Faktúry na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ Múzeum vo Svätom Antone (ďalej MSA).

 

 Súbor v pdf k nahliadnutiu
od16.08.2019 do 31.08.2019
od 01.08.2019 do 15.08.2019
od 16.07.2019 do 31.07.2019 
od 01.07.2019 do 15.07.2019
od 16.06.2019 do 30.06.2019
od 01.06.2019 do 15.06.2019
od 16.05.2019 do 31.05.2019
od 01.05.2019 do 15.05.2019
od 16.04.2019 do 30.04.2019 
od 01.04.2019 do 15.04.2019 
od 16.03.2019 do 31.03.2019
od 01.03.2019 do 15.03.2019
od 16.02.2019 do 29.02.2019
od 01.02.2019 do 15.02.2019
od 01.01.2019 do 31.01.2019

od 01.05.2019 do 15.05.2019

 

Múzeum vo Svätom Antone

 045 691 39 32

 0915 821 973 - sekretariát

 0918 877 062 - pokladňa
(rezervácie vstupov
pre organizované skupiny v čase otváracích hodín)

 

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton

Facebook

Otváracie hodiny

LETNÁ SEZÓNA

september - október

sprevádza sa malý a veľký okruh

9.00 hod. - 16.00 hod.

Otvorené utorok až nedeľa

 

 Vstupné:

  • Dospelý už od 8,-- €
  • Deti už od 1,-- €

Ako nás nájdete

GPS Súradnice

48°25'19.0"N+18°56'27.8"E

[48.421903,18.9401711]

© 2016 Kaštieľ vo Svätom Antone All Rights Reserved. Designed By Noprint s.r.o.