a materiál
 0912 10.09.2012  MSA  Spolok dychovej hudby, B.Štiavnica 300,00 € vystúpenie dych. hudby
2012010  10.09.2012   MSA Lívia Macková, Svätý Anton 789,92 € reprezentačné 
20120640 13.09.2012  MSA  Magic Computers. s.r.o., B.Štiavnica  100,00 €  servis PC 
 139011854  13.09.2012 MSA  TOI-TOI-DOXI, Bratislava 600,00 €  sanitárne služby 
 315112 13.09.2012   MSA Monika Madlušková, J.Lehota  1137,00 €  stravovacie služby
217812  18.09.2012  MSA  Divadlo J.G.Tajovského, Zvolen 804,00 €  prenájom hľadiska 
 1048237 13.09.2012 MSA  Vion-LG, s.r.o., Zlaté Moravce  279,64 € PHM 
 742006300  24.09.2012 MSA  Slovak Telecom, a.s., Bratislava  57,68 € telekom. služby 
20120298 13.09.2012   MSA  Ing. ľubomíra Šudová, Zvolen 83,69 € služby BOZP 
 9680649115  20.09.2012  MSA  SSE, a.s., Žilina  1045,39 €  elektrická energia
 4202012  20.09.2012  MSA  SOŠ-lesnícka,  Banská Štiavnica  23,52 €  preprava
 601075  24.09.2012  MSA  Lindstrom, Trnava  51,00 €  servis, prenájom rohoží
 6319007005  24.09.2012  MSA  SAP Slovensko, s.r.o., Bratislava  586,43 €  údržba software
 12080053  26.09.2012  MSA  AKTV, s.r.o., Svätý Anton  199,86 €  ubytovanie
 392112  20.09.2012  MSA  Gimex Slovakia, Banská Štiavnica  16,56 €  služby internetu
 7217263  26.09.2012  MSA  Konica Minolta Slovakia,s.r.o., Bratislava  249,55 €  kopírovacie služby
 201246  20.09.2012 MSA  EKAPO, s.r.o., Banská Štiavnica  398,00 €  reprezentačné
 21092012  26.09.2012  MSA  Peter Šomek, Bratislava 1517,64 €  tlač plagátov a pozvánok
 2012182  26.09.2012  MSA  CO STAR SLOVENSKO s.r.o. B. Štiavnica  120.00 €  revízie
 12083  24.09.2012  MSA

