Faktúry na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ Múzeum vo Svätom Antone (ďalej MSA).

 

 Súbor v pdf k nahliadnutiu
od 01.08.2020 do 31.08.2020
od 01.07.2020 do 31.07.2020
od 16.06.2020 do 30.06.2020
od 01.06.2020 do 15.06.2020
od 16.05.2020 do 31.05.2020
od 01.05.2020 do 15.05.2020
od 16.04.2020 do 30.04.2020
od 01.04.2020 do 15.04.2020
od 16.03.2020 do 31.03.2020
od 01.03.2020 do 15.03.2020
 od 01.02.2020 do 29.02.2020
 od 01.01.2020 do 31.01.2020

Múzeum vo Svätom Antone

 045 691 39 32

 0915 821 973 - sekretariát

 0918 877 062 - pokladňa
(rezervácie vstupov
pre organizované skupiny v čase otváracích hodín)

 

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton

Facebook

Otváracie hodiny

SEPTEMBER - OKTÓBER 2020

sprevádza sa zimný okruh

9.00 hod. - 16.00 hod.
prehliadka samostatná,
bez lektorského výkladu

Otvorené utorok až nedeľa

Vstupné:

  • Dospelý už od 7,-- €
  • Deti už od 1,-- €

Ako nás nájdete

GPS Súradnice

48°25'19.0"N+18°56'27.8"E

[48.421903,18.9401711]

© 2020 Kaštieľ vo Svätom Antone. Všetky práva vyhradené. Created by NoPrint | Beevam