Objednávky tovarov a služieb zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ Múzeum vo Svätom Antone (ďalej MSA).


  

Číslo objednávky

Dátum vystavenia

objednávky

Dodávateľ Predmet

Celková hodnota

s DPH v EUR

 2120001145  21.12.2018

 AB ART press, s.r.o.

Lichardova 51

976 13 Slovenská Lupča

IČO 45470847/1000005333

 komisionálny predaj  527,04
 2120001144  21.12.2018

 Rastislav Škrinár

THK 1

974 04 Banská Bystrica

34707476/1000002447

 komisionálny predaj  6,96
2120001143 21.12.2018

ERESA s.r.o.

Černyševského 10

851 01 Bratislava-Petržalka

IČO 51852845/1000012392

magnetky 276,00
2120001142 21.12.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551/1000001329

prenájom zariadenia 132,18
 2120001141  21.12.2018  MCNET.SK, s.r.o.

P. Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305/1000004932

 služby internetu  29,99
 2120001140  21.12.2018

 Ing. Milan Šoka

Švermova 6971/53

974 04 Banská Bystrica

IČO 33861129/1000011758

 aktualizácia stránok MSA rok 2019  120,00
2120001139  21.12.2018

VION-LG s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988/1000003747

 PHM  285,10
2120001138 14.12.2018  Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008/1000003533

elektrická energia

3200,00
 2120001137  14.12.2018

 Obec Svätý Anton 

Svätý Anton 34

969 72 Svätý Anton

IČO 00320471/1000000054

 komisionálny predaj  20,00
2120001136 14.12.2018

Krnačkový klub Kara Kremnica

Angyalova 467/87

967 01 Kremnica

IČO /1000001868

komisionálny predaj 140,70
2120001135 14.12.2018

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364/1000002747

servis rohoží 39,66
2120001134  14.12.2018

 KŠP, s.r.o.

Pestovateľská 10

821 04 Bratislava

IČO 35738642/1000002743

 kancelársky materiál  108,10
2120001133 14.12.2018

AB ART press, s.r.o.

Lichardova 51

976 13 Slovenská Lupča

IČO 45470847/1000005333

reprefond 100,00
2120001132 14.12.2018

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

Kammerhofska 20

969 01 Banská Štiavnica

IČO 37832107/1000011745

komisionálny predaj 15,00
 2120001131  14.12.2018  Monika Madlušková

č. 420

966 24 Janova Lehota

IČO 37393251/1000004232

 stravovacie služby  778,80
2120001130 14.12.2018

KB PRESS, s.r.o.

Rudlovská cesta 53

974 01 Banská Bystrica

IČO 36027529/1000003104

komisionálny predaj 35,59
2120001129 14.12.2018

Združenie turizmu Banská Štiavnica

Kammerhofska 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 42002192/1000004682

komisionálny predaj 84,90
2120001128 14.12.2018

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469/1000002779

telekomunikačné služby 41,18
2120001127 14.12.2018

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143/1000003100

servis PC 100,00
2120001126 14.12.2018

ERESA s.r.o.

Černyševského 10

851 01 Bratislava-Petržalka

IČO 51852845/1000012392

komisionálny predaj 15,80
2120001125 14.12.2018

Viera Rajnáková - MARION

Strakova 228/3

811 01 Bratislava

IČO 37126792/1000010966

komisionálny predaj 113,60
2120001124 14.12.2018

Pavel Toman, Toman a Toman

Jesenická 17

794 01 Krnov

IČO 65887654/2000000140

komisionálny predaj 51,80
2120001123 14.12.2018

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/1000005754

služby PO 96,00
2120001122 14.12.2018

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/1000005754

služby BOZP 60,00
2120001121 14.12.2018

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava 

IČO 35697270/1000002683

služby mobilného operátora 150,98
2120001120 14.12.2018

Lukáč Stanislav ELIS

SNP 21

969 05 Banská Štiavnica

IČO 32035381/1000001905

oprava vežových hodín 217,55
2120001119 03.12.2018

AB ART press, s.r.o.

Lichardova 51

976 13 Slovenská Lupča

IČO 45470847/1000005333

kniha MSA 500,00
 2120001118  03.12.2018

 STVPS, a.s.

Partizánska cesta 5

874 01 Banská Bystrica

IČO 36644030/1000003918

 vodné  66,30
2120001117 03.12.2018

MCNET.SK, s.r.o.

P. Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305/1000004932

služby internetu 29,99
2120001116 03.12.2018

DISTAHO s.r.o.

Svätý Anton 81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828/1000001638

pracovný obed 27,50
2120001115 27.11.2018

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008/1000003533

elektrická energia 2000,00
2120001114 27.11.2018

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364/1000002747

servis rohoží 54,60
 2120001113  27.11.2018

 Marián Ondrejka - Wtrade

Bánová, Mikuláša Dohnányho 817/1A

010 04 Žilina

IČO 34933336/1000009689

 kancelársky materiál  8,66
2120001112 23.11.2018

Mgr. Silvia Herianová

Energetikov 1477/3

969 01 Banská Štiavnica

IČO 34547231/1000009988

vyúčba anglického jazyka 260,00
21200001111 23.11.2018

Ján Boggero BIANKO

Hurbanova 1491/14

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO 44200595/1000007609

propagačný materiál 455,00
2120001110 23.11.2018

VION-LG s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988/1000003747

PHM 374,74
2120001109 21.11.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551/1000001329

prenájom zariadenia 132,18
2120001108 21.11.2018

terra m, s.r.o.

