Objednávky tovarov a služieb zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ Múzeum vo Svätom Antone (ďalej MSA).

Mesiac súbor v pdf
   
  31.7.2018
  20.7.2018
JÚL 10.7.2018
  30.6.2018
  20.6.2018
JÚN 10.6.2018
  31.5.2018
  20.5.2018
MÁJ 10.5.2018

 

 

Číslo objednávky

Dátum vystavenia

objednávky

Dodávateľ Predmet

Celková hodnota

s DPH v EUR

2120000923 25.04.2018

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 1764,65
2120000922 25.04.2018

Monika Madlušková

č. 420

966 24 Janova Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby 999,90
2120000921 25.04.2018

Pamstav, s.r.o.

ul. K. Kmeťku 9

010 08 Žilina

IČO 36399990

rekoštrukcia cesty 13465,94
2120000920 25.04.2018

VION-LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM 284,20
2120000919 25.04.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

prenájom zariadenia 132,18
2120000918 25.04.2018

MCNET.SK, s.r.o.

P. Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu 29,99
2120000917 25.04.2017

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
2120000916 25.04.2018

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

spotrebný materiál 17,80
2120000915 25.04.2018

Slovak Telekom, a.s.

Banjkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 41,18
2120000914 25.04.2018

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby PO 96,00
2120000913 25.04.2018

Sibacol s.r.o.

Mladežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál 14,26
2120000912 25.04.2018

Lukáč Stanislav

SNP 21

969 05 Banská Štiavnica

IČO 32035381

žiarovky, svietidlá 84,70
 2120000911  19.04.2018

 Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

 služby mobilného operátora  159,94
2120000910 19.04.2018

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica č. 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží

54,60
2120000909 19.04.2018

DISTAHO s.r.o.

Svätý Anton 81

969 72 Svätý Anton 

IČO 31616828

ubytovanie

100,22
2120000908 19.04.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 35985135

kopírovacie služby

244,20
2120000907 11.04.2018

DASTIHO s.r.o.

Svätý Anton 81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

pracovný obed

38,74
2120000906 11.04.2018

DASTIHO s.r.o.

Svätý Anton 81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

pracovný obed

26,20
2120000905 05.04.2018

Alexander Kališek KASTAP

L. Svobodu 1532/23

969 01 Banská Štiavnica

IČO 32035675

rekonštrukcia mostíkov a akvaduktov 

30380,00
2120000904 05.04.2018

PAMSTAV, s.r.o.

ul. K. Kmeťku 9

010 08 Žilina

IČO 35985135 

rekonštrukcia cesty

10006,67
2120000903 05.04.2018

Erika Voleková-ERESA

Pernek 14

900 53 Pernek

IČO 47359820

komisionálny predaj

333,80
2120000902 05.04.2018

Ticketware SE

Hlavná 23

917 01 Trnava

IČO 48298034

vstupenkový kotúč

grafické práce

1530,00
2120000901 26.03.2018

Stredoslovenské energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 35985135

elektrická energia 4123,62
2120000900 26.03.2018

VION-LG s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM 173,38
2120000899  26.03.2018

 SOZA

Rastislavova 3

821 08 Bratislava

IČO 00178454

 autorská odmena  100,80
 2120000898  26.03.2018

 Monika Madlušková

č. 420

966 24 Janova Lehota

IČO 37393251

 stravovacie služby  1049,40
 2120000897  26.03.2018

 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

 prenájom zariadenia  132,18
 2120000896  26.03.2018

 Alexander Kališek  - KASTAP

L. Svobodu 1532/23

969 01 Banská Štiavnica

IČO 32035675

 rekonštrukcia mostíkov a akvadukt  12620,00
 2120000895  26.03.2018

 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

 telekomunikačné služby  41,18
2120000894 26.03.2018

SIBACOL, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261 

 spotrebný materiál  82,00
 2120000893  21.03.2018

 MCNET.SK, s.r.o.

P. Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

 služby internetu  29,99
 2120000892  21.03.2018

 L&R team, s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

 služby BOZP  60,00
 2120000891  21.03.2018

 L&R team, s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

 služby PO  96,00
 2120000890  21.03.2018

 Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

 služby IKT  369,00
 2120000889  21.03.2018

 Mgr. Silvia Herianová

Energetikov 1477/3

969 01 Banská Štiavnica

IČO 

 výučba anglického jazyka  180,00
2120000887 21.03.2018

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží

54,60
2120000886 21.03.2018

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 189

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

služby IKT 

369,00
 2120000886

 21.03.2018

 SOFOS, a.s.

