Faktúry na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ Múzeum vo Svätom Antone (ďalej MSA).

 

 Kalkulačný a likvidačný list dodávateľskej faktúry Číslo faktúry

 Dátum uhradenia

dodávateľskej faktúry

 Dodávateľ Predmet 

Celková hodnota

s DPH v EUR

           
2120000113 20170257 14.06.2017

PEMAS plus spol. s.r.o.

Vinárska 1

951 41 Lužianky

IČO 35694254

spotrebný materiál 96,97
2120000112 552017 15.06.2017

Ján Lahvička

Banská Belá 295

966 15 Banská Belá 

IČO 32033362

stravovacie služby 873,48
2120000111 1043109 14.06.2017

VION-LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988 

PHM 365,93
2120000110 2170520365 14.06.2017

BCF s.r.o.

Zvolenská cesta 14

974 05 Banská Bystrica

IČO 36597007

elektrická energia 1174,74
2120000109 17080026 12.06.2017

DISTAHO s.r.o.

Svätý Anton 81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

pracovný obed 40,75
2120000108 4796938059  

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469 

služby telekomunikačné 41,18
2120000107 2172407941 12.06.2017

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galavnihi 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

prenájom zariadenia 132,18
2120000106 201703927 15.06.2017

MCNET.SK, s.r.o.

P. Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

internetové služby 29,99
2120000105 20170056 08.06.2017

AB ART press s.r.o.

Lichardova 51

976 13 Slovenská Ľupča

IČO 45470847

propagačný materiál 500,01
2120000104 2017358 12.06.2017

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP 60,00
2120000103 2017338 12.06.2017

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

PZS 20,00
2120000102 2017333 12.06.2017

L&R team s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 4742161

služby PO 96,00
2120000101 20170287 08.06.2017

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
2120000100 32357519  

Orange Slovensko a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného

operátora

157,00
2120000099 170143 05.05.2017

MAX GARDEN s.r.o.

Hlavná 241

930 21 Dunajský Klátov

IČO 50283391

spotrebný materiál 71,90
2120000098 2171117217 08.06.2017

SOZA

Rastislavova 3

821 08 Bratislava

IČO 00178454

verejné použitie

hudobných diel 

58,80
2120000097 022017 02.06.2017

Občianske združenie

div. skupina teatro ORLUS

Hlavná 30

919 26 Zavar

IČO 42399599

divadelné  predstavenie 600,00
2120000096 1732677 02.06.2017

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 54,60
2120000095 2070000809 26.05.2017

ICLA SR s.r.o.

Za traťou 1356/88

082 71 Lipany

IČO 34152920

konzervátorský materiál 98,96
2120000094 2172006572 15.05.2017

ŠEVT a.s.

Plynárenská 6

821 09 Bratislava

IČO 31331131

kancelárske potreby

vyúčtovacia FA

0,00
2120000093 5517007108 17.05.2017

Office Depot s.r.o.

Prievozská 4/B

821 09 Bratislava

IČO 36192384

kancelárske potreby 139,58
2120000092 170118  23.05.2017

KELCOM BB s.r.o.

Na Troskách 12

974 01 Banská Bystrica

IČO 46905685

kamerový systém 16094,68
2120000091 442017 17.05.2017

Ján Lahvička

č.295

966 15 Banská Belá

IČO 32033362

stravovacie služby 680,30
2120000090 17070373 15.05.2017

WAD s.r.o.

Štepná 

841 01 Bratislava 42

IČO 36751073

spotrebný materiál 72,10
2120000089 2017287 15.05.2017

L&R team, s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP 60,00
2120000088 17033 16.05.2017

Združenie turizmu Banská Štiavnica

Kammerhofska 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 42002192

členský príspevok 100,00
2120000087 2170420241 15.05.2017

BCF s.r.o.

Zvolenská cesta 14

974 01 Banská Bystrica

IČO 36597007

elektrická energia 1610,12
2120000086 2172404606 15.05.2017

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvanoho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

prenájom zariadenia 132,18
2120000085 104387 15.05.2017

VION-LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM 182,83
2120000084 201703273 16.05.2017

MCNET.SK, s.r.o.

P. Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu 29,99
2120000083 2795961524 16.05.2017

Slovak Telecom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 41,40
2120000082 2017117 11.05.2017

SIBACOL, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál 27,58
 2120000081  2017254  11.05.2017

 L&R team, s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

 služby PO  96,00
 2120000080  2017259  11.05.2017

 L&R team, s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

 PZS  20,00
 2120000079  20170231  09.05.2017

 Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

 servis PC  100,00
2120000078 0032357519  23.05.2017

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného

operátora

154,77
 2120000077  1725393  09.05.2017

 Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

 servis rohoží  54,60
 2120000076  2017013  04.05.2017

 Miroslav Blahút - Domácnosť

Okrajova 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 17796725

 spotrebný materiál  72,81
2120000075 201700283 17.05.2017

Ing. Petra Spišáková - Majster Papier

Kvetná 861/1

900 42 Dunajská Lúžna

IČO 46340998

spotrebný tovar 160,70
2120000074 20170465 03.05.2017

LESMEDIUM SK s.r.o.

