Objednávky tovarov a služieb zverjnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ Múzeum vo Svätom Antone (ďalej MSA).

 

 Číslo

objednávky  

 Dátum

vystavenia 

Objednávateľ  Dodávateľ   Predmet  

 Celková

hodnota s DPH 

2120000789 10.01.2012 MSA Gimex Slovakia, B.Štiavnica služby internetu 16,56 €
2120000790 10.01.2012 MSA Poradca podnikateľa, Žilina finančný spravodajca 21,19 €
2120000791 10.01.2012 MSA Mesto B.Štiavnica Štiavnické noviny 13,80 €
 2120000792  10.01.2012 MSA  Incheba a.s., Bratislava ubytovanie 336,45 €
 2120000793  20.01.2012 MSA

Konica Minolta,

Banská Bystrica

kopírovacie služby 171,05 €
 2120000794  20.01.2012 MSA

Sibacol, s.r.o.,

Banská Štiavnica

 materiál na údržbu 6,13 €
 2120000795  20.01.2012 MSA Linstrom, s.r.o, Trnava servis. prenájom rohoží 47,88 €
 2120000796 20.01.2012 MSA  Orange Slovensko, a.s., Bratislava služby mobil.operátora 176,74 €
 2120000797 20.01.2012 MSA Magic Computers, Banská Štiavnica NTB,Software  873,28 €
 2120000798  25.01.2012 MSA

Konica Minolta,

Banská Bystrica

 kopírovacie služby 143,08 €
 2120000799  25.01.2012 MSA Slovak Telecom, a.s., Bratislava telekom.služby 61,18 €
2120000800  25.01.2012 MSA Monika Madlušková, J.Lehota stravovacie služby 987,00 €
 2120000801 25.01.2012 MSA  SSE, a.s., Žilina elektrická energia 3 417,26 €
 2120000802  25.01.2012  MSA Magic Computers, Banská Štiavnica  servis PC 100,00 €
2120000803 25.01.2012 MSA Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen  služby BOZP 83,69 €
2120000804  10.02.2012  MSA

Gimex Slovakia,

Banská Štiavnica

služby internetu 16,56 €
 2120000805 25.01.2012  MSA Orange Slovensko, a.s., Bratislava mobil. telefóny 54,00 €
2120000806  15.02.2012  MSA EDOS - PEM, s.r.o., Bratislava seminár 102,00 €
 2120000807  20.02.2012  MSA

