Objednávky tovarov a služieb zverjnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ Múzeum vo Svätom Antone (ďalej MSA).

 

 Číslo

objednávky  

 Dátum

vystavenia 

 Objednávateľ   Dodávateľ   Predmet  

 Celková

hodnota s DPH 

 2120000548  30.12.2010  MSA  DECUS, s.r.o., Žilina inzercia      119,50 € 
 2120000549  30.12.2010  MSA  MAGIC COMPUTERS, B.Štiavnica servis PC      100,00 € 
 2120000550  30.12.2010  MSA  Ing. Ľ. Šudová, Zvolen služby BOZP        83,69 € 
 2120000551  10.01.2011   MSA   GIMEX, B.Štiavnica internet. služby        16,56 €
 2120000552  10.01.2011  MSA  SAP Slovensko, Bratislava  údržba software SAP     378,83 €
 2120000553  10.01.2011  MSA  Mesto B. Štiavnica  tlač       13,80 €
 2120000554  20.01.2011  MSA  Konica Minolta, B. Bystrica  kopírovacie služby     169,61 €
 2120000555  20.01.2011  MSA  VÚZ, Bratislava  ubytovanie     331,65 €
 2120000556  20.01.2011  MSA  Orange Slovakia, Bratislava  služby mobil. operátora     182,61 €
 2120000557  25.01.2011  MSA  Konica Minolta, B. Bystrica  kopírovacie služby     142,14 €
 2120000558  25.01.2011  MSA  Magic Computers, B.Štiavnica  servis PC     100,00 €
 2120000559  25.01.2011  MSA  Lindstrom, Trnava  serv.prenájom rohoží       47,88 €
 2120000560  25.01.2011  MSA  Slovak Telecom, Bratislava  telekom. služby       64,43 €
 2120000561  25.01.2011  MSA  Ing. Ľ. Šudová, Zvolen  služby BOZP       83,69 €
 2120000562  25.01.2011  MSA  AKTV, s.r.o, Svätý Anton  občerstvenie - repre       72,00 €
 2120000563  25.01.2011  MSA  SSE, a.s., Žilina  elektrická energia  4 336,36 €
 2120000564  25.01.2011  MSA  Monika Madlušková, Janova Lehota  stravovanie  1 040,58 €
 2120000565  10.02.2011  MSA  GIMEX, B. Štiavnica  internet. služby       16,56 €
 2120000566  25.02.2011  MSA  Konica Minolta, B. Bystrica  kopírovacie služby     171,05 €
 2120000567  10.02.2011  MSA  Peter Ivaška, B. Štiavnica  spracovanie DVD     500,00 €
 2120000568  20.02.2011  MSA  Slovenské národné múzeum  odborné časopisy       10,84 €
 2120000569  25.02.2011  MSA  Technické služby, B. Štiavnica  údržba kaštieľa       73,42 €
 2120000570  25.02.2011  MSA  Monika Madlušková, Janova Lehota  stravovanie     885,48 €
 2120000571  25.02.2011  MSA  Magic Computers, B. Štiavnica  materiál k PC         2,90 €
 2120000572  25.02.2011  MSA  Orange Slovakia, Bratislava  služby mobil. operátora     175,65 €
 2120000573  25.02.2011  MSA  Slovak Telecom, Bratislava  telef.hovory       89,78 €
 2120000574  25.02.2011  MSA  SSE, a.s., Žilina  elektr. energia  4 004,34 €
 2120000575  25.02.2011  MSA  Lindstrom, Trnava  serv.prenájom rohoží  47,88 €
 2120000576  25.02.2011  MSA  Magic Computers, B. Štiavnica  servis PC  100,00 €
 2120000577  25.02.2011  MSA  Ing. Ľ. Šudová, Zvolen  služby BOZP  83,69 €
 2120000578  10.03.2011  MSA  GIMEX, B. Štiavnica  internet. služby  16,56 €
 2120000579  20.03.2011  MSA  Hubertlov, Bratislava  časopis Hubertlov  8,00 €
 2120000580  25.03.2011  MSA  SIBAcol,s.r.o., Banská Štiavnica  spotrebný materiál  17,26 €