Nerudova 15/5809

821 04 Bratislava

IČO 35892721/1000002957

reštaurátorský výskum 8820,00
 2120001107  21.11.2018  Monika Madlušková

č. 420

966 24 Janova Lehota

IČO 37393251/1000004232

 stravovacie služby  993,30
2120001106 21.11.2018

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469/1000002779

telekomunikačné služby 41,18
2120001105 21.11.2018

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143/1000003100

servis PC 100,00
2120001104 21.11.2018

ERESA s.r.o.

Černyševského 10

851 01 Bratislava-Petržalka

IČO 51852845/1000012392

propagačný materiál 88,00
2120001103 21.11.2018

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/1000005754

služby PO 96,00
2120001102 21.11.2018

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/1000005754

služby BOZP 60,00
2120001101 21.11.2018

 Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava 

IČO 35697270/1000002683

služby mobilného operátora 150,98
2120001100 09.11.2018

Alena Výbochová AJKA

Bratská 5/5

969 01 Banská Štiavnica

IČO 32034091/1000001904

nákup tovaru 355,45
2120001099 09.11.2018

DISTAHO s.r.o.

Svätý Anton 81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828/1000001638

Pracovný obed 260,00
2120001098 09.11.2018

Lukáč Stanislav ELIS

SNP 21

969 05 Banská Štiavnica

IČO 32035381/1000001905

svietidlo 146,60
2120001097 09.11.2018

Roman Belák

Kolpašská 14

969 01 Banská Štiavnica

čistič 515,00
2120001096 09.11.2018

Peter Sombati - Drobné remeslá

Kremenisko 1388/2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 44885717/1000006824

prečistenie a oprava odpadového potrubia 139,00
2120001095 23.10.2018

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364/1000002747

servis rohoží 54,60
2120001094 23.10.2018

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008/1000003533

elektrická energia 1700,00
2120001093 23.102018

Renáta Chovanová - KASSER

Kavečianská cesta 1119/12

040 01 Košice

IČO 33697647/1000008225

údržba systému EZS 590,94
2120001092 23.10.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551/1000001329

prenájom zariadenia 132,18
2120001091 23.10.2018

VION-LG s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988/1000003747

PHM 307,04
2120001090 23.10.2018

Miroslav Blahút RP-domácnosť

Okrajova 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 17796725/1000000883

ostatný materiál 42,30
2120001089 23.10.2018

Monika Madlušková

č. 420

966 24 Janova Lehota

IČO 37393251/1000004232

stravovacie služby 1141,80
 2120001088  23.10.2018  MCNET.SK, s.r.o.

P. Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305/1000004932

 služby internetu  29,99
 2120001087  23.10.2018 Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava 

IČO 35697270/1000002683

 služby mobilného operátora  153,16
 21200001086  23.10.2018  L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/1000005754

 služby PO  96,00
 2120001085  23.10.2018  L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/1000005754

 služby BOZP  60,00
 2120001084  23.10.2018  Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143/1000003100

servis PC  100,00
 2120001083  23.10.2018

 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469/1000002779

 telekomunikačné služby  41,18
 21200001082  16.10.2018

 Ivana Kmeťová - POTRAVINY

Svätý Anton 475

969 72 Svätý Anton

IČO 40391434/1000012812

 reprezentačné,

drobné občerstvenie

 99,00
 2120001081  16.10.2018  Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551/1000001329

 kopírovacie služby  252,42
2120001080 25.09.2018

Slovenská národná knižnica

nám. J. C. Hronského 1

036 01 Martin

IČO 36138517/1000003221 

servisný poplatok 66,39
2120001079 25.09.2018

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364/1000002747

servis rohoží 54,60
2120001078 12.09.2018

JOMA, spol. s.r.o.

SNP 152/108

962 01 Zvolenská Slatina

IČO 36056243/1000003168

HP 537,77
2120001077 25.09.2018

B2B Partner s.r.o.

Šuleková 2

811 06 Bratislava

IČO 44413467/1000005074

kancelárske kreslo 232,80
2120001076 25.09.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551/1000001329

prenájom zariadenia 132,18
2120001075 25.09.2018

Monika Madlušková

č. 420

966 24 Janova Lehota

IČO 37393251/1000004232

stravovacie služby 980,10
2120001074 25.09.2018

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008/1000003533

elektrická energia 1286,95
2120001073 20.09.2018

KŠP, s.r.o.

Pestovateľská 10

821 04 Bratislava

IČO 35738642/1000002743

kancelársky a ost. materiál 204,75
2120001072 20.09.2018

VION-LG s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988/1000003747

PHM 177,72
2120001071 20.09.2018

Sibacol, s.r.o.

Mladežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261/1000003930

spotrebný materiál 116,03
2120001070 20.09.2018

Slovak Telekom a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469/1000002779

telekomunikačné služby 41,18
2120001069 20.09.2018

Autonovo a.s.