 Konica Minolta,

Banská Bystrica

 kopírovacie služby  171,05 €
 2120000808  25.01.2012 MSA Lindstrom, Trnava servis prenájom rohoží 47,88 €
 2120000809  20.02.2012 MSA Orange Slovensko, a.s., Bratislava  služby mobil. operátora  176,63 €
2120000810  25.02.2012 MSA Magic  Computers, Banská Štiavnica servis PC  100,00 €
 2120000811  25.02.2012 MSA Slovak Telekom, Bratislava telekom. služby 61,18 €
 2120000812  25.02.2012 MSA Ing.Ľubomíra Šudová, Zvolen   služby BOZP 83,69 €
 2120000813  25.02.2012 MSA SSE, Žilina elektr. energia 3 837,28 €
 2120000814  25.02.2012 MSA  SAP Slovensko, Bratislava údržba software  586,43 €
 2120000815  25.02.2012 MSA  Monika Madlušková, J.Lehota  stravov. služby 915,00 €
2120000816 10.03.2012 MSA  Gimex Slovakia, s.r.o., Banská Štiavnica  služby internetu  16,56 €
 2120000817 15.03.2012 MSA Autoservis Jutoma, s.r.o., B.Štiavnica údržba auta 377,09 €
 2120000818  15.03.3012 MSA Konica Minolta Slovakia, Bratislava kopírovacie služby 171,05 €
 2120000819 15.03.2012 MSA Linstrom, Trnava servis.prenájom rohoží  47,88 €
2120000820 25.03.2012 MSA Orange Slovensko, Bratislava  služby mobil. operátora  173,17 €
2120000821 13.04.2012 MSA Monika Madlušková, J.Lehota stravovacie služby  903,00 €
 2120000822 25.03.2012 MSA  Slov.národ.múzeum, Bratislava  časopis Múzeum  10,84 €
 2120000823  25.03.2012 MSA Slovak Telecom a.s., Bratislava telekom.služby 61,18 €
2120000824  25.03.2012 MSA SSE, Žilina elektr. energia 3093,97 €
 2120000825  25.03.2012 MSA Ondrej Lepieš, Vlkanová znehod.zbraní  60,00 €
 2120000826 19.04.2012 MSA Magic Computers, B.Štiavnica servis PC  100,00 €
2120000827 25.03.2012 MSA Sibacol, s.r.o., B.Štiavnica  materiál - údržba  5,57 €
 2120000828 25.03.20012 MSA Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen služby BOZP  83,69 €
 2120000829 10.04.2012 MSA Roman Belák, Sv. Anton  pilčícke práce 180,00 €
 2120000830 10.04.2012 MSA Gimex Slovakia, s.r.o., B.Štiavnica služby internetu  16,56 €
 2120000831 10.04.2012 MSA Miroslav Blahút, B.Štiavnica materiál  103,82 €
 2120000832  15.04.2012 MSA Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Bratislava kopírovacie služby  171,05 €
 2120000833 20.04.2012 MSA Lindstrom, Trnava servis, prenájom rohoží 45,25 €
 2120000834 10.04.2012 MSA Astor Slovakia, s.r.o., Bratislava  reklama - lexikon  33,00 €
2120000835 10.05.2012 MSA Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Bratislava  kopírov.služby  404,32 €
 2120000836 25.04.2012 MSA Orange Slovensko a.s., Bratislava služby mobil.operátora  177,61 €
2120000837 25.04.2012 MSA Magic Computers, s.r.o., B.Štiavnica  servis PC  100,00 €
2120000838 25.04.2012 MSA Magic Computers, s.r.o., B.Štiavnica nákup spotr. 27,50 €
2120000839 25.04.2012 MSA Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen služby BOZP  83,69 €
 2120000840 25.04.2012  MSA SSE, Žilina elektr.energia 2130,67 €
 2120000841 25.04.2012  MSA Sibacol, s.r.o., B.Štiavnica spotr.materiál 108,78 €
2120000842 25.04.2012 MSA Monika Madlušková, J.Lehota stravovacie služby  909,00 €
 2120000843 15.05.2012 MSA Konica Minolta Slovakia, Bratislava kopírov.služby 171,05 €
 2120000844 22.05.2012 MSA Gimex Slovakia, s.r.o., B.Štiavnica služby internetu  16,56 €
2120000845 15.05.2012 MSA AKTV, s.r.o., Sv. Anton reprezen.  12,50 €