 2120000581  25.03.2011  MSA  Konica Minolta, B. Bystrica  kopírovacie služby  171,01 €
 2120000582  25.03.2011  MSA  Linstrom, Trnava  serv. prenájom rohoží  47,88 €
 2120000583  25.03.2011  MSA  Magic Computers, B. Štiavnica  materiál k PC  10,40 €
 2120000584  25.03.2011  MSA  Orange Slovakia, Bratislava  služby mobil. operátora  171,60 €
 2120000585  25.03.2011 MSA  Slovak Telecom, Bratsilava  telef. hovory  85,37 €
 2120000586  25.03.2011 MSA  Monika Madlušková, Janova Lehota  stravovanie  1 023,66 €
 2120000587  25.03.2011 MSA  SSE a.s., Žilina  elektr. energia  3 939,74 €
 2120000588  25.03.2011 MSA  Magic Computers, B. Štiavnica  servis PC  100,00 €
 2120000589  25.03.2011 MSA  Ing. Ľ. Šudová, Zvolen  služby BOZP  83,69 €
 2120000590  10.04.2011 MSA  Ing. Pastorková, B. Štiavnica  viazanie kníh  36,00 €
 2120000591  10.04.2011 MSA  Gimex Slovakia, B. Štiavnica  internet. služby  16,56 €
 2120000592  10.04.2011 MSA  Konica Minolta, B. Bystrica  kopírovacie služby  171,05 €
 2120000593  25.04.2011 MSA  SIBAcol. B. Štiavnica  spotrebný materiál  188,80 €
 2120000594  20.04.2011 MSA  Lindstrom, Trnava  servis. prenájom rohoží  47,88 €
 2120000595  25.04.2011 MSA  Macková, Sv. Anton  občerstvenie - repre  43,01 €
 2120000596  25.04.2011 MSA  Orange Slovakia, Bratislava  služby mobil.operátora  173,15 €
 2120000597  25.04.2011 MSA  L.Polóňová, Lutila  spotr. materiál  15,39 €
 2120000598  25.04.2011 MSA  Slovak Telecom, Bratislava  telef. hovory  74,20 €
 2120000599  25.04.2011 MSA  Monika Madlušková, Janova Lehota  stravovanie  975,00 €
 2120000600 25.04.2011 MSA SSE, Žilina  elektr.energia 2 614,38 €
 2120000601 25.04.2011 MSA Konica Minolta, B. Bystrica kopírovacie služby 627,20 €
 2120000602  25.04.2011 MSA Magic Computers, B. Štiavnica  servis PC 100,00 €
2120000603  25.04.2011 MSA Ing. Ľ.Šudová, Zvolen služby BOZP 83,69 €
2120000604 25.04.2011 MSA Ing. Rusnák Ernest, Levoča propagačný materiál 184,50 €
 2120000605 10.05.2011 MSA  Konica Minolta, B. Bystrica  kopírovacie služby  171,05 €
 2120000606 10.05.2011 MSA  Gimex Slovakia, B. Štiavnica  služby internet.  16,56 €
 2120000607 20.05.2011 MSA M. Blahút, B. Štiavnica čisť., hygien. materiál 221,85 €
2120000608 20.05.2011 MSA  Jozef Majer, B. Štiavnica  spotrebný materiál 45,54 €
 2120000609 20.05.2011 MSA Anna Majerová, B. Štiavnica  údržba prac. zariadení 126,42 €
 2120000610 20.05.2011 MSA Lindstrom, Trnava  servis.prenájom rohoží 47,88 €
2120000611  20.05.2011   MSA   Orange Slovakia, Bratislava  služby mobil.operátora  170,55 €
2120000612  25.05.2011  MSA Slovak Telecom, Bratislava  telef. hovory  93,12 €
2120000613 25.05.2011 MSA Ing.Ľ.Šudová, Zvolen  služby BOZP  83,69 €
2120000614 25.05.2011 MSA Monika Madlušková, Janova Lehota  stravovanie  1 128,00 €
 2120000615 25.05.2011 MSA AKTV, s.r.o., Svätý Anton  občerstvenie-repre  10,00 €
2120000616 25.05.2011 MSA SSE a.s., Žilina  elektr. energia  2 255,81 €
 2120000617  25.05.2011 MSA Magic Computers, B.Štiavnica  servis PC  100,00 €
 2120000618  25.05.2011  MSA SAP Slovensko, Bratislava  údržba SAP  568,25 €