Zvolenská cesta 40

974 03 Banská Bystrica

IČO 35796693/1000002826 

servisná prehliadka 468,19
2120001068 20.09.2018

MCNET.SK, s.r.o.

P. Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305/1000004932

internetové služby 29,99
2120001067 12.09.2018

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143/1000003100

oprava LCD 20,00
2120001066 12.09.2018

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143/1000003100

servis PC 100,00
2120001065 12.09.2018

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/1000005754

služby PO 96,00
2120001064 12.09.2018

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 474231611000005754

služby BOZP 60,00
2120001063 12.09.2018

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava 

IČO 35697270/1000002683

služby mobilného operátora 150,98
 2120001062  12.09.2018

 B2B Partner s.r.o.

Šulekova 2

811 06 Bratislava

IČO 44413467/1000005074 

 vozík  104,40
2120001061 30.08.2018

AUTOŠKOLA JOZEF BOSÁK BS s.r.o.

Križovatka 913/7

969 01 Banská Štiavnica

IČO 47901250/1000012583

preprava osôb 625,00
2120001060 27.08.2018

Peter Šomek

Mierova 99

821 05 Bratislava

IČO 46902716/1000000520

tlač 309,00
2120001059 27.08.2018

Ing. Bohumila Šomková - ŠOMEK

Mierova 2074/99

821 05 Bratislava

IČO 32097140/10000012595

tlač 342,11
2120001058 27.08.2018

Slovenský rybársky zväz MO

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 00178209/6000000250

stravovanie ME vo vábení 1445,00
2120001057 27.08.2018

Matej Slúka

Drevená 931/6

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43984568/10000011049

ubytovanie ME vo vábení 864,80
2120001056 27.08.2018

Ing. Peter Šomek

Mierova 99

821 05 Bratislava

IČO 46902716/1000008022

tlač pamätný list ME vo vábení 550,00
2120001055 27.08.2018

Spolok dychovej hudby SITŇANKA

Križovatka 20

969 01 Banská Štiavnica

IČO 00627950/1000000343

kultúrne vystúpenie 300,00
2120001054 27.08.2018

AUTOŠKOLA JOZEF BOSÁK BS s.r.o.

Križovatka 913/7

969 01 Banská Štiavnica

IČO 47901250/1000012583

autobusová doprava 600,00
2120001053 27.08.2018

DISTAHO s.r.o.

Svätý Anton 81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828/1000001638

pracovný obed 25,25
 2120001052  27.08.2018  Technické služby

Šoltésovej 1

969 01 Banská Štiavnica

IČO 00185213/1000000216

 vývoz a likvidácia odpadu  314,50
 2120001051  27.08.2018

 Divadlo J.G.Tajovského vo Zvolene

Divadelná 3

960 77 Zvolen

IČO 35989572/1000003053

 prenájom hľadiska  804,00
 2120001050  27.08.2018

 Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica č.3

917 01 Trnava

IČO 35742364/1000002747

 servis rohoží  54,60
 2120001049  27.08.2018

 SOZA

Rastislavova 3

821 08 Bratislava

IČO 00178454/1000000116

 autorská odmena  453,60
 2120001048  27.08.2018

 Ján Boggero BIANKO

Hurbanova 1491/14

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO 44200595/1000007609

 propagačný materiál  445,00
 2120001047  27.08.2018

 Roman Belák

Kolpašská cesta 14

969 01 Banská Štiavnica

IČO 33759952/1000007764

náhradné diely mechanizmy  490,74
 2120001046    27.08.2018

 Erika Voleková - ERESA

Pernek 14

900 53 Pernek

IČO 47359820/1000005741

 komisionálny predaj  52,60
2120001045 27.08.2018

 DANHAL - Dužina s.r.o.

Kolpašska 1/D

969 01 Banská Štiavnica

IČO 50135716/1000009484

 spotrebný materiál  49,81
2120001044 27.08.2018

APPA, s.r.o.

Partizánksa cesta 2733/97

974 01 Banská Bystrica

IČO 48227978/1000011078

prenájom plochy, reklama 254,40
2120001043 27.08.2018

Technické služby

Šoltésovej 1

969 01 Banská Štiavnica

IČO 00185213/1000000216

dovoz VKK, prenájom stojanov 143,08
2120001042 27.08.2018

Stredná odborná škola služieb a lesníctva

Kolpašská 1586/9

969 01 Banská Štiavnica

IČO 42317673/1000006911

ubytovanie ME vo vábení 194,00
2120001041 27.08.2018

HGM s.r.o.

Kammerhofska 5

969 01 Banská Štiavnica

IČO 31568742/10000012484

ubytovanie ME vo vábení 1450,40
2120001040 27.08.2018

Lukáč Stanislav ELIS

SNP 21

969 05 Banská Štiavnica

IČO 32035381/1000001905

elektromontážne práce a materiál 564,13
2120001039 27.08.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551/1000001329

prenájom zariadenia 132,18
2120001038 27.08.2018

TOI TOI & DIXI, spol. s.r.o.