 2120000846 20.05.2012 MSA Linstrom, Trnava servis. prenájom rohoží  48,20 €
 2120000847 15.05.2012  MSA KŠP, s.r.o., Bratislava kancel. potreby 80,28 €
 2120000848 06.06.2012 MSA Sibacol, s.r.o., B.Štiavnica spotr. materiál  124,38 €
2120000849 15.05.2012 MSA  Peter Ivaška, B.Štiavnica  videozáznam 50,00 €
 2120000850  20.05.2012  MSA Orange Slovensko, a.s., Bratislava služby mobil. 174,35 €
2120000851  25.05.2012  MSA Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen služby BOZP  83,69 €
 2120000852 25.05.2012  MSA SAP Slovensko, Bratislava údržba software  586,43 €
 2120000853 25.05.2012  MSA Manutan Slovakia, s.r.o., Bratislava hygien.mater. 224,68 €
2120000854 25.05.2012 MSA Magic Computers, s.r.o., B.Štiavnica servis PC  100,00 €
2120000855 25.05.2012 MSA Monika Madlušková, J.Lehota stravov. služby 1029,00 €
 2120000856 20.05.2012 MSA AKTV, s.r.o., Sv. Anton repre 17,05 €
2120000857 25.05.2012 MSA AKTV, s.r.o., Sv. Anton repre 4,35 €
 2120000858 25.05.2012 MSA SSE, Žilina elektr. energia 1457,14 €
 2120000859 25.05.2012 MSA Magic Computers, s.r.o., B.Štiavnica spotr.mater.  21,40 €
 2120000860 30.05.2012 MSA Ján Mojžiš, B. Štiavnica spotr. materiál  124,40 €
 2120000861 01.05.2012 MSA Ing. Ernest Rusnák, Levoča propag. materiál 184,50 €
 2120000862 10.06.2012 MSA Gimex Slovakia, s.r.o., B.Štiavnica služby internetu  16,56 €
 2120000863  10.06.2012 MSA  Autoservis Jutoma, s.r.o., B.Štiavnica  údržba služob. auta  458,82 €
 2120000864 15.06.2012 MSA Erik Píš, B.Štiavnica ozvučenie DDSH 150,00 €
2120000865 04.05.2012 MSA Peter Šomek, Bratislava  tlač DDSH plagát  533,00 €
 2120000866 15.06.2012 MSA Linstrom, Bratislava  servis, prenájom rohoží  51,00 €
2120000867 15.06.2012 MSA Slovenský červený kríž zdravot.služba  30,00 €
2120000868 20.06.2012 MSA Karol Szendrei-MIKY, Hron.Beňadik občerstvenie - repre  423,60 €
2120000689 20.06.2012 MSA Karol Szendrei-MIKY, Hron.Beňadik občerstvenie - repre  60,48 €
2120000870 25.06.2012 MSA Monika Madlušková, Janova Lehota stravovacie služby 1098,00 €
 2120000871 25.06.2012 MSA Konica Minolta Slovakia, Bratislava kopírovacie služby 215,33 €
2120000872 20.06.2012 MSA Peter Ivaška, B.Štiavnica  videozáznam  250,00 €
2120000873 10.06.2012 MSA Peter Ivaška, B.Štiavnica videozáznam  43,00 €
2120000874 25.06.2012 MSA Autoservis Jutoma, s.r.o., B.Štiavnica  servis - údržba služob.auta  134,68 €
2120000875 20.06.2012 MSA KŠP, s.r.o., Bratislava spotr.materiál 79,88 €
2120000876  27.06.2012 MSA Sibacol, s.r.o., B.Štiavnica spotreb. materiál  112,13 €
 2120000877 09.05.2012 MSA Sabrina Modelle, s.r.o., Levice rovnošaty SS  627,16 €
2120000878 10.06.2012 MSA Konica Minolta Slovakia, Bratislava kopírovacie služby 171,05 €
 2120000879  14.06.2012  MSA Technické služby, B.Štiavnica  komun. odpad  22,87 €
 2120000880 20.06.2012  MSA Orange Slovensko, Bratislava služby mobil.operátora  184,81 €
 2120000881 20.06.2012  MSA Miroslav Blahút, B.Štiavnica spotreb. materiál 178,57 €
 2120000882  20.06.2012  MSA AKTV, s.r.o., Svätý Anton ubytovanie  20,40 €
2120000882  20.06.2012  MSA AKTV, s.r.o., Svätý Anton  reprez. - obed  13,58 €
 2120000883 03.07.2012  MSA Slovak Telekom, Bratislava telekom. služby 62,98 €
 2120000884 03.07.2012  MSA