 2120000619  20.03.2011  MSA Pamstav, Žilina  rekonštr.  6 929,98 €
 2120000620 20.03.2011  MSA  Pamstav, Žilina  rekonštr.  101 661,46 €
 2120000621 10.06.2011  MSA Gimex Slovakia, B. Štiavnica  internet. služby  16,56 €
 2120000622 10.06.2011  MSA Incheba, Bratislava  ubytovanie  329,90 €
2120000623 10.06.2011 MSA  Konica Minolta, B. Bystrica  kopírovacie služby  171,05 €
 2120000624  10.06.2011  MSA Linstrom, Trnava servis.prenájom rohoží 47,88 €
 2120000625  25.06.2011  MSA Orange, Bratislava  služby mobil.operátora  170,15 €
 2120000626 25.06.2011 MSA SIBAcol,s.r.o., B. Štiavnica  mater. údržba  114,52 €
2120000627 25.06.2011 MSA Slovak Telecom, Bratislava  telefonické hovory  100,12 €
2120000628 25.06.2011 MSA SSE, a.s., Žilina elektrická energia 1 508,42 €
2120000629 25.06.2011 MSA M.Madlušková, Janova Lehota stravovacie služby 1 068,00 €
2120000630 25.06.2011  MSA Ing. Ľ.Šudová , Zvolen  služby BOZP 83,69 €
2120000631 25.06.2011 MSA Magic Computers, Banská Štiavnica  servis PC 100,00 €
 2120000632 25.06.2011 MSA Manutan Slovakia, s.r.o., Bratislava  hygien. potreby 329,03 €
2120000633 01.07.2011 MSA Peter Šomek, Bratislava  propagačný materiál 99,00 €
 2120000634 01.07.2011 MSA Mgr. Oľga Nôžková, Očová  prop. materiál komis.predaj 45,00 €
 2120000635 10.07.2011 MSA Ing. Daniel Hanes, Zvolen prop. materiál komis.predaj 20,46 €
2120000636 10.07.2011 MSA KB Press, s.r.o., Banská Bystrica  prop. materiál komis.predaj 30,73 €
2120000637 10.07.2011 MSA  Pavel Toman, Krnov prop. materiál komis.predaj 11,39 €
2120000638 10.07.2011 MSA Kermat, s.r.o., Kalinovo prop. materiál komis.predaj 107,69 €
2120000639  10.07.2011  MSA  Gimex Slovakia, B.Štiavnica internet. služby  26,56 €
2120000640  10.07.2011 MSA Konica Minolta, B.Bystrica  kopírovacie služby  171,05 €
2120000641  10.07.2011 MSA Lindstrom, Trnava   servis - prenájom rohoží 47,88 €
 2120000642  10.07.2011 MSA Orange, Bratislava  služby mobilného operátora  175,25 €
2120000613 10.07.2011  MSA Gabriel  Ruckschloss, B. Štiavnica prečistenie odpadu  96,74 €
 2120000644  25.07.2011  MSA Monika Madlušková, Janova Lehota  stravovacie služby  990,00 €
 2120000645   25.07.2011  MSA Konica Minolta, B. Bystrica kopírovacie služby  234,52 €
2120000646 25.07.2011  MSA Magic Computers, Banská Štiavnica   servis PC 100,00 €
 2120000647  25.07.2011  MSA Magic Computers, Banská Štiavnica   nákup - monitor 129,00 €
2120000648 25.06.2011  MSA Lýdia Polóňová, Lutila   nákup - spotrebný materiál 7,60 €
 2120000649  25.07.2011  MSA Slovak Telecom, Bratislava   telefonické hovory 61,18 €
 2120000650 25.07.2011  MSA SSE a.s., Žilina   elektrická energia  1440,71 €
 2120000651  15.07.2011  MSA  AKTV, Svätý Anton  repre - obed  11,10 €
2120000652  25.07.2011  MSA SOZA, Bratislava   autorské práva  567,00 €
2120000653  25.07.2011  MSA Mgr. Ľubomíra Šudová  služby BOZP   83,69 €
 2120000654  10.08.2011  MSA Gimex Slovakia, Banská Štiavnica  služby internet. 16,56 €
2120000655 10.08.2011  MSA Lindstrom, Trnava  servis - prenájom rohoží   47,88 €