Centrum 34/29

017 01 Považská Bystrica

IČO 36690911

predplatné odborný časopis 15,60
2120000073 17080016 03.05.2017

DISTAHO s.r.o.

Svätý Anton 81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

pracovný obed 18,99
2120000072 17080011 03.05.2017

DISTAHO s.r.o.

Svätý Anton 81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

občerstvenie 41,72
2120000071 20170008 03.05.2017

Branislav Cengel

Ilija 85

969 01 Banská Štiavnica

IČO 34542591

foto na plátno 230,00
2120000069 128217 28.04.2017

GIMEX Slovakia, a.s.

Horná Huta 48

969 01 Banská Štiavnica

IČO 31567070

ročná údržba registračnej pokladne 30,00
 2120000068  17301065  

 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

Stará Vajnorská 9

831 04 Bratislava

IČO 35792281

 dobropis-odborný časopis  12,00
 2120000067 2170320492  20.04.2017

 BCF s.r.o.

Zvolenská cesta 14

974 05 Banská Bystrica

IČO 36597007

 elektrická energia  2850,20
2120000066 322017 24.04.2017

Ján Lahvička

295

966 15 Banská Belá

IČO 32033362

stravovacie služby 786,68
2120000065 170025 20.04.2017

Ján Boggero BIANKO

Hurbanova 1491/14

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO 44200595

propagačný materiál 430,00
2120000064 2017001 24.04.2017

Región Gron 

Mestský úrad Žarnovica,

nám. SNP 33

968 01 Žarnovica

IČO 42304482

projekt - zľavová karta

región GRON

50,00
 2120000063 104361  13.04.2017

 VION-LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

 PHM  257,34
2120000062 201702616 20.04.2017

MCNET. SK, s.r.o.

P. Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu 29,99
2120000061 2172401217 13.04.2017

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

prenájom zariadenia 132,18
2120000060 2017216 12.04.2017

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP 83,76
 2120000059 2017184  12.04.2017

 L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

 PZS  20,00
 2120000058  2017180  12.04.2017

 L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

 požiarna ochrana  96,00
 2120000057  20170180  12.04.2017

 Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

 servis PC  100,00
 2120000056  1794985667  13.04.2017

 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

 telekomunikačné služby  41,18
 2120000055

 ZA FA 958045

17301037

 

 31.03.2017

 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

Stará Vajnorská 9

831 04 Bratislava

IČO 35792281

 predplatné časopis  27,50
2120000054 0032357519 24.04.2017

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 159,26
 2120000053  1717295  06.04.2017

 Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

 servis rohoží  54,60
2120000052  17040  12.04.2017

 NOPRINT, s.r.o.

Medený Hámor 830/11

974 01 Banská Bystrica

IČO 46832572

 administrátorské

a asistentské služby

 86,40
2120000051

2170310188

06.04.2017

BCF s.r.o.

Zvolenská cesta 14

974 05 Banská Bystrica

IČO 36597007

elektrická energia 27,80
2120000050

17033

31.03.2017

AUTOSERVIS Jutoma, s.r.o.

Lintich 1/B

969 01 Banská Štiavnica

IČO 44622805

oprava služobného motorového automobilu 81,26
2120000049

082017

06.04.2017

Mgr. Silvia Herianová

Energetikov 3

969 00 Banská Štiavnica

IČO 34547231

výučba anglického jazyka 240,00
2120000048

032017

31.03.2017

WONDER štúdio, s.r.o.

Karola Kmeťku 3165/9

010 08 Žilina

IČO 47139889

projektová dokumentácia 3500,00
2120000047

2017400057

22.3.2017

Slovenské národné múzeum

Vajanského nábrežie č.2

810 03 Bratislava 16

IČO 00164721

odborný časopis 11,26
2120000046

201700326

31.03.2017

Green Wave Recycling s.r.o.

Ďurkova 9

949 01 Nitra

IČO 45539197

skartácia dokumentov 1,20
 2120000045

ZA 100317

FA 4170298

 08.03.2017

 EDOS-PEM s.r.o.

Tematínska 4

851 05 Bratislava

IČO 36287229

 účastnícky poplatok  59,00
2120000044 2162439376 23.03.2017

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

prenájom zariadenia 132,18
 2120000043  20170003  21.03.2017

Branislav Cengel

Ilija 85

969 01 Banská Štiavnica

IČO 34542591

kancelársky materiál  26,00
2120000042 170013 23.03.2017

Ján Boggero BIANKO

Hurbanova 1491/14

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO 44200595

propagačný materiál 440,00
2120000041 1720076 17.03.2017

E.N.E.S. spol. s.r.o.

Pionierska 307/31

927 01 Šaľa

IČO 47480751

kancelársky materiál 25,96
2120000040 472017 17.03.2017

Obec Svätý Anton

č.34

969 72 Svätý Anton

IČO 00320471

komunálny odpad 147,27
2120000039 2170220209 17.03.2017

BCF s.r.o.