Slovak Telekom,

Bratislava

telekom. služby 63,97 €
 2120000885 10.07.2012  MSA Slovak Telekom, Bratislava  telekom. služby  64,68 €
 2120000886 10.07.2012 MSA  SSE, Žilina elektr. energia 1111,74 €
 2120000887  10.07.2012 MSA  TOI-TOI-DIXI, s.r.o., Bratislava sanitar. služby  300,00 €
2120000888  25.06.2012 MSA Magic Computers, B.Štiavnica servis PC  100,00 €
 2120000889  25.06.2012  MSA Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen  služby BOZP 83,69 €
 2120000890 05.07.2012  MSA Gimex Slovakia, s.r.o., B.Štiavnica internet.služby  16,56 €
 2120000891  25.06.2012  MSA Anna Weissová, Vyhne  komis. služby  204,45 €
2120000892 10.07.2012  MSA  Linstrom, Trnava  pranie, prenáj. rohoží  51,00 €
 2120000893 25.06.2012  MSA AB ART PRESS, s.r.o., Slov.Ľupča  komis. predaj 121,87 €
 2120000894 10.07.2012 MSA  Pavel Toman, Krnov komis. predaj  46,90 €
2120000895 10.07.2012  MSA Kermat, s.r.o., Kalinovo  komis. predaj  76,47 €
 2120000896 10.07.2012  MSA Poradca, s.r.o., Žilina  zákony  28,40 €
2120000897  20.07.2012  MSA Noves, s.r.o., Spišská Nová Ves  revízia EPS 934,84 €
 2120000898 10.07.2012  MSA Konica Minolta Slovakia, Bratislava kopír. služby  249,55 €
 2120000899 10.07.2012 MSA AKTV, s.r.o., Sv. Anton repre-obed 23,85 €
2120000900  25.07.2012  MSA Sibacol, s.r.o., B.Štiavnica spotr. materiál  27,73 €
2120000901 25.07.2012  MSA NED ATELIER, s.r.o., Bratislava svietidlá  383,60 €
 2120000902  25.07.2012 MSA Magic Computers, B.Štiavnica servis PC  100,00 €
 2120000903  25.07.2012 MSA Orange Slovensko, Bratislava služby mobil.operátora  183,10 €
 2120000904  25.07.2012  MSA Monika Madlušková, J.Lehota strav.služby  912,00 €
2120000905 25.07.2012 MSA  Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen služby BOZP 83,69 €
2120000906 25.07.2012 MSA  SSE, Žilina  elektr. energia  1011,01 €
2120000907 25.07.2012 MSA Slovak Telekom, Bratislava telek. služby 61,18 €
 2120000908 25.07.2012 MSA Ing. Daniel Hanes, Zvolen  komis. predaj  23,10 €
 2120000909  10.08.2012  MSA Kopia-Jamek, Banská Bystrica papier - spotr.materiál  67,80 €
 2120000910 10.08.2012 MSA Gimex Slovakia, s.r.o., B.Štiavnica internet. služby  16,56 €
 2120000911  30.07.2012 MSA AKTV, s.r.o., Svätý Anton repre - obed 16,82 €
2120000912  10.08.2012  MSA Lindstrom, Trnava  pranie, prenájom rohoží  51,00 €
 2120000913  10.08.2012  MSA Gizela Triebušníková, Banská Štiavnica spotr. materiál  32,40 €
 2120000914 10.08.2012 MSA Lívia Macková, Svätý Anton repre-občer.  143,39 €
2120000915 10.08.2012 MSA Lívia Macková, Sv. Anton spotr.materiál 27,86 €
 2120000916  30.07.2012 MSA Identif.systémy, Praha  vstupenky - tlač.  431,00 €
 2120000917  20.08.2012  MSA

Ivan Podmanický,

Banská Štiavnica 

revízie   306,00 €
 2120000918  20.08.2012 MSA 

SOZA,

Bratislava 

autorská odmena za licenciu

567,00 € 
 2120000919 25.08.2012   MSA

Konica Minolta Slovakia,

Bratislava 

kopírovacie služby 249,55 € 
 2120000920 25.08.2012   MSA

KŠP, s.r.o.,

Bratislava

kancel. a spotr.materiál 190,10 € 
2120000921   25.08.2012 MSA 

VÍTEX CZ, a.s.

Bystřice pod Hostýnem 

laserová strelnica  200,00 € 
 2120000922 25.08.2012   MSA

Peter Ivaška,

Banská Štiavnica 

videozáznam  500,00 € 
 2120000923 25.08.2012   MSA

Folklórny súbor SITŇAN,

Banská Štiavnica 

folklórne vystúpenie  200,00 € 
 2120000924 25.08.2012   MSA

Erik Píš,

Banská Štiavnica

 ozvučenie 450,00 €
2120000925  25.08.2012  MSA 

SIBACOL, s.r.o.

Banská Štiavnica

spotrebný materiál   210,24 € 
2120000926  25.08.2012  MSA

Miroslav Blahút,

Banská Štiavnica 

 spotrebný materiál 295,92 € 
2120000927  25.08.2012  MSA  ANTON-ANTOL pekáreň, s.r.o., Dobrá Niva    reprezentačné 79,80 €
2120000928  25.08.2012  MSA  Mgr. Martina Beláková, Svätý Anton  spotrebný materiál 486,53 € 
 2120000929  25.08.2012 MSA  Lukáč Stanislav, Banská Štiavnica  elektroinštalačné služby a materiál 1632,46 € 
 2120000930  25.08.2012 MSA  Spolok dychovej hudby SITŇANKA, B.Štiavnica  vystúpenie dychovej hudby  300,00 €
 2120000931  25.08.2012 MSA