Stará Vajnorská 37

931 014 Bratislava

IČO 36383074/1000003504

prenájom toaletných kabínok DSH 2018 816,00
2120001037 27.08.2018

DISTAHO s.r.o.

Svätý Anton 81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828/1000001638

ubytovanie ME vo vábení 1392,24
2120001036 27.08.2018

DISTAHO s.r.o.

Svätý Anton 81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828/1000001638

slávnostná recepcia ME vo vábení

2400,00
2120001035 27.08.2018

DISTAHO s.r.o.

Svätý Anton 81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828/1000001638

slávnostný obed

DSH 2018, ME vo vábení

1666,00
2120001034 27.08.2018

Súkromná hotelová akadémia n.o.

Drieňová 12

969 01 Banská Štiavnica

IČO 45733228/1000005402

ubytovanie DSH 2018 379,10
 2120001033  27.08.2018  Slovenská červený kríž Úzs B.Štiavnica

Bratská 1482/9

969 01 Banská Štiavnica

IČO 35679956/1000002658

 zdravotný dozor  266,00
 2120001032  27.08.2018  Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008/1000003533

 elektrická energia  688,19
 2120001031  20.08.2018  VION-LG s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988/1000003747

 PHM  314,05
 2120001030  20.08.2018  Sibacol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261/1000003930

 spotrebný materiál  212,72
2120001029 20.08.2018

 Regionpress, s.r.o.

Študentská 2

917 01 Trnava

IČO 36252417/1000012473

 inzercia  141,60
2120001028 20.08.2018 Monika Madlušková

č. 420

966 24 Janova Lehota

IČO 37393251/1000004232

stravovacie služby 1065,90
2120001027 20.08.2018

Petit Press, a.s.

Lazaretská 12

811 08 Bratislava 

IČO 35790253/1000002815

inzercia 36,00
2120001026 20.08.2018

Slovenské banské múzeum

Kammerhofska 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 35998652/10000012472

prehliadka expozície 400,00
2120001025 20.08.2018

Poľovnícke združenie Líška

Senohrad č. 294

962 43 Senohrad

IČO 35981920/1000012423

stravovanie 360,00
2120001024 20.08.2018

Slovak Telecom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469/1000002779

telekomunikačné služby 41,18
2120001023 20.08.2018

Lívia Macková

č.450

969 72 Svätý Anton

IČO 32030665/1000001898

občerstvenie 1004,15
2120001022 20.08.2018

Livia Macková

č.450

969 72 Svätý Anton

IČO 32030665/1000001898

spotrebný materiál 80,02
 2120001021  20.08.2018  Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143/1000003100

 servis PC  100,00
 2120001020  20.08.2018  Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143/1000003100

 príslušenstvo k PC  138,00
 2120001019  20.08.2018  L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/1000005754

 služby PO  96,00
 2120001018  20.08.2018  L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/1000005754

 služby BOZP  60,00
 2120001017  17.08.2018

 PROFI centrum, s.r.o.

A. T. Sytnianskeho 1179/6

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36628867/1000012422

 192,40  ubytovanie
 2120001016  17.08.2018

 MCNET.SK, s.r.o.

P. Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305/1000004932

 služby internetu  29,99
 2120001015  17.08.2018

 Folklórny súbor SITŇAN

Akademická 17

969 01 Banská Štiavnica

IČO 37948792/1000004373 

 kultúrne vystúpenie  200,00
 2120001014  17.08.2018

 Cinnabar Capital s.r.o.

Mierova 20

069 01 Snina

IČO 44762713/1000010967

 magnetky  960,00
 2120001013  15.08.2018

 Geon, spol. s.r.o. 

Slenárska 6

811 02 Bratislava

IČO 35732431/1000002732

 zborník 2018

ročník XXIII/2018

 2099,90
 2120001012  15.08.2018

 ERESA s.r.o.

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 51852845/1000012392

 propagačný materiál  404,00
 2120001011  15.08.2018

 Petit Press, a.s.

Lazaretská 12

811 08 Bratislava

IČO 35790253/1000002815

 inzercia  84,00
 2120001010  15.08.2018  Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava 

IČO 35697270/1000002683

 služby mobilného operátora  165,92
2120001009 15.08.2018

Jaja s.r.o.

A. H. Škultétyho 364/32

990 01 Veľký Krtíš

IČO 46980181/1000012379

drevená tyč 57,00
2120001008 10.08.2018

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica č. 3

917 01 Trnava

IČO 35742364/1000002747

servis rohoží 54,60
2120001007 15.08.2018

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 Banská Štiavnica

IČO 31567070/1000001548

pokladničné pásky 30,12
2120001006 15.08.2018

Ing. Ernest Rusnák

Kovačova Vila 798/2

054 01 Levoča

IČO 34804889/1000002462 

propagačný materiál 195,60
2120001005 07.08.2018 Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava 

IČO 35697270/1000002683

príslušenstvo MT 46,96
 2120001004  07.08.2018  Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava 

IČO 35697270/1000002683

mobilné dátové zariadenie  1,00
 2120001003  07.08.2018

 Branislav Peták PERLA

Obchodná 123/5

969 01 Banská Štiavnica

IČO 32033281/1000012349

 upomienkový predmet  480,00
 2120001002  07.08.2018

 Obec Svätý Anton

Svätý Anton č. 34

969 72 Svätý Anton

IČO 00320471/1000000054

 komunálny odpad  210,45
 2120001001  07.08.2018

 WRC SR, s.r.o.