 SHA n.o.,

Banská Štiavnica

 236,00 €  ubytovanie
 120673  26.09.2012  MSA

 Technické služby,

Banská Štiavnica 

 33,44 €  komun. odpad
2120000185  03.10.2012  MSA

 Alena Výbochová,

Bratská 5/5 

969 00 B.Štiavnica

32034091 

 128,50 €  reprezentačné a spotr. materiál
2120000186  03.10.2012  MSA

 Lýdia Poloňová,

Školská 20

966 22 Lutila

33333033 

 20,47 €  spotreb. materiál
2120000187 10.10.2012  MSA 

Nemocnice a polikl,

Záhradnícka 46 

821 08 Bratislava

36077992 

335,47 €  zdravot. služby 
2120000188 10.10.2012  MSA 

Magic Computers,

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

36025143 

183,50 €  diagnostika PC 
 2120000189  12.10.2012  MSA

 Vion-LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zl.Moravce

3653998

 301,40 €  PHM
 2120000190  26.09.2012  MSA

 Obec Svätý Anton

Svätý Anton

 00320471

 139,50 €  daň z nehnut.
 2120000191  26.09.2012  MSA

 RTVS

Staré Grunty 2

841 04 Bratislava

36857432

 18,58 €  konces. poplatky
 2120000192  10.10.2012  MSA

Monika Madlušková

č.420

966 24 J.Lehota

37393251

879,00 €  stravovacie služby
2120000193 12.10.2012  MSA 

MVDr.M.Kováč,

L.Svobodu 24 

969 01 B.Štiavnica 

45027277 

45,00 € veterin. služby
 2120000194  16.10.2012 MSA 

SSE a.s,

Pri Rajčianke 8591/4

010 47 Žilina

36403008 

1.665,70 €  elektrická energia 
2120000195  16.10.2012  MSA 

Slovak Telecom a.s.,

Karadžičova 10, 

825 13 Bratislava 

35763469 

61,18 €  telekom. služby 
2120000196 16.10.2012 MSA

Konica Minolta,

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

31338551

52,60 €

 kopírovacie služby

vyúčtovanie

 2120000197  12.10.21012  MSA

 Magic Computers

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

36025143

 100 € servis PC
 2120000198  04.10.2012  MSA

Magic Computers,

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

36025143

183,50 € diagnostika PC
 2120000199  10.10.2012 MSA

 Orange Slovensko,

Metodova 8

821 08 Bratislava

35697270

253,69 €

služby mobil.

operátora

2120000200 19.10.2012  MSA

 Lindstrom, s.r.o.

Orenšianska ulica 3

917 01 Trnava

35742364

51,00 €

servis a prenájom

rohoží

2120000201  19.10.2012  MSA

Jozef Majer

Dolná 2

969 01 B.Štiavnica

32034318

 103,80 € krmivo pre psa
 2120000202 19.10.2012  MSA

Anna Majerová

Dolná 2

969 01 B.Štiavnica

34542744

 82,72 €

náhradné diely

2120000203 19.10.2012  MSA 

 GIMEX Slovakia,

Horná Huta  48

969 01 B.Štiavnica

31567070 

16,56 €  internetové služby 
 2120000204  18.10.2012  MSA

Technické služby 

Šoltésovej 1

969 01 B.Štiavnica

00185213

 470,66 €

komunálny odpad

DSH

 2120000205 30.10.2012  MSA

Technické služby

Šoltésovej 1

969 01 B.Štiavnica

00185213

 235,00 € kontajner
 2120000206 30.10.2012  MSA

Konica Minolta

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

31338551

 249,55 €  kopírovacie služby
 2120000207  09.11.2012 MSA

Autoservis Jutoma,

Lintich 1/B

969 01 B.Štiavnica

44622805 

49,50 €

údržba motor.

vozidla

2120000208  13.11.2012  MSA 

Orange Slovensko

Metodova 8

821 08 Bratislava

35697270 

193,24 € 

služby mobil.

operátora 

2120000209   09.11.2012  MSA 

Ján Mojžiš

Úvozná 7

969 00 B.Štiavnica

30462550 

261,42 € 

spotrebný 

materiál 

2120000210  13.11.2012  MSA 

Magic Computers,

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

36025143 

466,80 €  výpoč. technika 
 2120000211  19.11.2012  MSA

 Slovak Telecom

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

35985135

 61,18 €  telekom.  služby
 2120000212  13.11.2012 MSA 

Jozef Píš

Dolná ružová 15

969 01 B.Štiavnica

10930043 

129,91 €

materiál na údržbu

2120000213  10.11.2012  MSA

VION-LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zl.Moravce

36539998

131,36 € PHM
 2120000214 15.11.2012 MSA

 Lindstrom s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

35985135

 51,00 € servis, prenájom rohoží
2120000215  15.11.2012 MSA

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591

010 47 Žilina, 36403008 

1.698,35 € elektrická energia
2120000216 15.11.2012  MSA

Monika Madlušková

J.Lehota 420

37393251

 1.044,00 € stravovacie služby
 2120000217  09.11.2012 MSA

Gimex Slovakia,

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

31567070

27,89  €

internetové služby

doména internetu

 2120000218 13.11.2012  MSA

Magic Computers

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

36025143

100.00 € servis PC
2120000219  15.11.2012 MSA

Ing. L.Šudová

I.Krasku 1938/15

969 01 B.Štiavnica

40671879

83,69 € služby BOZP
 2120000220 13.11.2012 MSA

Autoservis Jutoma,

Lintich 1/B

969 01 B.Štiavnica

44622805

200,00 €

údržba motor.