 Lívia Macková,

Svätý Anton 

reprezentačné  756,17 €
2120000931  25.08.2012  MSA 

Lívia Macková,

Svätý Anton

 reprezentačné 33,75 €
2120000932  25.08.2012  MSA  MANUTAN Slovakia, s.r.o., Bratislava  hygien.materiál  348,66 € 
 2120000933 25.08.2012   MSA  Magic Computers, B.Štiavnica Servis PC  100,00 € 
 2120000934 25.08.2012  MSA   TOI TOI - DIXI, spol.s.r.o., Bratislava sanitárne služby  600,00 € 
 2120000935 25.08.2012  MSA 

Monika Madlušková,

J. Lehota 

stravovacie služby  1137,00 € 
 2120000936  25.08.2012 MSA  Divadlo J.G.Tajovského,Zvolen   prenájom hľadiska 804,00 € 
 2120000937  25.08.2012 MSA  Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen  služby BOZP  83,69 
 2120000938 25.08.2012  MSA  SSE, a.s, Žilina  elektrická energia  1045,39 € 
2120000939  10.09.2012   MSA

 GIMEX Slovakia, s.r.o.,

Banská Štiavnica 

služby internetu  16,56 € 
 2120000940  25.08.2012 MSA

EKAPO, s.r.o.,

Banská Štiavnica

reprezentačné  398,00 € 
2120000941   25.08.2012 MSA 

Slovak Telecom, a.s.,

Bratislava 

telekomun.služby  57,68 € 
2120000942  25.08.2012   MSA

SOŠ lesnícka,

Banská Štiavnica 

preprava autobusom  23,52 € 
2120000943  05.09.2012  MSA  Lindstrom, Trnava  servis, prenájom rohoží  51,00 € 
2120000944  05.09.2012   MSA

SAP Slovensko, s.r.o.,

Bratislava 

údržba softwaru  586,43 € 
2120000945 25.08.2012  MSA   SHA n.o., Banská Štiavnica ubytovanie  236,00 € 
 2120000946 25.08.2012   MSA

Orange Slovensko, a.s. 

Bratislava 

 služby mobil operátora 242,32 € 
2120000947  14.09.2012   MSA

Konica Minolta Slovakia,

Bratislava 

kopírovacie služby  249,55 € 
 2120000948 10.06.2012   MSA

Peter Šomek,

Bratislava 

tlač plagátov a pozvánok 1517,64 € 
 2120000949 10.09.2012   MSA 

AKTV, s.r.o.,

Svätý Anton

ubytovanie  199,86 € 
 2120000950 14.09.2012   MSA CO STAR SLOVENSKO, s.r.o., B.Štiavnica  revízia 120,00 € 
 2120000951 21.08.2012 MSA

 Technické služby,

Banská Štiavnica 

 komunálny odpad 33,44 € 
 2120000952  20.07.2012  MSA Tlačiareň Brummer a Brummer, s.r.o., Banská Bytrica  tlač Zborníka 2012 3450,00 € 
2120000953 10.08.2012   MSA Peter Šomek, Bratislava propagačný materiál  132,00 € 
 2120000954 20.09.2012  MSA  Lýdia Poloňová, Lutila  spotrebný materiál  20,47 €
 2120000955 20.09.2012  MSA  Alena Výbochová, Banská Štiavnica repre., spotrebný materiál 128,50 €
2120000956 25.09.2012 MSA

 Nemocnice a polikl. n.o.,

Bratislava

zdravot. služby 335,47 €

 2120000957

 25.09.2012  MSA

Magic Computers 

Banská Štiavnica

diagnostika PC 183,50 €
 2120000959  25.09.2012  MSA

MVDr. Miroslav Kováč

Banská Štiavnica

veterin. služby 45,00 €
 2120000958 25.09.2012 MSA

 Monika Madlušková

J.Lehota

stravovacie služby 879,00 €
 2120000960 25.09.2012 MSA 

Orange Slovensko a.s.,

Bratislava

služby mobil. operátora

245,74 € 2120000961 25.09.2012 MSA

SSE a.s.,

Žilina

elektrická energetika 1665,70 €
2120000962  25.09.2012   MSA

Slovak Telecom, a.s.