Dúbravská cesta 3

845 46 Bratislava

IČO 31318347

IKT  6200,82
2120000884 12.03.2018

Pamstav s.r.o.

ul. K. Kmeťku 9

010 08 Žilina

IČO 35985135

rekonštrukcia cesty 10667,47
2120000883 12.03.2018

Obec Svätý Anton

Svätý Anton

IČO 00320471

komunálny odpad 210,45
2120000882 12.03.2018

Ticketware SE

Hlavná 23

917 01 Trnava

IČO 

kancelárska technika 1149,60
2120000881 20.02.2018

Stredoslovenská energetika a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 35985135

elektrická energia 3550,22
2120000880 20.02.2018

Monika Madlušková

č. 420

966 24 Janova Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby 894,30
2120000879 20.02.2018

VION-LG s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM 383,03
2120000878 20.02.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

prenájom zariadenia 132,18
2120000877 20.02.2018

Ján Boggero BIANKO

Hurbanova 1491/14

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO 44200595

komisionálny predaj 450,00
2120000876 15.02.2018

Slovenské národné múzeum

Vajanského nábrežie 2

810 06 Bratislava

IČO 00164721

odborný časopis  11,26
2120000875 15.02.2018

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 41,34
2120000874 15.02.2018

MCNET.SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

internetové služby 29,99
2120000873 15.02.2018

Lindstrom s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 54,60
2120000872 15.02.2018

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
2120000871 15.02.2018

JOMA SEPO, spol. s.r.o.

SNP 152/108

962 01 Zvolenská Slatina

IČO 36056243

revízia HP 282,48
2120000870 15.02.2018

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP 60,00
2120000869 15.02.2018

L&R team, s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby PO 96,00
2120000868 15.02.2018

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 153,60
2120000867 15.02.2018

Gimex Slovakia , s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 Banská Štiavnica

IČO 31567070 

servisná údržba 81,60
2120000866 26.01.2018

Ing. arch Ján Gonda AG atelier

Krivánska 14

974 11 Banská Bystrica

IČO 10838902

vypracovanie zámeru 45600,00
2120000865 26.01.2018

PAMSTAV s.r.o.

ul. K. Kmeťku 9

010 08 Žilina

IČO 36399990

rekonštukcia cesty do parku 10536,03
2120000864 26.01.2018

SAFE GROUP SLOVAKIA s.r.o.

Nad Plážou 7

974 01 Banská Bystrica

IČO 36693774

kurz odbornej spôsobilosti 273,00
2120000863 25.01.2018

EMRAMA s.r.o.

Pražská 1456/14

960 01 Zvolen

IČO 46057234

lekárničky 69,00
2120000862 25.01.2018

VION-LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM 293,08
2120000861 25.01.2018

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008 

elektrická energia 3420,74
2120000860 25.01.2018

MCNET.SK, s.r.o.

P. Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

internetové služby 29,99
2120000859 25.01.2018

Monika Madlušková

č. 420

966 24 Jánova Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby 976,80
2120000858 18.01.2018

L&R team, s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP 60,00
2120000857 18.01.2018

Magic Computers s.r.o.

Dolná 18

8969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
2120000856 18.01.2018

Slovak Telekom,a. s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 41,18
2120000855 10.01.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

prenájom zariadenia 132,18
2120000854 10.01.2018

Orange Slovensko a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 153,60
 2120000853  10.01.2018

Lindstrom

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží  54,60
2120000852 10.01.2018

Sibacol, s.r.o.

Mladežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál 4,04
2120000851 10.01.2018

Erika Voleková - ERESA

Pernek 14

900 53 Pernek

IČO 47359820

propagačný materiál 135,00
2120000850 10.01.2018

Pamstav, s.r.o.

ul. K. Kmeťku 9

010 08 Žilina

IČO 36399990

rekonštrukcia cesty 3600,00
 2120000849  08.01.2018

Pamstav, s.r.o.

ul. K. Kmeťku 9

010 08 Žilina

IČO 36399990

rekonštrukcia cesty  8067,08
 2120000848  08.01.2018

Konica Minolta slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby  205,28
 2120000847  08.01.2018

Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1

969 24 Banská Štiavnica

IČO 00320501

predplatné  noviny  18,00
 2120000846  08.01.2018

LESMEDIUM SK s.r.o.

Centrum 34/29

017 01 Považská Bystrica

IČO 36690911

predplatné časopis  18,00

Múzeum vo Svätom Antone

 045 691 39 32

 0915 821 973 - sekretariát

 0918 877 062 - pokladňa
(rezervácie vstupov
pre organizované skupiny)

 

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton

Facebook

Otváracie hodiny

LETNÁ SEZÓNA

apríl - jún, september - október

sprevádza sa malý a veľký okruh

9.00 hod. - 16.00 hod.

Otvorené - UTOROK až NEDEĽA

 

 Vstupné:

  • Dospelý už od 5 €
  • Deti už od 0,50 €

Ako nás nájdete

© 2016 Kaštieľ vo Svätom Antone All Rights Reserved. Designed By Noprint s.r.o.