Objednávky tovarov a služieb zverjnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ Múzeum vo Svätom Antone (ďalej MSA).

 

Číslo

objednávky

Dátum 

vystavenia

Dodávateľ Predmet

Celková hodnota

s DPH v EUR

2120000219 15.10.2015 VION-LG s.r.o.
Továresnká 64
953 01 Zlaté Moravce
IČO 36539988
PHM, materiál na údržbu SMV 242.49
2120000221 15.10.2015 SSE a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008
elektrická energia 1543.54
2120000216 15.10.2015 Michal Hilk - MJOLMI
Obchodná 126/8
969 01  Banská Štiavnica
IČO 47328584
údržba kaštieľa 711.00
 2120000215 15.10.2015  Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO 35742364
 prenájom rohoží 54.60 
2120000214 15.10.2015

Slovak Telecom a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO  35763469

telekomunikačné služby 50,20
 2120000212 15.10.2015

Monika Madlušková

č.420

966 24 Jánova Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby 887,70
2120000209 15.10.2015

L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

pracovná zdravotná

služba

20,00
 2120000208  15.10.2015

Magic Computers

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC  100,00
 2120000207 15.10.2015

 Magic Computers

 Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

licencie ESET 506,90
 2120000205 15.10.2015

Sibacol s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

 spotrebný materiál  28,52
2120000204 15.10.2015

 Anna Weisová

č.431

966 02 Vyhne

IČO 45959005

komisionálny predaj 117,03
2120000203 15.10.2015

Pamstav s.r.o.

ul. K.Kmeťku 9

010 08 Žilina

IČO 36399990

obstaranie IA 32286 29000,00
 2120000202 15.10.2015

Roman Belák

č.451

969 72 Svätý Anton

IČO 33759952

spotrebný materiál 184,58
2120000201 15.10.2015

 Roman Belák

č.451

969 72 Svätý Anton

IČO 33759952

spotrebný materiál 156,97
2120000200 15.10.2015

SRZ MO

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 

reprezentačné 145,00
 2120000199  30.09.2015

Ján Boggero

Hurbanova 1491/14

031 01 Liptov. Mikuláš

IČO 44200595

komisionálny predaj  529,00
2120000198  30.09.2015

Alena Výbochová

Bratská 5/5

969 01 Banská Štiavnica

IČO  32034091

reprezentačné

nákup tovaru

 213,28
2120000197 30.09.2015

Obec Svätý Anton

969 72 Svätý Anton

IČO  00320471

komunálny odpad 115,50
2120000196 30.10.2015

Ján Sentinek

Bratská 16

969 01 Banská Štiavnica

IČO 17797403

obstaranie IA 32633  2000,00
 2120000195 30.09.2015

SNK

nám. J.C.Hronského

036 01 Martin

IČO 36138517

servisný poplatok 2015  66,39
2120000194 30.09.2015

Ján Sentinek

Bratská 16

969 01 Banská Štiavncia

IČO 177974032

obstaranie IA32633 2000,00
2120000193 21.09.2015

Štefan Halaj

Dolná 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 34542809

spotrebný material 91,67
 2120000192 21.09.2015

Monika Madlušková

č.420

966 24 Jánová Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby  808,50
2120000191 10.09.2015

CO STAR Slovensko

Pátrovská 4

969 01 BAnská Štiavnica

IČO 36712175

obstaranie IA 32288 13080,00
 2120000190 10.08.2015

CO STAR Slovensko

Pátrovská 4

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36712175

obstaranie IA 32288 7920,00
 21200000189 13.10.2015

AKTV, s.r.o.

č.81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

seminár  Koháryovci 338,62
 2120000188  21.09.2015

AKTV s.r.o.

č.81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

seminár Koháryovci 868,14
 2120000187 21.09.2015

AKTV

č.81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

seminár Koháryovci 335,60
2120000186 21.09.2015

AB-PM

č. 149

969 72 Svätý Anton

IČO 46838503

ubytovanie seminár 110,84
2120000185 21.09.2015

Slovak Telekom

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 52,80
 2120000184 21.09.2015

SSE a.s.