vozidla

 2120000221  13.11.2012  MSA

Autoservis Jutoma,

Lintich 1/B

969 01 B.Štiavnica

44622805

185,30  €

oprava motor.

vozidla

 2120000222  19.11.2012 MSA

 Gimex Slovakia

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

31567070

16,56 € služby internetu
 2120000223  27.11.2012  MSA

 RTVS

Staré Grunty 2

841 04 Bratislava

36857432

 18,58 €  koncesionár. popl.
 2120000224  27.11.2012  MSA

Obec Svätý Anton

969 72 Sv. Antone

IČO 00320471

 139,51 € daň z nehnuteľnosti
 2120000225  26.11.2012  MSA

Lívia Macková

č.450

969 72 Sv. Anton

IČO 32030665

 76,00 €  reprezentačné
 2120000226  27.11.2012 MSA

Konica Minolta Slovakia

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

 249,55 €  kopírovacie služby
 2120000227  22.11.2012  MSA

Stanislav Lukáč

SNP 21

969 01 B.Štiavnica

IČO 32035381

 129,00 €  spotrebný tovar
 2120000228  27.11.2012 MSA

Obec Svätý Anton 969 72 Sv. Anton

IČO 0032471

 133,34 €  komunálny odpad
 2120000229  26.11.2012 MSA

EDOM-PEM s.r.o.

Tematínska 4

851 05 Bratislava

IČO 36287229

 104,00 €  vzdelávacie služby
 2120000230  05.12.2012  MSA

Sibacol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 B.Štiavnica

IČO 36649261

 66,44 €  spotrebný materiál
 2120000231  13.12.2012  MSA

Vion -LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zl. Moravce

IČO 36539988

 187,14 €  PHM
 2120000232  13.12.2012  MSA

 Lindstrom, s.r.o.

Orešianska cesta 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

 51,00 €  servis, prenájom rohoží
2120000233  13.12.2012  MSA

 Slovak Telekom,a.s.

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

ICO 35763469

 62,29 €  telekom. služby
 2120000234  13.12.2012  MSA

SSE, a.s.

Pri Rajčianske 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

2594,52 € elektrická energia
2120000235 10.12.2012  MSA

Magic Computers

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

38,00 € PC materiál
2120000236 17.12.2012  MSA

KŠP, s.r.o.

Pestovateľká 10

821 04 Bratislava

IČO 35738642

 88,88 €

kancelársky,

spotrebný mater.

2120000237 17.12.2012 MSA

Monika Madlušková

J.Lehota 420

IČO 37393251

876,00 € strava zamest.
 2120000238 13.12.2012 MSA

Orange Slovensko

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

195,21 € mobilné služby
 2120000239  13.12.2012 MSA

Magic Computers

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

 100,00 € servis PC
2120000240 13.12.2012 MSA

 SAP Slovensko

Plynárenská 7/A

821 09 Bratislava

IČO 35737328

586,43 €  údržba software
 2120000241 13.12.2012  MSA

Ing. Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 40671879

83,69 € služby BOZP
 2120000242 17.12.2012  MSA

akad.mal. M.Bezák

Palisády 34

811 06 Bratislava

IČO 44060416

7.000,00 € reštaurovanie
2120000243  17.12.2012  MSA

Lucia Hesterová

Gressayová 39

851 03 Bratislava

 3.000,00 € reštaurovanie
2120000244 10.12.2012  MSA

Slovenská pošta

Partizánska cesta 9

975 99 B.Bystrica

IČO 36631124

 0,00  vyúčtov. predpl.
 2120000245  27.12.2012  MSA

 Miroslav Blahút

Drevená č.11

969 01 B.Štiavnica

IČO 17796725

155,61 € spotrebný materiál
 2120000246  27.12.2012 MSA

Slov. nár. múzeum

Vajanského nábr.2

810 06 Bratislava

IČO 00164721

 7,66 € komis. predaj
 2120000247  27.12.2012  MSA

Gimex Slovakia

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

 16,56 € internet.  služby
 2120000248  27.12.2012 MSA 

 Konica Minolta

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

249,55 € kopírov. služby
 2120000249  10.01.2013 MSA

Vion -LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zl.Moravce

IČO 36539988

91,78 € PHM
 2120000250  07.01.2012 MSA

STVPS, a.s.