Veľká Okružná 1075/28

010 01 Žilina

IČO 48300195/100001240

 reklamný predmet  590,64
 2120001000  07.08.2018

 Ján Boggero BIANKO

Hurbanova 1491/14

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO 44200595/1000007609

 propagačný materiál  445,00
 2120000999  30.07.2018  Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008/1000003533

 elektrická energia  611,95
2120000998 30.07.2018

VION - LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988/1000003747

PHM 44,00
 2120000997  30.07.2018

 2U spol. s.r.o.

Martinengová 1

811 02 Bratislava

IČO 17315786/1000000801

 vlajky  341,16
 2120000996  30.07.2018  Monika Madlušková

č. 420

966 24 Janova Lehota

IČO 37393251/1000004232

 stravovacie služby  1046,10
 2120000995  30.07.2018  MCNET.SK, s.r.o.

P. Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305/1000004932

 internetové služby  29,99
 2120000994  23.07.2018

 Fispo Clean Slovakia, s.r.o.

Zamarovská 56/117

911 05 Zamarovce

IČO 36301035/1000003412

 priemyselný vysávač  223,28
 2120000993  23.07.2018  L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/1000005754

 služby PO  96,00
 2120000992  23.07.2018  L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/1000005754

 služby BOZP  60,00
 2120000991  23.07.2018

 Slovak Telecom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469/1000002779

telekomunikačné služby  41,18
 2120000990  23.07.2018   Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava 

IČO 35697270/1000002683

 mobilný telefón  1,00
 2120000989  23.07.2018   Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava 

IČO 35697270/1000002683

 mobilný telefón  1,00
 2120000988  23.07.2018   Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava 

IČO 35697270/1000002683

 mobilný telefón  1,00
 2120000987  23.07.2018   Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava 

IČO 35697270/1000002683

 mobilný telefón  1,00
 2120000986

 23.07.2018

 

  Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava 

IČO 35697270/1000002683

 mobilný telefón  1,80
 2120000985  23.07.2018  Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava 

IČO 35697270/1000002683

 mobilný telefón  51,30
 2120000984  23.07.2018  Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava 

IČO 35697270/1000002683

 mobilný telefón  1,00
 2120000983  23.07.2018  Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava 

IČO 35697270/1000002683

 mobilný telefón  45,90
 2120000982  23.07.2018  Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava 

IČO 35697270/1000002683

 mobilná telefón  54,90
 2120000981  23.07.2018  Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava 

IČO 35697270/1000002683

 mobilná telefón  1,00
 2120000980  23.07.2018  Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava 

IČO 35697270/1000002683

 služby mobilného operátora  147,60
2120000979 23.07.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551/1000001329

prenájom zariadenia 132,18
2120000978 23.07.2018

 Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143/1000003100

kopírovacie služby 100,00
2120000977 23.07.2018

DISTAHO s.r.o.

Svätý Anton 81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828/1000001638

pracovný obed 28,55
2120000976 23.07.2018

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270/1000002683

služby mobilného operátora 159,30
2120000975 17.07.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551/1000001329

kopírovacie služby 297,18
2120000974 17.07.2018

Ján Boggero BIANKO

Hurbanova 1491/14

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO 44200595/1000007609

propagačný materiál 445,00
2120000973 25.06.2018

Technické služby

Šoltésovej 1

969 01 Banská Štiavnica

IČO 00185213/1000000216

práca s plošinou 88,00
2120000972 25.06.2018

VION-LG s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988/1000003747

PHM 415,63
2120000971 25.06.2018

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008/1000003533

elektrická energia 626,39
2120000970 25.06.2018

Sibacol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261/1000003930

spotrebný materiál 95,53
2120000969 25.06.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551/1000001329

prenájom zariadenia 132,18
2120000968 25.06.2018

Monika Madlušková

č. 420

966 24 Janova Lehota

IČO 37393251/1000004232

stravovacie služby 1158,30
2120000967 25.06.2018

Mgr. Silvia Herianová

Energetikov 3

969 01 Banská Štiavnica

IČO 34547231/1000009988

výučba anglického jazyka 200,00
2120000966 18.6.2018

Súkromná hotelová akadémia n.o.

Drieňová 12

969 01 Banská Štiavnica

IČO 45733228/1000005402

ubytovanie 957,90
2120000965 25.06.2018

Lukáč Stanislav ELIS

SNP 21

969 01 Banská Štiavnica

IČO 32035381/1000001905

oprava 319,55
2120000964 25.6.2018

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469/1000002779

telekomunikačné služby 41,18
2120000963 25.06.2018

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143/1000003100

kábel 9,20
2120000962 25.06.2018

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143/1000003100

servis PC 100,00
2120000961 25.06.2018

MCNET.SK, s.r.o.

P. Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305/1000004932

internetové služby 29,99
2120000960 25.06.2018

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/1000005754

služby PO 96,00
2120000959 25.06.2018

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/1000005754

služby BOZP 60,00
2120000958 25.06.2018

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270/1000002683

služby mobilného operátora 165,92
2120000957 25.06.2018

BOMS spol. s.r.o.