Pri RAjčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia  1377,71
2120000183  21.09.2015

 Lindstrom

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 54,60
2120000182  21.09.2015

VION-LG s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

phm 545,35
2120000181 21.09.2015

Konica Minolta Slovakia

Galvániho 17/B

8210 4 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby  250,69
2120000180 21.09.2015

MCNET.SK,s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

internetové služby 29,99
2120000179 21.09.2015

 Erika Voleková

Pernek 14

900 53 Pernek

IČO 47359820

komisionálny predaj 395,95
2120000178  21.09.2015

Miroslav Blahút

Okrajova 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 17796725

spotrebný materiál 275,77
2120000177 21.09.2015

Autoservis Jutoma

Lintich 1/B

969 01 Banská Štiavnica

IČO 44622805
servis SMV 51,15
 2120000176 21.09.2015

L&R team

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161 

služby BOZP 83,69
2120000175  10.09.2015

Orange Slovensko

Metodova 8

821 098 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora  154,24
 2120000174 10.09.2015

Ľubomír Pelachy

Horná Huta 1635

969 01 Banská Štiavnica

IČO 34546553

stavebný materiál 55,51
 2120000173 10.09.2015

Magic Computers

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
 2120000172 10.09.2015

Magic Computers,

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

materiál na zapojenie

Switch

 27,10
 2120000171  10.09.2015

L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO  47423161

pracovná zdravotná služba 20,00
 2120000170  10.09.2015

 SHA, n.o.

Drieňová 12

969 01 Banská Štiavnica

IČO 45733228

seminár Koháryovci 308,00
2120000169  10.09.2015

Technické služby

Šoltésovej 1

969 01 Banská Štiavnica

IČO 45733228

odvoz a likvidácia odpadu 329,43
 2120000168 10.09.2015

 Technické služby

Šoltésovej 1

969 01 Banská Štiavnica

IČO 00185213

dovoz,odvoz stojanov na koše  46,39
 2120000167 10.09.2015

Sibacol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

nákup pracovného

odevu a OPP

157,12
2120000166 10.09.2015

FS Sitňan

Akademická 17

969 01 Banská Štiavnica

IČO 37948792

folklórne vystúpenie 200,00
 2120000165 31.08.2015

Ing. Ján Priebera

č.100

969 72 Prenčov

IČO 34547991

dovoz a odvoz trofejí 92,16
 2120000164 31.08.2015

AB-PM, s.r.o.

č.149

969 72 Svätý Anton

IČO 46838503

 slávnostný obed DSH 418,34
2120000163  31.08.2015

AB-PM s.r.o.

č.149

969 72 Svätý Anton

IČO 46838503

ubytovanie   140,00
 2120000162 31.08.2015

AKTV, s.r.o.

č.113

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

ubytovanie počas DSH 349,44
 2120000161 31.08.2015

SHA n.o.

Drieňová 12

969 01 Banská Štiavnica

IČO 45733228

ubytovanie  325,00
 2120000160 31.08.2015

Martin Svitáč

Učiteľská 1483/5

969 01 Banská Štiavnica

IČO 46617116

ozvučenia nádvoria 500,00
2120000159 31.08.2015

Ing. Ernest Rusnák

Kováčova Vila 798/2

054 01 Levoča

IČO 34804889

turistická známka 192,60
2120000158 31.08.2015

Spolok dychovej hudby

Križovatka 20

969 01 Banská Štiavnica

IČO 00627950

 hudobné vystúpenie 250,00
 2120000157  31.8.2015

 Lindstrom

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

 servis rohoží  54,60
2120000156 17.09.2015

SSE

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 821,11
 2120000155  31.08.2015

Lukáč Stanislav

SNP 21

96 901 Banská Štiavnica

IČO 32035381

 spotrebný materiál 582,91
 2120000154  31.08.2015

VION-LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM 495,35
 2120000153  31.08.2015

Sibacol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál 111,85
2120000152  31.08.2015

Slovenský Červený kríž

Bratská 9

969 01 Banská Štiavnica

IČO 35679956

 zdravotný dozor 322,00
2120000151  31.8.2015

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby  50,34
 2120000150 31.08.2015

Monika Madlušková

Jánová Lehota 420

IČO 37393251

stravovacie služby  917,40
 2120000149 31.8.2015

Divadlo J.G.Tajovského

Divadelná 3

960 77 Zvolen

IČO 35989572

prenájom hľadiska 804,00
2120000148 11.09.2015

SAP Slovensko

Plynárenská 7/A

821 09 Bratislava

IČO 35737328

údržba SAP  552,85
2120000147 31.08.2015

Lívia Macková

č.450

969 72 Svätý Anton

IČO 32030665

spotrebný materiál

repre

 943,64
2120000146 31.08.2015

L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

pracovná zdravotná služby  20,00
2120000144 31.08.2015

Magic Computers,

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
 2120000145 11.09.2015

L&R team,s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP 83,69
 2120000143 31.08.2015

FS Sitňan

Akademická 17

969 01 Banská Štiavnica

IČO 37948792

folklórne vystúpenie 200,00
 2120000142 31.08.2015

 Drišľak, s.r.o.

Vechec 433

094 12 Vranov n/Topľ.