 2120000656  10.08.2011  MSA Identifikačné systémy, Praha   tlač vstupeniek  541,44 €
 2120000657  10.08.2011  MSA Konica Minolta, B. Bystrica   kopírovacie služby  171,05 €
2120000658 10.08.2011  MSA Obec Svätý Anton  prenájom verej. priestorov   79,00 €
2120000659 10.08.2011  MSA Orange Slovensko, Bratislava   mobil 3,00 € 
 2120000660 10.08.2011  MSA Ing. Rusnák Ernest, Levoča   propagačný materiál 185,40 € 
 2120000661  20.08.2011  MSA Ján Mojžiš, B. Štiavnica   nákup spotreb. materiálu  86,10 €
2120000662 20.08.2011  MSA  SIBAcol, s.r.o., B. Štiavnica nákup spotreb. materiálu 248,88 € 
 2120000663 25.08.2011  MSA Folklórny súbor Sitňan, B. Štiavnica   folklórne vystúpenie  200,00 €
 2120000664  25.08.2011  MSA Peter Šomek, Bratislava   tlač  1340,60 €
 2120000665  25.08.2011  MSA Vitex, Praha  laserová strelnica  150,00 €
2120000666  25.08.2011  MSA Orange Slovensko, Bratislava  služby mobil. operátora  193,83 €
 2120000667  25.08.2011 MSA Spolok dychovej hudby, B. Štiavnica  vystup. dychovej hudby  300,00 €
 2120000668   25.08.2011 MSA Alena Výbochová, B. Štiavnica  repre - občer. + kvety  98,13 €
 2120000669  25.08.2011 MSA Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen  služby BOZP  83,69 €
 2120000670   25.08.2011  MSA Manutan Slovakia, Bratislava  hygien.potreby  191,02 €
 2120000671   25.08.2011 MSA Erik Píš, Banská Štiavnica ozvučenie  400,00 €
 2120000672  30.08.2011 MSA  Magic Computers, B. Štiavnica  servis PC 100,00 €
 2120000673  25.08.2011  MSA   Slovak Telecom, Bratislava telef. hovory 62,38 €
2120000674  25.08.2011  MSA  Lívia Macková, Svätý Anton  repre - občer.  614,62 €
 2120000675  10.08.2011 MSA  KŠP, s.r.o., Bratislava nákup kanc.materiálu 113,55 €
 2120000676   10.09.2011  MSA  Stred.odb.škola les., B. Štiavnica  preprava  29,08 €
2120000677 30.08.2011 MSA Agility klub, Nitra ukážky kynologického športu  100,00 €
 2120000678  30.08.2011 MSA  TOI-TOI-DIXI, s.r.o., Bratislava  sanitár. služby  600,00 €
2120000679  25.08.2011  MSA   SSE, Žilina  elektrická energia  1338,94 €
 2120000680   25.08.2011 MSA  Ekapo, s.r.o., B. Štiavnica  repre - obed 483,00 €  
2120000681 25.08.2011  MSA   Monika Madlušková, Janova Lehota  stravovacie služby  1089,00 €
2120000682 30.08.2011 MSA Občianske združenie Texasky  kultúrne vystúpenie 100,00 €
 2120000683  30.08.2011 MSA Súkromná hotel.akad., B. Štiavnica  ubytovanie  430,50 €
 2120000684  25.08.2011 MSA Peter Ivaška, B. Štiavnica  spracovanie videozáznamu  586,00 €
 2120000685  30.08.2011 MSA  Gemtech s.r.o., Poprad  nákup materiálu  559,50 €
 2120000686  30.08.2011 MSA  Pekáreň Antol-Anton, B. Štiavnica  repre 79,80 €
 2120000687  30.08.2011 MSA Technické služby, B. Štiavnica  komun. služby  24,44 €
 2120000688  30.08.2011 MSA Lindstrom, Trnava  servis - prenájom rohoží  47,88 €
 2120000689  10.09.2011 MSA SAP Slovensko, Bratislava údržba SAP  568,25 €
 2120000690  10.09.2011 MSA Gimex Slovakia, B. Štiavnica  služby internet. 16,56 €
 2120000691  10.09.2011 MSA  Technické služby, B. Štiavnica komun. služby 56,47 €