Zvolenská cesta 14

974 05 Banská Bystrica

IČO 36597007

elektrická energia 3343,50
2120000038 192017 21.03.2017

Ján Lahvička 

č.295

966 15 Banská Belá

IČO 32033362

stravovacie služby 627,11
2120000037 104339 15.03.2017

VION-LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM 307,97
2120000036 201701925 23.03.2017

MCNET.SK, s.r.o.

Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu 29,99
2120000035 2017144 15.03.2017

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP 83,76
2120000034 1794016086 21.03.2017

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 41,18
2120000033 2017117 13.03.2017

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

PZS 20,00
2120000032 2017114 13.03.2017

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby PO 96,00
2120000031 1710693

13.03.2017

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica č.3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 54,60
2120000029 20170113 03.03.2017

Magic Computers,s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
 2120000028  1020170002  03.03.2017

 RS Roman Sopko

Hontianske Nemce 386

962 65 Hontianske Nemce

IČO 47706244

 batéria  125,00
2120000027 170100257 07.02.2017

PROEKO s.r.o.

Strmý vŕšok 18

841 06 Bratislava

IČO 35900831

účastnícky poplatok 136,00
2120000026 2017001 27.02.2017

Mgr.art. Peter Pažický, Art.D

Radlisnkého 45

811 07 Bratislava

kultúrne vystúpenie 120,00
2120000025 5917002470 08.02.2017

Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.

Martina Rázusa 23A

010 01 Žilina 1

IČO 31592503

VSSR prístup 96,00
2120000024 082017 22.02.2017

Lahvička Ján

295

966 15 Banská Belá

IČO 32033362

stravovacie služby 643,91
 2120000023  20170026  24.03.2017

 Región Banská Štiavnica

Kammerhofska 1

969 01 Banská Štiavnica

IČO 42197813

 členský príspevok  150,00
2120000022 301179005 16.01.2017

Incheba a.s.

Viedenská cesta 3-7

851 01 Bratislava

IČO 00211087

ubytovanie 533,60
2120000021 201701269 22.02.2017

MCNET.SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu 29,99
2120000020 2017078 14.02.2017

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP 83,76
2120000019 2162435467 17.02.2017

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

prenájom zariadenia 132,18
2120000018 1701059 14.02.2017

ANTON-ANTOL s.r.o.

Družstevná 26/4

962 61 Dobrá Niva

IČO 36039730

občerstvenie vernisáž francúzsky inštitút 24,96
2120000017 2170120410 17.02.2017

BCF s.r.o.

Zvolenská cesta 14

974 05 Banská Bystrica

IČO 36597007

elektrická energia 3443,99
2120000016 104318 10.02.2017

VION-LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM 130,20
2120000015 8793051791 17.02.2017

Slovak Telekom a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 41,18
2120000014 0032357519 27.02.2017

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 154,28
2120000013 1703816 14.02.2017

Lindstrom s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 54,60
2120000012 20170042 10.02.2017

Magic computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
2120000011 2017041 10.02.2017

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby PO 96,00
 2120000010  2017044  10.02.2017

 L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

 pracovná zdravotná služby  20,00
2120000009 301174615 06.02.2017

Incheba, a. s.

Viedenská cesta 3-7

851 01 Bratislava

IČO 00211087

ubytovanie 9,00
2120000008 012017 27.01.2017

Peter Ivaška

Dolná 27

969 00 Banská Štiavnica

IČO 32032501

digitálne kopírovanie 283,00
 2120000007  2162433729  30.01.2017

Konica Minolta Slovakia, s.r.o.

Galvániho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

 kopírovacie služby  199,93
 2120000006 2017005  27.01.2017

POLPRESS-D, s.r.o.

Jedľové Kostoľany č. 484

951 96 Jedľové Kostoľany

IČO 50437194

 predplatné - Naše poľovníctvo  16,66
2120000005 20170003 26.01.2017

Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1/1

969 24 Banská Štiavnica

IČO 00320501

predplatné -

- Štiavnické noviny

18,40
2120000004 201700596 23.01.2017

MCNET.SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

internetové služby 29,99
 2120000003 2162432706 19.01.2017

Konika Minolta Slovakia s.r.o.

Galvániho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 313388551

 prenájom zariadenia  132,18
2120000002 2017010011  13.01.2017

DECUS, s.r.o.

Švermova 6971/53

974 01 Banská Bystrica

IČO 31604447

aktualizácia stránok MSA  99,58
2120000001 2016862  13.01.2017

L&R team, s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen 

IČO  47423161

 služby BOZP  83,76

Múzeum vo Svätom Antone

 045 691 39 32

 0915 821 973 - sekretariát

 0918 877 062 - pokladňa (rezervácie vstupov)

 

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
969 72 Svätý Anton

Facebook

Otváracie hodiny

LETNÁ SEZÓNA

apríl - jún, september - október

sprevádza sa veľký a malý okruh

9.00 hod. - 16.00 hod.

Otvorené - UTOROK až NEDEĽA

 

 Vstupné:

  • Dospelý už od 5 €
  • Deti už od 0,50 €

Ako nás nájdete

© 2016 Kaštieľ vo Svätom Antone All Rights Reserved. Designed By Noprint s.r.o.