IČO 36499234

hudobné vystúpenie 1800,00
 2120000141 31.08.2015

Katarína Líškayová

Akademická 10

969 01 Banská Štiavnica

IČO 32030762

tlač propagačného materiálu  50,00
 2120000140  31.08.2015

 Konica Minolta Slovakia

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby  250,69
 2120000139  31.8.2015

MCNET.SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu 29,99
2120000138  31.08.2015

Orange Slovensko

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 153,35
 2120000137 31.08.2015

SOZA

Rastislavova 3

821 08 Bratislava

IČO 00178454

autorská odmena 630,00
2120000136  10.08.2015

Gimex Slovakia,

Horná Huta 48

969 01 Banská Štiavnica

IČO 31567070

pokladničné pásky

EURO redukcia

90,36
 2120000135 10.08.2015

Sibacol, s.r.o.

Mládežnička 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

pracovné náradie 157,00
 2120000134 27.7.2015

Erika Voleková

Pernek 14

90053 Pernek

IČO 47359820

magnetka DSH 875,00
2120000133 20.07.2015

 Lindstrom

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 54,60
 2120000132 20.07.2015

Erika Voleková

Pernek 14

900 53 Pernek

IČO 47359820

magnetka DSH 875,00
 2120000130 20.07.2015

SSE, a.s.

Pri Rajčianske 8591/B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 816,82
 2120000129  20.07.2015

 VION-LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM  55,39
2120000128 09.07.2015

AUTONOVO a.s.

Zvolenská cesta 40

974 03 Banská Bystrica

IČO 

OMV 43872,00
 2120000127 20.07.2015

Slovak Telecom,a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 50,20
 2120000126 20.07.2015

MCNET.SK,s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 Banská štiavnica

IČO 43836305

internetové služby 29,99
 2120000125 20.07.2015

Orange Slovensko

Metodova 8

821 08 Bratislalva

IČO 35697270

služby mobilného operátora 154,79
2120000124  20.07.2015

Monika Madlušková

Jánova Lehota 420

IČO 37393251

stravovacie služby 910,80
2120000123 20.07.2015

 Sibacol s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál  36,36
 2120000122  20.07.2015

Magic Computers,

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC   100,00
 2120000121 20.07.2015

L&R team s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

povinná zdravotná služba 20,00
 2120000120 20.07.2015

L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP  83,69
 2120000119 20.07.2015

Konica Minolta Slovakia

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 250,69
2120000118 10.07.2015

BOMS spol.s.r.o.

A.T. Sitnianskeho2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 31588077

pracovný odev  56,00
21200000117  10.07.2015

Sibacol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál  82,25
2120000116  28.07.2015

Miroslav Blahút

Okrajova 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 17796725

spotrebný materiál 158,29
2120000115 30.06.2015

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35985135

servis rohoží  54,60
2120000114 30.06.2015

Pavel Toman

Úvalno 38

793 91 Úvalno

IČO 65887654

komisionálny predaj 98,40
 2120000113 30.06.2015

Anna Weissová

Vyhne 431

966 02 Vyhne

IČO 45959005

komisionálny predaj 162,15
 2120000112  30.06.2015

Krnačkový club

Angyalová 467/87

967 01 Kremnica

IČO 31916279

komisionálny predaj  126,30
2120000111  30.06.2015

Združenie turizmu

Kammerhofska 2

Banská Štiavnica

IČO 42002192

komisionálny predaj  17,60
 2120000110  30.06.2015

Ing. Daniel Hanes

J.Gagarina 2432/105

960 01 Zvolen

IČO 40672441

komisionálny predaj  12,87
2120000109 18.06.2015

Monika Madlišková

č.420

966 24 Jánova Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby 970,20
2120000108 18.06.2015

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia  853,93
 2120000107 18.06.2015

Konica Minolta Slovakia

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 250,69
2120000106 18.06.2015

L&R team s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP 83,69
2120000105 18.06.2015

Erika Voleková

Pernek 14

900 53 Pernek

IČO 47359820

komisionálny predaj 399,25
 2120000104 18.06.2015

MCNET.SK

P.Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO  43836305

služby internetu 29,99
 2120000103  18.06.2015

VION-LG, s.r.o.