Partizánksa cesta 5

974 01 B.Bystrica

IČO 36644030

 68,77 € vodné
 2120000251  10.01.2013 MSA

Pavel Toman

Jesenická 17

794 01 Krnov

IČO 65887654

62,31 € komis. predaj
 2120000252  16.01.2013 MSA

Anna Weissová

431

966 02 Vyhne

IČO 45959005

595,02 komis. predaj
 2120000253  10.01.2012 MSA

Ing. Daniel Hanes

J.Gagarina 105

960 01 Zvolen

IČO 40672441

74,25 € komis. predaj
 2120000254  27.12.2012  MSA

Ing. Robert Bíro

Severná 15

974 01 B.Bystrica

IČO 14158361

 380,00 € statický posudok
 2120000255 27.12.2012 MSA

RTVS, s.r.o.

Staré Grunty 2

841 04 Bratislava

IČO 36857432

18,58 € konces. poplatok
 2120000256  16.01.2013 MSA

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591

010 47 Žilina

IČO 36403008

2755,03 € elektrická energia
2120000257 14.01.2012 MSA

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

37,02 € servis a pranie rohoží
 2120000258  16.01.2013 MSA

SlovakTelecom, a.s.

Karadžičova10

825 13 Bratislava

IČO 35763469

61,18 € telekom služby
2120000259 11.01.2013  MSA

Orange Slovensko,

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

219,10 € služby mobil. operátora
 2120000260 11.01.2013 MSA

Obec Svätý Anton

969 72 Sv. Anton

IČO 00320471

22,10 € komis. predaj
 2120000261  14.01.2013 MSA

KB PRESS, s.r.o.

Rudlovská cesta 53 974 01 B. Bystrica

IČO 36027529

108,55 € komis. predaj
 2120000262 14.01.2013 MSA

KC KARA

Angyalova 467/87

967 01 Kremnica

IČO 31916279

410,95 €

komis. predaj

2120000263 16.01.2013  MSA

Monika Madlušková

J.Lehota 420

IČO 37393251

 678,00 € strava zamestnancov
 2120000264  12.12.2012  MSA

 Sodexo Pass SR,

Priemyselná 1/A

821 08 Bratislava

IČO 35741350

998,54 € universal pass
2120000265  17.01.2013 MSA

Rastislav Škrinár

THK 1

974 04B.Bystrica

IČO 34707476

24,60 € komis. predaj
 2120000266  17.01.2013 MSA

AB ART press, s.r.o.

Lichardova 51

976 13 Slov. Lupča

IČO 45470847

349,14

komis predaj

2120000267 17.01.2013 MSA

Ing. Juraj Hoher

Cikkerova 12

962 31 Sliač

IČO 35193743

 19,90 € komis. predaj

Múzeum vo Svätom Antone

 045 691 39 32

 0915 821 973 - sekretariát

 0918 877 062 - pokladňa
(rezervácie vstupov
pre organizované skupiny)

 

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton

Táto stránka používa Cookies

Táto webová stránka používa cookies pre správu overovania, navigáciu a ďalšie funkcie. Používaním našich webových stránok, súhlasíte s tým, že môžeme umiestniť tieto typy cookies na vaše zariadenie.

Súhlasím

Facebook

Otváracie hodiny

ZIMNÁ SEZÓNA

november - marec

sprevádza sa zimný okruh

8.00 hod. - 15.00 hod.

vstupy každú celú hodinu
prvý vstup o 9.00 hod.

Otvorené - UTOROK až SOBOTA

 

 Vstupné:

  • Dospelý už od 6 €
  • Deti už od 0,50 €

Ako nás nájdete

© 2016 Kaštieľ vo Svätom Antone All Rights Reserved. Designed By Noprint s.r.o.