Bratislava 

telekom.služby  61,18 € 
 2120000963 25.09.2012  MSA 

Konica Minolta Slovakia,

Bratislava

kopírovacie služby  52,60 € 
2120000964  25.09.2012   MSA

Magic Computers,

Banská Štiavnica 

Servis PC  100,00 € 
2120000965  25.09.2012   MSA

Ing. Ľubomíra Šudová,

Zvolen 

služby BOZP  83,69 € 
 2120000966  25.09.2012  MSA

Technické služby,

Banská Štiavnica 

komunálny odpad  470,66 € 
 2120000967 05.10.2012  MSA 

Lindstrom,s.r.o., Orešianska ulica č.3

917 01 Trnava, 35742364

servis, prenájom rohoží 51,00 € 
 2120000968  10.10.2012 MSA 

Jozef Majer, Dolná 2,

969 00 Banská Štiavnica, 32034318 

krmivo pre psa  103,80 € 
 2120000969 10.10.2012  MSA 

Anna Majerová, Dolná 2

969 00 Banská Štiavnica, 34542744 

náhradné diely  82,72 € 
 2120000970 10.10.2012  MSA

GIMEX Slovakia,s.r.o.

  Horná Huta 48,

969 01 Banská Štiavnica, 31567070

služby internetu  16,56 €
 2120000971 20.10.2012  MSA 

Technické služby

Šoltésovej 1

969 01 B.Štiavnica

00185213

kontajner  235,00 € 
 2120000972 20.10.2012   MSA

Konica Minolta Slovakia,

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

31338551 

kopírovacie služby  249,55 € 
 2120000973  25.10.2012  MSA

 Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

35697270

 služby mobil. operátora  166,62 €
 2120000974  25.10.2012  MSA

Slovak Telecom, a.s.

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

35763469
telekomun. služby  61,18
 2120000975  25.10.2012 MSA

Autoservis Jutoma, s.r.o.

Lintich 1/B

969 01 B.Štiavnica

44622805

 údržba motor.vozidla  49,50 €
 2120000976  25.10.2012 MSA

Ján Mojžiš

Úvozná 7

969 01 B.Štiavnica

30462550

 spotrebný  materiál  261,42 €
 2120000977  25.10.2012 MSA

Magic Computers,s.r.o.

Dolná 18

  969 01 B.Štiavnica

326025143

 výpočt. technika  466,80 €
 2120000978  25.10.2012  MSA

Jozef Píš

Dolná ružová 15

969 01 B.Štiavnica

10930043

 materiál na údržbu  129,91 €
 2120000979  25.10.2012 MSA

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

31567070

služby internetu

regist.domény 

 100 €
 2120000980  25.10.2012  MSA

 Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

326025143

servis PC  100 €
 2120000981  25.10.2012  MSA

 Lindstrom

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava, 35742364

 servis, prenájom

rohoží 

 51,00 €
 2120000982  25.10.2012 MSA

 Monika Madlušková

č. 420, J.Lehota

37393251
 stravovacie služby  1.044,00 €
 2120000983  25.10.2012 MSA

SSE, a.s.

Ulica Republiky 5

010 47 Žilina, 36403008

elektrická energia 1.698,35 €
 2120000984  25.10.2012 MSA

 Ing. Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen,40671879

služby BOZP  83,69 €
2120000985  25.10.2012 MSA

 Autoservis Jutoma,

Lintich 1/B

969 01 B.Štiavnica, 44622805

údržba motor.

vozidla

200,00 €
 2120000986  25.10.2012 MSA

 Autoservis Jutoma,

Lintich 1/B

969 01 B.Štiavnica,

44622805

 oprava motor.

vozidla

 185,30 €
2120000987 10.11.2012 MSA

Gimex Slovakia

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica, 31567070

 služby internetu  16,56 €
2120000988  15.11.2012

MSA

Konica Minolta Slovakia

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby  249,55 €
 2120000989  15.11.2012

 MSA

Sibacol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 B.Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál  66,44 €
 2120000990  15.11.2012

MSA

Lívia Macková

č.450

969 72 Svätý Anton

IČO 32030665

reprezentačné  76,00 €
 2120000991  15.11.2012  MSA

Lukáč Stanislav

SNP 21

969 01 B.Štiavnica

IČO 32035381

spotrebný materiál  129,00 €

 2120000992

 25.11.2012 MSA

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis prenájom rohoží  51,00 €
 2120000993  25.11.2012  MSA

Slovak Telecom, a.s.

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby  62,29 €
 2120000994  25.11.2012 MSA

SSE, a.s.