Továrenbská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM  262,66
 2120000102  18.06.2015

Slovak Telecom,

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 34763469

telekomunikačné služby 50,20
 2120000101  10.06.2015

Svitáč Martin

Učiteľská 1483/5

969 01 Banská Štiavnica

IČO 46617116

ozvučenie DDSH 150,00
2120000100 10.06.2015

Sibacol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál 26,70
2120000099 10.06.2015

Magic Computers,

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
 2120000098 10.06.2015

Orange Slovensko

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora  153,82
2120000097 10.06.2015

L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

povinná zdravotná služby 20,00
2120000096  10.06.2015

TOI TOI & DIXI,

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO 36383074

sanitárne služby 240,00
 2120000095 10.06.2015

Ondrej Chovanec

Kavečianska cesta 12

040 01 Košice

spotrebný materiál 167,00
 2120000094 10.06.2015

Slovenský červený kríž

Bratská 9

969 01 Banská Štiavnica

IČO 35679956

zdravotný dozor na

DDSH

84,00
2120000093  10.06.2015

Lindstrom,s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 00 Trnava

IČO 35742364

 servis rohoží  54,60
 2120000092 20.05.2015

Súkr. hotel. akadémia

Drieňová 12

969 01 Banská Štiavnica

IČO 45733228

DDSH 2015 602,30
2120000091 20.05.2015

StVPS, a.s.

Partizánska cesta 5

974 01 Banská Bystrica

IČO 36644030

vodné 1,40
 2120000090  20.05.2015

Manutan Slovakia,

Galvániho 7/B

821 04 Bratislva

IČO 35885815

hygienický materiál 311,74
 2120000089 20.05.2015

 Miroslav Blahút

Okrajova 2

969 00 Banská Štiavnica

IČO 17796725

spotrebný materiál  127,44
 2120000088 20.05.2015

 Tomáš Ciglan

969 01 Vysoká 60

IČO 32030819

minerálna voda 90,65
2120000087 20.05.2015

 SAP Slovensko, a.s.

Plynárenská 7/A

821 09 Bratislava

IČO  35737328

 údržba SAP software 552,85
2120000086 20.05.2015

Lukáč Stanislav

SNP 21

969 01 Banská Štiavnica

IČO 32035381

spotrebný materiál 82,18
 2120000085 20.05.2015

Obec Svätý Anton

č.34

969 72 Svätý Anton

IČO 00320471

komunálny odpad  198,00
2120000084 20.05.2015

L&R team,s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP 83,69
 2120000083 20.05.2015

Konica Minolta Slovakia

Galvániho 17/B

Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 250,69
 2120000082 20.05.2015

 MCNET.SK,s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

 služby internetu  29,99
 2120000081 24.06.2015

Slovak Telecom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469 

telekomunikačné služby 50,20
 2120000080  20.05.2015

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 1253,12
2120000079 20.05.2015

 Monika Madlušková

Janová Lehota 420

IČO 37393251

stravovacie služby 887,70
 2120000078 20.05.2015

 VION-LG. s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 3659988

PHM 185,74
2120000077 20.05.2015

Sibacol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál  64,03
 2120000076  07.05.2015

AKTV s.r.o.

Svätý Anton 81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

slávnostný obed

verejný odpočet

 31,36
 2120000075  07.05.2015

Magic Computers

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

 servis PC 100,00
 2120000073 07.05.2015

L&R team s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01  Zvolen

IČO 47423161

pracovná zdravotná

služby

20,00
 2120000072 07.05.2015

AKTV s.r.o.

č.81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

slávnostný obed

vernisáž

25,42
 2120000071 07.05.2015

Lindstrom s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 54,60
2120000070 20.04.2015

AKTV s.r.o.

č.81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

ubytovanie  56,76
 2120000069  10.06.2015

Allcom, spol. s.r.o.

Radničné nám.11/1

969 01 Banská  Štiavnica

IČO 

pečiatka 18,00
 2120000068 20.04.2015

L&R team, a.s.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 474223161

pracovná zdravotná služba 20,00
2120000067 20.04.2015

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 2293,62
2120000066  20.04.2015

Alexander Kalíšek

L.Svobodu 1532/23

969 01 Banská Štiavnica

IČO 32035675

údržba parku  150,00
2120000065  20.04.2015

L&R team, 

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP 83,69
 2120000064 20.04.2015

Interiér Invest, s.r.o.

Kukučínová 23

040 01 Košice

IČO 36190381

interiérové vybavenie

ostatné služby

76,70
2120000063 20.04.2015

Konica Minolta Slovakia,

Galvániho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 250,69
 2120000062  20.04.2015

 MCNET.SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu 29,99
 2120000061 20.04.2015

VION-LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

 PHM 267,25
 2120000060  10.04.2015

 Slovak Telecom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 50,20
 2120000059 10.04.2015

Monika Madlušková

Jánová Lehota 420

IČO 37393251

stravovacie služby 924,00
2120000058  10.04.2015

Magic Computers,

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

spotrebný materiál  65,90
 2120000057 10.04.2015

Magic Computers,

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143 

servis PC 100,00
 2120000056 10.04.2015

Orange Slovensko,

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora  153,02
2120000055 10.04.2015