A. T. Sitnianskeho 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 31588077/1000007079

pracovný odev, obuv,

OPP

175,80
2120000956 25.06.2018

Renáta Chovanová - KASSER

Kavečianská cesta 1119/12

040 01 Košice

IČO 33697647/1000008225

kamera s príslušenstvom 1480,73
2120000955 14.06.2018

TOI TOI & DIXI, spol s.r.o.

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO 36383074/1000003504

prenájom toaletných kabín 120,00
2120000954 14.6.2018

MCNET.SK, s.r.o.

O. Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305/1000004932

služby internetu 29,99
 2120000953  14.06.2018

 BOMS spol. s.r.o.

A. T. Sitnianskeho 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 31588077/1000007079

 pracovné odevy  58,80
 2120000952  14.06.2018

 Slovenská červený kríž Úzs B.Štiavnica

Bratská 1482/9

969 01 Banská Štiavnica

IČO 35679956/1000002658

 zdravotný dozor  168,00
 2120000951  14.06.2018

 Miroslav Blahút RP-Domácnosť

Okrajova 2

969 01 Banská štiavnica

IČO 17796725/1000000883

 kancelársky materiál  13,05
2120000950 14.06.2018

Martin Svitáč

Učiteľská 1483/5

969 01 Banská Štiavnica

IČO 466171161000006990

ozvučenie 150,00
2120000949 14.06.2018

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica č.3

917 01 Trnava

IČO 35742364/1000002747

servis rohoží 54,60
2120000948 14.06.2018

Kelcom BB s.r.o.

Na Troskách 12

974 01 Banská Bystrica

IČO 46905685/1000009409

revízia EPS 747,32
2120000947 11.06.2018

Pamstav, s.r.o.

ul. K. Kmeťku 9

010 08 Žilina

IČO 36399990/1000005897

rekonštrukcia cesty do parku 3501,40
2120000946  11.06.2018  Pamstav, s.r.o.

ul. K. Kmeťku 9

010 08 Žilina

IČO 36399990/1000005897

 rekonštrukcia cesty do parku  4204,72
2120000945 07.06.2018

AUTOSERVIS Jutoma, s.r.o.

Lintich 1/B

969 01 Banská Štiavnica

IČO 44622805/1000005129

oprava VW 83,00
2120000944 01.06.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551/1000001329

prenájom zariadenia 132,18
2120000943 28.05.2018

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008/1000003533

elektrická energia 808,87
 2120000942  28.05.2018

 Monika Madlušková

č.420

966 24 Janova Lehota

IČO 37393251/1000004232

 stravovacie služby  1065,90
2120000941   28.05.2018

 VION - LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988/1000003747

 PHM  398,21
2120000940 28.05.2018  L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/1000005754

 služby PO  96,00
2120000939 28.05.2018  L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/100005754

služby BOZP 60,00
2120000938 28.05.2018

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469/1000002779

telekomunikačné služby 42,47
2120000937 21.05.2018

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava 

IČO 35697270/1000002683

služby mobilného operátora 157,52
2120000936 21.05.2018

Sibacol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261/1000003930

spotrebný materiál 139,31
2120000935 21.05.2018

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143/1000003100

servis PC 100,00
2120000934 21.05.2018

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143/1000003100

router 26,00
2120000933 21.05.2018

CBS spol. s.r.o.

Kynceľová 54

974 01 Kynceľová

IČO 36754749/1000006101

propagačný materiál 577,50
2120000932 21.05.2018

CBS spol. s.r.o.

Kynceľová 54

974 01 Kynceľová

IČO 36754749/1000006101

propagačný materiál 99,00
2120000931 21.05.2018

Pamstav, s.r.o.

ul. K. Kmeťku 9

010 08 Žilina

IČO 36399990/1000005897

rekonštrukcia cesty 3970,85
2120000930 21.05.2018

DISTAHO s.r.o.

Svätý Anton 81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828/1000001638

pracovný obed 71,32
21200000929 21.05.2018

Ján Mojžiš IMO

Úvozná 7

969 01 Banská Štiavnica

IČO 304625501000001070

oprava odvlhčovača 30,00
2120000928 21.05.2018

Roman Belák

Kolpašská 14

969 01 Banská Štiavnica

IČO 33759952/1000007764

náhradné diely 253,94
2120000927 10.05.2018

Ján Boggero BIANKO

Hurbanova 1491/14

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO 44200595/1000007609

propagačný materiál 445,00
2120000926 10.05.2018

CO STAR Slovensko, s.r.o.

Pátrovská 4

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36712175/1000004008

rekonštrukcia strechy 16000,00
2120000925 10.05.2018

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica č.3

917 01 Trnava

IČO 35742364/1000002747 

servis rohoží 54,60
2120000924 10.05.2018

DISTAHO s.r.o.

