Objednávky tovarov a služieb zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ Múzeum vo Svätom Antone (ďalej MSA).

 

Číslo objednávky

Dátum vystavenia

objednávky

Dodávateľ Predmet

Celková hodnota

s DPH v EUR

2120000866 26.01.2018

Ing. arch Ján Gonda AG atelier

Krivánska 14

974 11 Banská Bystrica

IČO 10838902

vypracovanie zámeru 45600,00
2120000865 26.01.2018

PAMSTAV s.r.o.

ul. K. Kmeťku 9

010 08 Žilina

IČO 36399990

rekonsštukcia cesty do parku 10536,03
2120000864 26.01.2018

SAFE GROUP SLOVAKIA s.r.o.

Nad Plážou 7

974 01 Banská Bystrica

IČO 36693774

kurz odbornej spôsobilosti 273,00
2120000863 25.01.2018

EMRAMA s.r.o.

Pražská 1456/14

960 01 Zvolen

IČO 46057234

lekárničky 69,00
2120000862 25.01.2018

VION-LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM 293,08
2120000861 25.01.2018

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008 

elektrická energia 3420,74
2120000860 25.01.2018

MCNET.SK, s.r.o.

P. Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

internetové služby 29,99
2120000859 25.01.2018

Monika Madlušková

č. 420

966 24 Jánova Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby 976,80
2120000858 18.01.2018

L&R team, s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP 60,00
2120000857 18.01.2018

Magic Computers s.r.o.

Dolná 18

8969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
2120000856 18.01.2018

Slovak Telekom,a. s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 41,18
2120000855 10.01.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

prenájom zariadenia 132,18
2120000854 10.01.2018

Orange Slovensko a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 153,60
 2120000853  10.01.2018

Lindstrom

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží  54,60
2120000852 10.01.2018

Sibacol, s.r.o.

Mladežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál 4,04
2120000851 10.01.2018

Erika Voleková - ERESA

Pernek 14

900 53 Pernek

IČO 47359820

propagačný materiál 135,00
2120000850 10.01.2018

Pamstav, s.r.o.

ul. K. Kmeťku 9

010 08 Žilina

IČO 36399990

rekonštrukcia cesty 3600,00
 2120000849  08.01.2018

Pamstav, s.r.o.

ul. K. Kmeťku 9

010 08 Žilina

IČO 36399990

rekonštrukcia cesty  8067,08
 2120000848  08.01.2018

Konica Minolta slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby  205,28
 2120000847  08.01.2018

Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1

969 24 Banská Štiavnica

IČO 00320501

predplatné  noviny  18,00
 2120000846  08.01.2018

LESMEDIUM SK s.r.o.

Centrum 34/29

017 01 Považská Bystrica

IČO 36690911

predplatné časopis  18,00

Múzeum vo Svätom Antone

 045 691 39 32

 0915 821 973 - sekretariát

 0918 877 062 - pokladňa
(rezervácie vstupov)

 

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
969 72 Svätý Anton

Facebook

Otváracie hodiny

ZIMNÁ SEZÓNA

november - marec

sprevádza sa zimný okruh

8.00 hod. - 15.00 hod.

vstupy každú celú hodinu
(prvý vstup o 9.00 hod.)

Otvorené - UTOROK až SOBOTA

 

 Vstupné:

  • Dospelý už od 6 €
  • Deti už od 0,50 €

Ako nás nájdete

© 2016 Kaštieľ vo Svätom Antone All Rights Reserved. Designed By Noprint s.r.o.