Fispo Clean Slovakia,

Zamarovská 56/117

911 05 Zamarovce

IČO 36301035

náhradné diely 121,91
 2120000054 10.04.2015

Lindstrom. s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 54,60
2120000053  10.04.2015

 Ing. Ernest Rusnák

Kováčova Vila 798/2

054 01 Levoča

IČO 34804889

komisionálny predaj 192,60
 2120000052 10.04.2015

Miroslav Blahút

Okrajova 2

969 01 B.Štiavnica

IČO 17796725

spotrebný materiál 102,74
2120000051 10.04.2015

Konica Minolta Slovakia

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby  250,69
2120000050  20.03.2015

 MCNET.SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 B. Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu 29,99
2120000049  20.03.2015

L&R team s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

 služby BOZP 83,69
 2120000048  20.03.2015

SSE, a.s.

Pri Rajčianske 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 2973,48
2120000047  20.03.2015

Vion-LG, s.r.o.

Továrenská 64

853 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM 245,86
 2120000046 20.03.2015

Monika Madlušková

č.420

966 24 J.Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby 910,80
 2120000045 20.03.2015

Slovak Telekom

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 47,04
2120000044 20.03.2015

Magic Computers,s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
2120000043 20.03.2015

Magic computers,s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

spotrebný materiál

CART HP

21,80
2120000042 20.03.2015

L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

969 01 Zvolen

IČO 47423161

pracovná zdravotná služba 20,00
2120000041  10.03.2015

Stanislav Lukáč

SNP 21

969 01 B.Štiavnica

IČO 32035381

spotrebný materiál

148,68
 2120000040 10.03.2015

Sibacol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 B.Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál 9,50
2120000039 10.03.2015

Orange Slovensko

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 152,58
2120000038 10.03.2015

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska cesta 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

 servis rohoží 54,60
2120000037 20.02.2015

SAP Slovensko, s.r.o.

Plynárenská 7/A

821 09 Bratislava

IČO 35737328

údržba SAP software 552,85
 2120000036 20.02.2015

Konica Minolta Slovakia,

Galvániho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 250,69
2120000035  20.02.2015

Slovenské národné múzeum

Vajanského nábrežie 2

810 06 Bratislava

00164721

predplatné

odborný časopis

11,20
2120000034 20.02.2015

MCNET.SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu  29,99
 2120000033 20.02.2015

L&R team s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP  83,69
 2120000032 20.02.2015

ViON-LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM  240,32
2120000031 20.02.2015

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia  3096,38
2120000030 20.2.2015

Slovak Telekom,a. s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO  35763469

telekomunikačné služby 59,98
 2120000029 20.02.2015

Magic Computers,s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

 toner, skartovací stroj 103,90
 2120000028 20.02.2015

Magic Computers,s.r.o.

Dolná 18

969 01 B. Štiavnica

IČO 36025143

servis PC  100,00
 2120000027 20.02.2015

Monika Madlušková

č.420 

96624 Jánová Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby 848,10
2120000026 20.02.2015

L&R team s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

pracovná zdravotná služba 20,00
 2120000025 20.02.2015

Sibacol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 B.Štiavnica

IČO 36649261

 spotrebný materiál 16,34
2120000024 20.02.2015

Orange Slovensko,

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 153,02
 2120000023 10.02.2015

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 54,60
 2120000022  10.2.2015

Milan Juhás

Ilija 20

969 01 B.Štiavnica

IČO 47086033

 údržba poľov. expozície 900,00
2120000021 10.2.2015

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

servisná služba

reg. pokladne

30,00
2120000020 10.02.2015

Konica Minolta Slovakia,

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 250,69
2120000019 13.02.2015

 MCNET.SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13
969 01 B.Štiavnica

IČO 43836305

 služby internetu  29,99
2120000018 13.02.2015

L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP 83,69
2120000017 20.01.2015

 MCNET.SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 B. Štiavnica

IČO 43836305

 internetové služby  29,99
 2120000016 20.01.2015

Vion- LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM 112,15
 2120000015 20.01.2015

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 3170,10
 2120000014 20.1.2015

 Monika Madlušková

č.420

966 24 Jánová Lehota

IČO 37393251

 stravovacie služby  831,60
2120000013 20.01.2015

Slovak Telecom  a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 61,10
2120000012  20.01.2015

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

 IČO 36025143

 servis PC 100,00
 2120000011 20.01.2015

L&R team

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

pracovná zdravotná 

služba

 20,00
 2120000009  20.01.2015

Lindstrom,s.r.o.

Orešianska cesta č.3

917 01 Trnava

IČO 35742364

 servis rohoží 54,60
2120000008 20.01.2012

Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1/1

969 01 Banská Štiavnica

IČO 00320501

predplatené Štiavnické

noviny

 18,00
2120000007 09.01.2015

Konica Minolta Slovakia,

Galvániho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 250,69
 2120000006 09.01.2015

Petit Press, a.s.