Svätý Anton 81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828/1000001638

ubytovanie 185,31
2120000923 25.04.2018

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008/1000003533

elektrická energia 1764,65
2120000922 25.04.2018

Monika Madlušková

č. 420

966 24 Janova Lehota

IČO 37393251/1000004232

stravovacie služby 999,90
2120000921 25.04.2018

Pamstav, s.r.o.

ul. K. Kmeťku 9

010 08 Žilina

IČO 36399990/1000005897

rekonštrukcia cesty 13465,94
2120000920 25.04.2018

VION-LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988/1000003747

PHM 284,20
2120000919 25.04.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551/1000001329

prenájom zariadenia 132,18
2120000918 25.04.2018

MCNET.SK, s.r.o.

P. Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305/1000004932

služby internetu 29,99
2120000917 25.04.2017

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143/1000003100

servis PC 100,00
2120000916 25.04.2018

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143/1000003100

spotrebný materiál 17,80
2120000915 25.04.2018

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469/1000002779

telekomunikačné služby 41,18
2120000914 25.04.2018

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/1000005754

služby PO 96,00
2120000913 25.04.2018

Sibacol s.r.o.

Mladežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261/1000003930

spotrebný materiál 14,26
2120000912 25.04.2018

Lukáč Stanislav ELIS

SNP 21

969 05 Banská Štiavnica

IČO 32035381/1000001905

žiarovky, svietidlá 84,70
 2120000911  19.04.2018

 Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270/1000002683

 služby mobilného operátora  159,94
2120000910 19.04.2018

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica č. 3

917 01 Trnava

IČO 35742364/1000002747

servis rohoží

54,60
2120000909 19.04.2018

DISTAHO s.r.o.

Svätý Anton 81

969 72 Svätý Anton 

IČO 31616828/1000001638

ubytovanie

100,22
2120000908 19.04.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 35985135/1000001329

kopírovacie služby

244,20
2120000907 11.04.2018

DISTAHO s.r.o.

Svätý Anton 81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828/1000001638

pracovný obed

38,74
2120000906 11.04.2018

DISTAHO s.r.o.

Svätý Anton 81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828/1000001638

pracovný obed

26,20
2120000905 05.04.2018

Alexander Kališek KASTAP

L. Svobodu 1532/23

969 01 Banská Štiavnica

IČO 32035675/100006821

rekonštrukcia mostíkov a akvaduktov 

30380,00
2120000904 05.04.2018

PAMSTAV, s.r.o.

ul. K. Kmeťku 9

010 08 Žilina

IČO 35985135/100005897 

rekonštrukcia cesty

10006,67
2120000903 05.04.2018

Erika Voleková-ERESA

Pernek 14

900 53 Pernek

IČO 47359820/100005741

komisionálny predaj

333,80
2120000902 05.04.2018

Ticketware SE

Hlavná 23

917 01 Trnava

IČO 48298034/1000011927

vstupenkový kotúč

grafické práce

1530,00
2120000901 26.03.2018

Stredoslovenské energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 35985135/1000003533

elektrická energia 4123,62
2120000900 26.03.2018

VION-LG s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM 173,38
2120000899  26.03.2018

 SOZA

Rastislavova 3

821 08 Bratislava

IČO 00178454/1000000116

 autorská odmena  100,80
 2120000898  26.03.2018

 Monika Madlušková

č. 420

966 24 Janova Lehota

IČO 37393251/1000004232

 stravovacie služby  1049,40
 2120000897  26.03.2018

 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551/1000001329

 prenájom zariadenia  132,18
 2120000896  26.03.2018

 Alexander Kališek  - KASTAP

L. Svobodu 1532/23

969 01 Banská Štiavnica

IČO 32035675/1000006821

 rekonštrukcia mostíkov a akvadukt  12620,00
 2120000895  26.03.2018

 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469/1000002779

 telekomunikačné služby  41,18
2120000894 26.03.2018

SIBAcol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261/1000003930 

 spotrebný materiál  82,00
 2120000893  21.03.2018

 MCNET.SK, s.r.o.

P. Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 438363051000004932

 služby internetu  29,99
 2120000892  21.03.2018

 L&R team, s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 474231611000005754

 služby BOZP  60,00
 2120000891  21.03.2018

 L&R team, s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/1000005754

 služby PO  96,00
 2120000890  21.03.2018

 Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143/100003100

servis PC  100,00
 2120000889  21.03.2018

 Mgr. Silvia Herianová

Energetikov 1477/3

969 01 Banská Štiavnica

IČO 34547231/1000009988

 výučba anglického jazyka  180,00
2120000888 21.03.2018

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava 

IČO 35697270/1000002683

služby mobilného operátora

153,60
2120000887 21.03.2018

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364/1000002747

servis rohoží

54,60
2120000886 21.03.2018

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143/1000003100

služby IKT 

369,00
 2120000885

 21.03.2018

 SOFOS, a.s.

