Centrálna evidencia majetku (ďalej len „CEM“) je informačný systém vytvorený na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 324/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“) ako verejne dostupná evidencia nehnuteľného majetku, ktorý slúži na plnenie jednotlivých funkcií štátu.

V CEM sa evidujú bytové budovy, nebytové budovy, byty, nebytové priestory a pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktoré spravujú správcovia majetku štátu podľa zákona o správe majetku štátu, a tiež bytové budovy, nebytové budovy, byty, nebytové priestory a pozemky vo vlastníctve iných vlastníkov, ktorý užívajú štátne rozpočtové a príspevkové organizácie alebo štátne fondy. V CEM sa neeviduje nehnuteľný majetok v správe alebo v užívaní štátnych podnikov ani majetok vo vlastníctve alebo v užívaní akciových spoločností s majetkovou účasťou štátu.

Do Centrálnej evidencie majetku je možné vstúpiť TU

Múzeum vo Svätom Antone

 045 691 39 32

 0915 821 973 - sekretariát

 0918 877 062 - pokladňa
(rezervácie vstupov
pre organizované skupiny v čase otváracích hodín)

 

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton

Facebook

Otváracie hodiny

SEPTEMBER - OKTÓBER 2020

sprevádza sa zimný okruh

9.00 hod. - 16.00 hod.
prehliadka samostatná,
bez lektorského výkladu

Otvorené utorok až nedeľa

Vstupné:

  • Dospelý už od 7,-- €
  • Deti už od 1,-- €

Ako nás nájdete

GPS Súradnice

48°25'19.0"N+18°56'27.8"E

[48.421903,18.9401711]

© 2020 Kaštieľ vo Svätom Antone. Všetky práva vyhradené. Created by NoPrint | Beevam