Lazaretská 12

811 08 Bratislava

IČO 35790253

inzercia  102,65
2120000005 09.01.2015

Poradca podnikateľa

M.Rázusa 23A

010 01 Žilina

IČO 31592503

finančný spravodajca 48,86
2120000004 09.01.2015

 Obec Svätý Anton

969 72 Svätý Anton

IČO 00320471

komunálny odpad 128,70
2120000003 09.01.2015

Slovenský červený kríž

Bratská 9

969 01 Banská Štiavnica

IČO 35679956

školenie prvej pomoci  60,00
2120000002 15.12.2014

L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

 služby BOZP 83,69
 2120000001  15.12.2014

Decus, s.r.o.

Baničova 17

010 15 Žilina

IČO 31604447

aktualizácia stránok

MSA 2015

 99,58
Číslo objednávky Dátum vystavenia Dodávateľ Predmet Celková hodnota s DPH v EUR
2120000176 21.9.2015 L&R team, s.r.o. Služby BOZP 83,69 €
I.Krasku 1938/15
960 01 Zvolen
IČO 47423161
2120000177 21.9.2015 Autoservis Jutoma, s.r.o. Údržba SMV Fábia 51,15 €
Lintich 1/B
969 01 Banská Štiavnica
IČO 44622805
2120000178 15.10.2015 Miroslav Blahút Spotrebný materiál 275,77 €
Okrajova 2
969 01 Banská Štiavnica
IČO 17796725
2120000179 21.9.2015 Erika Voleková Komisionálny predaj 395,95 €
Pernek 14
900 53 Pernek
IČO 47359820
2120000180 21.9.2015 MCNET SK,. S.r.o. Služby internetu 29,99 €
P.Dobšinského 13
969 01 Banská Štiavnica
IČO 43836305
2120000181 21.9.2015 Konica Minolta Slovakia Kopírovacie služby 250,89 €
Galvániho 17/B
821 04 Bratislava
IČO 42693984
2120000193 21.9.2015 Štefan Halaj Spotrebný materiál 91,67 €
Dolná 2
969 01 Banská Štiavnica
IČO 34542809
2120000195 30.9.2015 Slovenská národná knižnica Servisný poplatok na rok 2015 66,39 €
nám. J.C.Hronského 1
036 01 Martin
IČO 36138517
2120000196 30.9.2015 Ján Sentinek Obstaranie-IA 32633 2 000,00 €
Bratská 16
969 01 Banská Štiavnica
IČO 17797403
2120000197 30.9.2015 Obec Svätý Anton Komunálny odpad 115,50 €
č.34
969 72 Svätý Anton
IČO 00320471
2120000199 30.9.2015 Ján Boggero Komisionálny predaj 529,00 €
Hurbanova 1491/14
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO 44200595
2120000200 15.10.2015 Slovenský rybársky zväz MO Reprezentačmé 145,00 €
Dolná 18
969 01 Banská Štiavnica
IČO 00178209
2120000201 15.10.2015 Roman Belák Spotrebný materiál 156,97 €
č.451
969 72 Svätý Anton
IČO 33759952
2120000202 15.10.2015 Roman Belák Spotrebný materiál 184,58 €
č.451
969 72 svätý Anton
IČO 33759952
2120000203 15.10.2015 Pamstav, s.r.o. Obstaranie IA 32286 29 000,00 €
Ul. K.Kmeťku 9
010 08 Žilina
IČO 36399990
2120000204 15.10.2015 Anna Wiesová Komisionálny predaj 117,03 €
č.431
966 02 Vyhne
IČO 45959005
2120000205 15.10.2015 Sibacol, s.r.o. Spotrebný materiál 28,52 €
Mládežnícka 22
969 01 Banská Štiavnica
IČO 36649261
2120000206 15.10.2015 Orange Slovensko, a.s. Služby mobilného operátora 152,83 €
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO 35697270
2120000207 15.10.2015 Magic Computers, s.r.o. Licencie ESSET 506,90 €
Dolná 18
969 01 Banská Štiavnica
IČO 36025143
2120000208 15.10.2015 Magic Computers, s.r.o. Servis PC 100,00 €
Dolná 18
969 01 Banská Štiavnica
IČO 36025143
2120000209 15.10.2015 L&R team s.r.o. Pracovná zdravotná služba 20,00 €
I.Krasku 1938/15
960 01 Zvolen
IČO 4742161
2120000212 15.10.2015 Monika Madlušková Stravovacie služby 887,70 €
č.420
966 24 Jánová Lehota
IČO 37393251
2120000214 15.10.2015 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 50,20 €
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO 35763469
2120000215 15.10.2015 Lindstrom, s.r.o. Servis rohoží 54,60 €
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO 35742364