 2120000692  10.09.2011 MSA Konica Minolta, B. Bystrica  kopírovacie služby 171,05 €
 2120000693  30.08.2011 MSA Peter Šomek, Bratislava  propag. materiál      
 2120000695  15.09.2011 MSA MVDr. Miroslav Kováč, B. Štiavnica veter. služby  22,00 €
    MSA Divadlo J.G.Tajovského, Zvolen prenájom hľadiska 804,00 €
 2120000696  16.09.2011 MSA Technické služby, B. Štiavnica komun. služby              379,19 €  
 2120000697  20.09.2011 MSA SIBAcol, s.r.o., B. Štiavnica   nákup spotreb.materiálu  53,03 €
 2120000698  30.08.2011 MSA Nemocnice a polikliniky, Bratislava  zdravotné služby  171,48 €
 2120000699  25.09.2011 MSA  Orange Slovensko, Bratislava  služby mobil. operátora  257,07 €
 2120000700  30.09.2011 MSA  P.M.P. tlačiarne, s.r.o., Bratislava propag. materiál  1 054,80 €
 2120000701  30.08.2011 MSA AKTV, s.r.o., Sv. Anton   ubytovanie  143,12 €
 2120000702  25.09.2011 MSA Martina Húsková, Sv. Anton   preprava  60,00 €
2120000703  25.09.2011 MSA Slovak Telecom, Bratislava telekom. služby   63,55 €
 2120000704  30.08.2011 MSA Slov.rybársky zväz, B. Štiavnica  repre   192,50 €
 2120000705 25.09.2011 MSA Miroslav Blahút, B. Štiavnica   nákup spotreb.materiálu  250,96 €
2120000706  25.09.2011 MSA SSE, Žilina   elekt. energia  1786,16 €
 2120000707  25.09.2011 MSA  Monika Madlišková, J. Lehota  strav. služby  984,00 €
 2120000708  25.09.2011 MSA Združenie turizmu, Banská Štiavnica   propagácia MSA  125,00 €
 2120000709  25.09.2011 MSA Radovan Hikl, B.Štiavnica   oprava auta  111,40 €
2120000710  25.09.2011 MSA AJMY s.r.o., Levoča   kancel.materiál  23,44 €l
2120000711  10.10.2011 MSA ALLCOM spol. s.r.o., B. Štiavnica  kanc.mater.-opr.pečiatky   4,20 €
2120000712  25.09.2011 MSA Lindstrom, trnava   servis rohoží  47,88 €
2120000713 10.10.2011 MSA  Gimex Slovakia, B. Štiavnica služby internetu                16,56 €  
 2120000714  25.09.2011 MSA Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen   služby BOZP   83,69 € 
 2120000715  25.09.2011 MSA Magic Computers, B. Štiavnica   servis PC  100,00 €
 2120000716  25.09.2011 MSA Lívia Macková, Sv. Anton   spotrebný materiál  21,66 €
 2120000717 25.09.2011 MSA Lívia Macková, Sv. Anton   reprezent.  84,58 €
 2120000718 15.10.2011 MSA  Konica Minolta, B. Bystrica  kopír. služby  171,05 €
 2120000719  15.10.2011 MSA  Ján Mojžiš,B. Štiavnica  spotrebný materiál  245,18 €
 2120000720 20.10.2011 MSA SIBACOL s.r.o., B. Štiavnica  konzervat. materiál  32,26 €
 2120000721  10.10.2011 MSA Lýdia Polóňová, Lutila   spotrebný materiál  95,25 €
2120000722  25.10.2011 MSA  Orange Slovensko, Bratislava  služby mobil.operátora  173,53 €
 2120000723  25.10.2011 MSA Konica Minolta, B. Bystrica  kopírov. služby  212,77 €
 2120000724  25.10.2011 MSA Monika Madlušková, J.Lehota  stravovacie služby  936,00 €
 2120000725 30.06.2011 MSA  Poradca s.r.o., Žilina  predplatné  28,24 €
2120000726 25.10.2011 MSA Magic Computers, B. Štiavnica  licencia ESED NOD.   246,20 €
2120000727  25.10.2011 MSA Slovak Telecom, Bratislava  telekomun. služby   61,18 €