Ulica Republiky 5

010 47 Žilina 36403008

IČO 36403008
 elektrická energia  2594,52 €
 2120000995  25.11.2012  MSA

 Magic Computers

Dolná 18

969 01 B. Štiavnica

IČO 36025143 

spotrebný materiál  38,00 €
 2120000996  15.11.2012  MSA

KŠP, s.r.o.

Pestovateľská 10

821 04 Bratislava

IČO 35738642

 kancelárske potreby  63,42 €
 2120000997  25.12.2012  MSA

 Monika Madlušková

J.Lehota 420

IČO 37393251

 stravovacie služby  876,00 €
 2120000998  25.11.2012 MSA

 Orange Slovensko

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

 služby mobilného operátora  168,80 €
 2120000999  25.11.2012  MSA

Magic Computers

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

 Servis PC  100,00 €
 2120001000  25.11.2012  MSA

Ing. Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 40671879

 služby BOZP  83,69 €
 2120001001  25.11.2012  MSA

 SAP Slovensko

Plynárenská 7/A

821 09 Bratislava

IČO 35737328

 údržba software 586,43 €
 2120001002  25.11.2012 MSA

Miiroslav Blahút

Drevená  1

969 01 B.Štiavnica

IČO 17796725

 spotreb. materiál  155,61 €
 2120001003  10.12.2012 MSA

Slov.národ.múzeum

Vajanského nábržie č. 2

810 06 Bratislava

IČO 00164721

 komisionársky predaj  7,66 €
 2120001004  15.12.2012  MSA

Gimex Slovakia,s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

služby internetu  16,56 €
 2120001005  15.12.2012  MSA

Konica Minolta

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby  249,55 €
2120001006  15.12.2012 MSA

STVPS,a.s.

Partizánska cesta 5

974 01 Banská Bystrica

IČO 36644030

vodné 68,77 €
2120001007  27.12.2012  MSA

Pavel Toman

Jesenická 17

794 01 Krnov

IČO 65887654

komis.predaj 62,31 €
 2120001008  27.12.2012 MSA

 Anna Weisová

č.431

966 02 Vyhne

IČO 45959005

komis.predaj 595,02
 2120001009  08.01.2013 MSA

Ing. Daniel Hanes

J.Gagarina 2432/105

960 01 Zvolen

komis.predaj 74,25 €
 2120001010  27.12.2012  MSA

Stredoslov. energetika

Pri Rajčianke 8591/4b

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 2.755,03 €
 2120001011  27.12.2012 MSA

Slovak Telekom, a,s,

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

IČO 35763469

telekomun. služby 61,18 €
 2120001012  27.12.2012 MSA

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

pranie a servis rohoží 37,02
 2120001013  27.12.2012 MSA

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobil oper. 219,10 €
 2120001014  27.12.2012  MSA

Obec 

969 72 Svätý Anton

IČO 00320471

komis. predaj 22,10 €
 2120001015  27.12.2012  MSA

KB press, s.r.o.

Rudlovská cesta 53

974 01 B.Bystrica

IČO 36027529

komis. predaj 108,55 €
 2120001016  27.12.2012  MSA

KC KARA

Angyalova 467/87

967 01 Kremnica

IČO  31916279

komis.predaj 410,95 €
 2120001017  27.12.2012  MSA

Monika Madlušková

J.Lehota 420

IČO 37393251

strava zamestnancov 678,00 EUR
           

Múzeum vo Svätom Antone

 045 691 39 32

 0915 821 973 - sekretariát

 0918 877 062 - pokladňa
(rezervácie vstupov
pre organizované skupiny)

 

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton

Táto stránka používa Cookies

Táto webová stránka používa cookies pre správu overovania, navigáciu a ďalšie funkcie. Používaním našich webových stránok, súhlasíte s tým, že môžeme umiestniť tieto typy cookies na vaše zariadenie.

Súhlasím

Facebook

Otváracie hodiny

ZIMNÁ SEZÓNA

november - marec

sprevádza sa zimný okruh

8.00 hod. - 15.00 hod.

vstupy každú celú hodinu
prvý vstup o 9.00 hod.

Otvorené - UTOROK až SOBOTA

 

 Vstupné:

  • Dospelý už od 6 €
  • Deti už od 0,50 €

Ako nás nájdete

© 2016 Kaštieľ vo Svätom Antone All Rights Reserved. Designed By Noprint s.r.o.