2120000216 15.10.2015 Michal Hikl Údržba 711,00 €
Obchodná 126/8
969 01 Banská Štiavnica
IČO 35985135
2120000219 15.10.2015 VION-LG s.r.o. PHM 242,49 €
Továrenská 64 A ostatný materiál
953 01 Zlaté Moiravce  
IČO 36539988  
2120000221 15.10.2015 SSE, a.s. Elektrická energia 1 543,54 €
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008
2120000210 15.10.2015 L&R team, s.r.o. Služby BOZP 83,69 €
I.Krasku 1938/15
960 01 Zvolen
IČO 47423161
2120000211 15.10.2015 MCNET SK, s.r.o. Služby internetu 29,99 €
P.Dobšisnkého 13
969 01 Banská Štiavnica
IČO 43836305
2120000213 15.10.2015 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Kopírovacie služby 250,69 €
Galvániho 17/B
821 04 Bratislava
IČO 31338551
2120000218 15.10.2015 Ing. Peter Šomek Pamätná medaila 997,60 €
Mierová 2074/99
821 05 Bratislava
IČO 46902716
2120000220 15.10.2015 Andrea Lauková Preklad NJ 128,00 €
Ilija 178
969 01 Banská Štiavnica
IČO 40044513
2120000222 26.10.2015 Renáta Chovancová Revízia EPS, PSN 999,00 €
Kavečianska cesta 1119/12
040 01 Košice
IČO 33697647
2120000223 26.10.2015 Michal Hikl Kováčske práce 912,00 €
Obchodná 126/8
969 01 Banská Štiavnica
IČO 47328584
2120000224 26.10.2015 Topky, s.r.o. Občerstvenie 100,00 €
Ludanská 12
934 01 Levice
IČO 31422764
2120000225 10.11.2015 Roman Belák Spotrebný materiál 154,92 €
č.451
969 72 Svätý Anton
IČO 33759952
2120000226 10.11.2015 KŠP, s.r.o. Kancelársky materiál 470,12 €
Pestovateľská 10 a ostatný materiál
821 04 Bratislava  
IČO 35738642  
2120000229 20.11.2015 Sibacol, s.r.o. Spotrebný materiál 53,10 €
Mládežnícka 22
969 01 Banská Štiavnica
IČO 36649261
2120000230 20.11.2015 Orange Slovensko, a.s. Služby mobilného operátora 153,26 €
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO 35697270
2120000231 20.11.2015 Magic Computers, s.r.o. Spotrebný materiál 29,00 €
Dolná 18
969 01 Banská Štiavnica
IČO 36025143
2120000232 20.11.2015 Magic Computers, s.r.o. Servis PC 100,00 €
Dolná 18
969 01 Banská Štiavnica
IČO 36025143
2120000233 20.11.2015 L&r team s.r.o. Pracovná zdravotná služba 20,00 €
I.Krasku 1938/15
960 01 Zvolen
IČO 47423161
2120000237 20.11.2015 Lindstrom, s.r.o. Servis rohoží 54,60 €
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO 35742364
2120000240 20.11.2015 Vion-LG, s.r.o. PHM 249,66 €
Továrenská 64
953 01 Zlaté Moravce
IČO 36539988
2120000243 20.11.2015 Monika Madlušková Stravovacie služby 811,80 €
č.420
966 24 Jánová Lehota
IČO 37393251
2120000244 20.11.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia 2 412,55 €
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008
2120000227 20.11.2015 Peter Šomek Pamätná medaila 997,60 €
Mierova 99
821 05 Bratislava
IČO 11685581
2120000228 20.11.2015 Roman Belák Náradie-motorová 155,00 €
č.451 píla
969 72 Svätý Anton  
IČO 33759952  
2120000234 20.11.2015 L&R team, s.r.o. Služby BOZP 83,69 €
I.Krasku 1938/15
960 01 Zvolen
IČO 47423161
2120000235 20.11.2015 AB ART press, s.r.o. Komisionálny predaj 155,20 €
Lichardova 51
976 13 Slovenská Ľupča
IČO 45470847
2120000236 20.11.2015 MCNET SK, s.r.o. Internetové služby 29,99 €
P.Dobšinského 13
969 01 Banská Štiavnica
IČO 43836305
2120000238 20.11.2015 Katarína Líškayová Väzba na texty 68,78 €
Akademická 10
969 01 Banská Štiavnica
IČO 32030762
2120000239 20.11.2015 Ján Sentinek Obstaranie IA 32633 2 128,00 €
Bratská 16
969 01 Banská Štiavnica
IČO 17797403
2120000241 20.11.2015 Konica Minolta Kopírovacie služby 250,69 €
Galvaniho 17/B
821 04 Bratislava
IČO 31338551