2120000728 25.10.2011 MSA SSE, Žilina   elektr. energia  1941,48 €
 2120000729  25.10.2011 MSA  Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen  služby BOZP  83,69 €
 2120000730  25.10.2011 MSA  Magic Computers, B. Štiavnica  servis PC  100,00 €
 2120000731  25.10.2011 MSA  Lindstrom, Trnava  servis rohoží  47,88 €
 2120000732  10.11.2011 MSA AKTV, s.r.o., Svätý Anton  repre   14,18 €
 2120000733  10.11.2011 MSA Gimex Slovakia, B. Štiavnica  služby internetu   16,56 €
 2120000734  20.11.2011 MSA Anna Majerová, B. Štiavnica   nákup spotr. materiálu  51,90 €
 2120000735  20.11.2011 MSA Jozef Majer,   Banská Štiavnica  krmivo pre psa   103,48 €
 2120000736 20.11.2011 MSA Konica Minolta, Banská Štiavnica   kopírov.služby  171,05 €
2120000737  25.11.2011  MSA P.M.P. tlačiareň, Bratislava  tlač propagač. materiálu            1 000,00 €
 2120000738  25.11.2011  MSA Petit Press, Bratislava  inzercia   102,68 €
 2120000739 25.11.2011  MSA Orange Slovensko, Bratislava  služby mobil.operátora   180,18 €
2120000740  13.12.2011  MSA KŠP, s.r.o., Bratislava nákup spotreb. materiálu               177,55 €  
 2120000741  25.11.2011 MSA Monika Madlušková, J. Lehota   stravovacie služby 930,00 €
 2120000742  25.11.2011  MSA SSE, Žilina  elektr. energia  3 318,44 €
 2120000743 25.11.2011  MSA  Slovak Telecom, Bratislava telekom. služby  62,09 €
 2120000744  25.11.2011 MSA Magic Computers,  B. Štiavnica   servis PC 100,00 €
 2120000745  25.11.2011  MSA Ing. Ľ. Šudová, Zvolen   služby BOZP  83,69 €
 2120000746  25.11.2011 MSA Stred.vodár.spoloč.,  B. Bystrica    vodné 71,65 €
 2120000747  25.11.2011 MSA Lindstrom, Trnava   servs, prenájom rohoží  47,88 €
2120000748  05.12.2011  MSA  SAP Slovensko, Bratislava údržba software  568,25 €
 2120000749  05.12.2011  MSA HP Control s.r.o., Zvolen   revízia  117,22 €
 2120000750  05.12.2011  MSA  HP Control s.r.o., Zvolen  hasiace prístroje - oprava 316,80 €
 2120000751 05.12.2011 MSA Miroslav Blahút, B. Štiavnica   nákup spotr.materiálu  134,73 €
 2120000752  05.12.2011  MSA BOMS s. r.o., B.Štiavnica   pracovný odev a obuv  79,68 €
2120000753  10.12.2011  MSA Lukáč Stanislav, B.Štiavnica   nákup ekekt.-inštal. materiálu  424,00 €
 2120000754  10.12.2011  MSA  Gimex Slovakia, B.Štiavnica  služby internetu  16,56 €
 2120000755 10.12.2011  MSA Konica Minolta, B.Bystrica  kopírovacie služby   171,05 €
2120000756 10.12.2011 MSA Sibacol, s.r.o., B.Štiavnica   nákup spotr. materiálu  86,62 €
2120000757 10.12.2011  MSA  Lívia Macková, Svätý Anton repre   80,00 €
2120000758  10.12.2011 MSA  BOMS s.r.o., B.Štiavnica  pracov. obuv   24,90 €  
2120000759  10.12.2011  MSA  Miroslav Blahút, B.Štiavnica čistiaci materiál   71,73 €
 2120000760  10.12.2011  MSA  Ing. Ľ Šudová, Zvolen  pracovný odev  54,11 €
 2120000761  10.12.2011  MSA  KB Press, s.r.o., B.Bystrica  propag. materiál  105,29 €
 2120000762  10.12.2011  MSA  Magic Computers, B.Štiavnica nákup spotr.materiálu   82,30 €
 2120000763  20.12.2011  MSA  Ing. Daniel Hanes, Zvolen  propag.materiál  67,32 €
 2120000764  20.12.2011  MSA