Dúbravská cesta 3

845 46 Bratislava

IČO 31318347/1000011926

IKT  6200,82
2120000884 12.03.2018

Pamstav s.r.o.

ul. K. Kmeťku 9

010 08 Žilina

IČO 35985135/1000005897

rekonštrukcia cesty 10667,47
2120000883 12.03.2018

Obec Svätý Anton

Svätý Anton

IČO 00320471//1000000054

komunálny odpad 210,45
2120000882 12.03.2018

Ticketware SE

Hlavná 23

917 01 Trnava

IČO  48298034/1000011927

kancelárska technika 1149,60
2120000881 20.02.2018

Stredoslovenská energetika a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 35985135/1000003533

elektrická energia 3550,22
2120000880 20.02.2018

Monika Madlušková

č. 420

966 24 Janova Lehota

IČO 37393251/1000004232

stravovacie služby 894,30
2120000879 20.02.2018

VION-LG s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988/1000003747

PHM 383,03
2120000878 20.02.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551/1000001329

prenájom zariadenia 132,18
2120000877 20.02.2018

Ján Boggero BIANKO

Hurbanova 1491/14

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO 44200595/1000007609

komisionálny predaj 450,00
2120000876 15.02.2018

Slovenské národné múzeum

Vajanského nábrežie 2

810 06 Bratislava

IČO 00164721//1000000101

odborný časopis  11,26
2120000875 15.02.2018

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469/1000002779

telekomunikačné služby 41,34
2120000874 15.02.2018

MCNET.SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305/1000004932

internetové služby 29,99
2120000873 15.02.2018

Lindstrom s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364/100002747

servis rohoží 54,60
2120000872 15.02.2018

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143/1000003100

servis PC 100,00
2120000871 15.02.2018

JOMA SEPO, spol. s.r.o.

SNP 152/108

962 01 Zvolenská Slatina

IČO 36056243/1000003168

revízia HP 282,48
2120000870 15.02.2018

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/100005754

služby BOZP 60,00
2120000869 15.02.2018

L&R team, s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/1000005754

služby PO 96,00
2120000868 15.02.2018

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270/1000002683

služby mobilného operátora 153,60
2120000867 15.02.2018

Gimex Slovakia , s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 Banská Štiavnica

IČO 31567070/1000001548 

servisná údržba 81,60
2120000866 26.01.2018

Ing. arch Ján Gonda AG atelier

Krivánska 14

974 11 Banská Bystrica

IČO 10838902/1000010050

vypracovanie zámeru 45600,00
2120000865 26.01.2018

PAMSTAV s.r.o.

ul. K. Kmeťku 9

010 08 Žilina

IČO 36399990/100005897

rekonštukcia cesty do parku 10536,03
2120000864 26.01.2018

SAFE GROUP SLOVAKIA s.r.o.

Nad Plážou 7

974 01 Banská Bystrica

IČO 366937741000011855

kurz odbornej spôsobilosti 273,00
2120000863 25.01.2018

EMRAMA s.r.o.

Pražská 1456/14

960 01 Zvolen

IČO 46057234/1000011842

lekárničky 69,00
2120000862 25.01.2018

VION-LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988/1000003747

PHM 293,08
2120000861 25.01.2018

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008/1000003533

elektrická energia 3420,74
2120000860 25.01.2018

MCNET.SK, s.r.o.

P. Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305/1000004932

internetové služby 29,99
2120000859 25.01.2018

Monika Madlušková

č. 420

966 24 Jánova Lehota

IČO 37393251/1000004232

stravovacie služby 976,80
2120000858 18.01.2018

L&R team, s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/1000005754

služby BOZP 60,00
2120000857 18.01.2018

Magic Computers s.r.o.

Dolná 18

8969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143/1000003100

servis PC 100,00
2120000856 18.01.2018

Slovak Telekom,a. s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469/1000002779

telekomunikačné služby 41,18
2120000855 10.01.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551/100001329

prenájom zariadenia 132,18
2120000854 10.01.2018

Orange Slovensko a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270/1000002683

služby mobilného operátora 153,60
 2120000853  10.01.2018

Lindstrom

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364/1000002747

servis rohoží  54,60
2120000852 10.01.2018

Sibacol, s.r.o.

Mladežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261/1000003930

spotrebný materiál 4,04
2120000851 10.01.2018

Erika Voleková - ERESA

Pernek 14

900 53 Pernek

IČO 47359820/100005741

propagačný materiál 135,00
2120000850 10.01.2018

Pamstav, s.r.o.

ul. K. Kmeťku 9

010 08 Žilina

IČO 36399990/1000005897

rekonštrukcia cesty 3600,00
 2120000849  08.01.2018

Pamstav, s.r.o.

ul. K. Kmeťku 9

010 08 Žilina

IČO 36399990/1000005897

rekonštrukcia cesty  8067,08
 2120000848  08.01.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551/1000001329

kopírovacie služby  205,28
 2120000847  08.01.2018

Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1

969 24 Banská Štiavnica

IČO 00320501/1000000162

predplatné  noviny  18,00
 2120000846  08.01.2018

LESMEDIUM SK s.r.o.

Centrum 34/29

017 01 Považská Bystrica

IČO 36690911/1000003986

predplatné časopis  18,00

 

Museum in Svätý Anton

 +421 45 691 39 32

 +421 915 821 973 - secretariat

 +421 918 877 062 - pay office

 info@msa.sk

 Museum in Svätý Anton
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton
Slovakia

Facebook

How to get here (kópia)

Ako nás nájdete

GPS Súradnice

48°25'19.0"N+18°56'27.8"E

[48.421903,18.9401711]