2120000242 20.11.2015 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 50,20 €
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO 35763469
2120000245 20.11.2015 SVTP spoločnosť, a.s. vodné 68,80 €
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
IČO 36644030
2120000246 20.11.2015 Štefan Halaj Spotrebný materiál 37,19 €
Dolná 2
969 01 Banská Štiavnica
IČO 34542809
2120000247 20.11.2015 SAP Slovensko, s.r.o. Údržba SAP software 552,85 €
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava 2
IČO 35737328
2120000248 10.12.2015 Lívia Macková repre 99,00 €
Č.450
969 72 Svätý Anton
IČO 32030665
2120000249 10.12.2015 Miroslav Blahút Spotrebný materiál 98,19 €
Okrajova 2
969 01 Banská Štiavnica
IČO 17796725
2120000250 10.12.2015 KŠP, s.r.o. Kancelársky a ostatný materiál 138,30 €
Pestovateľská 10
821 04 Bratislava
IČO 35738642
2120000251 10.12.2015 Orange Slovensko Služby mobilného operátora 153,68 €
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO 35697270
2120000252 10.12.2015 Erika Voleková ERESA Komisionálny predaj 148,45 €
Pernek 14
900 53 Pernek
IČO 47359820
2120000253 10.12.2015 Pavel Toman Komisionálny predaj 159,85 €
Úvalno 38
793 91 Úvalno
IČO 65887654
2120000254 10.12.2015 KB Press, s.r.o. Komisionálny predaj 78,85 €
Rudlovská cesta 53
974 01 Banská Bystrica
IČO 36027529
2120000255 10.12.2015 Magic Computers, s.r.o. Kancelársky materiál 7,00 €
Dolná 18
969 01 Banská Štiavnica
IČO 36025143
2120000256 10.12.2015 Magic Computers, s.r.o. Servis PC 100,00 €
Dolná 18
969 01 Banská Štiavnica
IČO 36025143
2120000257 10.12.2015 L&R team s.r.o. Pracovná zdravotná služby 20,00 €
I.Krasku 1938/15
960 01 Zvolen
IČO 47423161
2120000258 10.12.2015 Slovak Telecom a.s. Telekomunikačné služby 50,20 €
Banjkalská 28
817 62 Bratislava
IČO 35763469
2120000259 10.12.2015 Združenie turizmu Komisionálny predaj 64,00 €
Kammerhofska 2
969 01 Banská Štiavnica
IČO 42002192
2120000260 10.12.2015 Krnačkový club Komisionálny predaj 150,00 €
Angyalová 467/87
967 01 Kremnica
IČO 31916279
2120000261 10.12.2015 AB ART press, s.r.o. Komisionálny predaj 404,26 €
Lichardova 51
976 13 Slovenská Ľupča
IČO 45470847
2120000262 10.12.2015 Monika Madlušková Služby stravovania 640,20 €
Č.420
966 24 Jánova Lehota
IČO 35985135
2120000263 10.12.2015 Ing. Daniel Hanes Komisionálny predaj 65,34 €
J.Gagarina 2432/105
960 01 Zvolen
IČO 40672441
2120000264 10.12.2015 Obec Svätý Anton Komisionálny predaj 40,00 €
č.34
969 72 Svätý Anton
IČO 00320471
212000265 10.12.2015 Ing. Juraj Hoher Komisionálny predaj 13,27 €
Cikkerova 12
962 31 Sliač
IČO 35193743
2120000266 10.12.2015 Lindstrom Servis rohoží 60,78 €
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO 35985135
2120000267 10.12.2015 Vion – LG, s.r.o. PHM 170,82 €
Továrenská 64
953 01 Zlaté Moravce
IČO 36539988
 
 
2120000268 10.12.2015 Ján Boggero BIANKO Komisionálny predaj 51,50 €
Hurbanova 1491/14
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO 44200595
2120000273 18.12.2015 Rastislav Škrinár Komisionálny predaj 24,00 €
THK 1
974 04 Banská Bystrica
IČO 34707476
2120000274 20.1.2016 SSE a.s. Elektrická energia 2 384,88 €
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008

 

Museum in Svätý Anton

 +421 45 691 39 32

 +421 915 821 973 - secretariat

 +421 918 877 062 - pay office

 info@msa.sk

 Museum in Svätý Anton
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton
Slovakia

Facebook

How to get here (kópia)

Ako nás nájdete

GPS Súradnice

48°25'19.0"N+18°56'27.8"E

[48.421903,18.9401711]