 Mgr. Oľga Nôžková, Očová

 propag.materiál  30,00 €
 2120000765  20.12.2011  MSA  Pavel Toman, Krnov  propag.materiál  53,60 €
 2120000766  20.12.2011  MSA Gimex Slovakia, B.Štiavnica  intern.služby - registrácia domén  27,89 €
 2120000767  27.12.2011  MSA Krňačkový klub Kara, Kremnica  propag. materiál - komis  384,56 €
2120000768  27.12.2011  MSA Anna Weissová, Vyhne  propag. materiál - komis  9,87 €
2120000769 20.12.2011  MSA Orange Slovensko, Bratislava služby mobiln.operátora  177,68 €
 2120000770  27.12.2011  MSA Kermat, s.r.o., Kalinovo propag. materiál - komis  338,95 €
 2120000771  27.12.2011  MSA Soňa Poórová, Bratislava reštaurovanie textil.tapiet         25 864,56 €
2120000772  31.12.2011  MSA  RTZ a PZ, Tomus, B.Štiavnica revízie  130,00 €
 2120000773 27.12.2011 MSA  Lindstrom, Trnava servis. prenájom rohoží  47,88 €
2120000774  27.12.2011  MSA  SNM, Bratislava propag.materiál - komis  10,06 €
 2120000775  27.12.2011  MSA  Slovak Telekom, a.s., Bratislava  telekom. služby  62,34 €
 2120000776 27.12.2011 MSA Monika Madlušková, Jan.Lehota stravovacie služby  894,00 €
2120000777  27.12.2011  MSA Rastislav Škrinár, Banská Bystrica propag. materiál - komis  33,00 €
 2120000778  27.12.2011 MSA Štúdio Harmony, s.r.o., B.Bystrica propag.materiál - komis  26,29 €
2120000779  27.12.2011 MSA  SSE, a.s., Žilina elektrická energia  3 963,16 €
 2120000780 27.12.2011 MSA Ing. J.Hoher, Sliač propag.materiál - komis  6,63 €
 2120000781 27.12.2011 MSA AB ART PRESS, s.r.o, Slov. Ľupča propag.materiál - komis  155,76 €
2120000782  27.12.2011  MSA Obec  Sv. Anton, Sv.Anton propagácia MSA  100,00 €
 2120000783  27.12.2011 MSA Decus, s.r.o., Žilina aktual.web stránok MSA  119,50 €
 2120000784 27.12.2011  MSA Gimex Slovakia, s.r.o., B.Štiavnica  inštal. - údržba RP  245,06 €
 2120000785  27.12.2011  MSA Gimex Slovakia, s.r.o., B.Štiavnica  kancelársky materiál  5,72 €
 2120000786 27.12.2011  MSA  Magic Computers, B.Štiavnica  servis PC  100,00 €
2120000787  27.12.2011  MSA Ing. Šudová, Zvolen  služby BOZP  83,69 €
 2120000788 27.12.2011  MSA  Región B.Štiavnica, B.Štiavnica členský príspevok - storno  150,00 €

Múzeum vo Svätom Antone

 045 691 39 32

 0915 821 973 - sekretariát

 0918 877 062 - pokladňa
(rezervácie vstupov
pre organizované skupiny)

 

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton

Táto stránka používa Cookies

Táto webová stránka používa cookies pre správu overovania, navigáciu a ďalšie funkcie. Používaním našich webových stránok, súhlasíte s tým, že môžeme umiestniť tieto typy cookies na vaše zariadenie.

Súhlasím

Facebook

Otváracie hodiny

ZIMNÁ SEZÓNA

november - marec

sprevádza sa zimný okruh

8.00 hod. - 15.00 hod.

vstupy každú celú hodinu
prvý vstup o 9.00 hod.

Otvorené - UTOROK až SOBOTA

 

 Vstupné:

  • Dospelý už od 6 €
  • Deti už od 0,50 €

Ako nás nájdete

© 2016 Kaštieľ vo Svätom Antone All Rights Reserved. Designed By Noprint s.r.o.