Faktúry na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ Múzeum vo Svätom Antone (ďalej MSA).

 

Súbor v pdf k nahliadnutiu
od 31.12.2018 do 31.01.2019
od 16.12.2018 do 31.12.2018
od 01.12.2018 do 15.12.2018
od 16.11.2018 do 30.11.2018
od 01.11.2018 do 15.11.2018
od 16.10.2018 do 30.10.2018
od 01.10.2018 do 15.10.2018
od 16.09.2018 do 30.09.2018
od 01.09.2018 do 15.09.2018
od 01.08.2018 do 31.08.2018
od 01.07.2018 do 31.07.2018
od 01.06.2018 do 30.06.2018
od 01.05.2018 do 31.05.2018

 

 2120000100  18030  12.06.2018

Roman Belák

Kolpašská 14

969 01 Banská Štiavnica

IČO 33759952

náhradné diely  253,94
 2120000099  20180004  07.06.2018

CO STAR Slovensko, s.r.o.

Pátrovská 4

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36712175

rekonštrukcia strechy  16000,00
 2120000098  180037  07.06.2018

Ján Boggero BIANKO

Hurbanova 1491/14

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO 031 01

propagačný materiál  445,00
 2120000097  190804688  05.06.2018

Tibor Varga TSV Papier

Vajanského 80

984 01 Lúčenec

IČO 32627211

kancelársky materiál  136,80
2120000095 86085454 21.05.2018

Poradca s.r.o.

Pri Celulózke 40

010 01 Žilina

IČO 36371271

predplatné zákony rok 2019  
2120000094 1833989 31.05.2018

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica č. 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 54,60
2120000093 18050022 31.05.2018

DASTIHO s.r.o.

Svätý Anton 81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

ubytovanie 185,31
2120000092 20180892 05.06.2018

VICOM s.r.o.

Mlynské Nivy 70

821 05 Bratislava

IČO 35908076

hygienické potreby 238,92
2120000091  9680649159  31.05.2018  Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia  1764,65
2120000090 4180462  

EDOS -PEM s.r.o.

Tematínska 4

851 05 Bratislava

IČO 36287229

vzdelávacie služby 69,00
 2120000089  06618  24.05.2018

Monika Madlušková

č.420

966 24 Janova Lehota

IČO 3739251

 stravovacie služby  999,90
2120000088 201810 24.05.2018

Pamstav, s.r.o.

ul. K. Kmeťku 9

010 08 Žilina

IČO 36399990

rekonštrukcia cesty 13465,94
2120000087 104488 17.05.2018

VION-LG, s.r.o.

 Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM  284,20
2120000086 2182404989  17.05.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

prenájom zariadenia  132,18
2120000085 201804816 21.05.2018

MCNET.SK, s.r.o.

P. Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu 29,99
2120000084 20180229 11.05.2018

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
2120000083 20180210 11.05.2018

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

spotrebný materiál 17,80
2120000082 8207947079 17.05.2018

Slovak Telecom, a. s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 41,18
2120000081 2018200 11.05.2018

L&R team s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby PO 96,00
2120000080 2018135 11.05.2018

Sibacol, s. r. o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 3664961

spotrebný materiál 14,26
2120000079 152018 11.05.2018

Lukáč Stanislav - ELIS

SNP 21

969 01 Banská Štiavnica

IČO 32035381

žiarovky, svietidlá 84,70
 2120000078  182501362  28.03.2018

 Vlasta Ostrihoňová -Textil Lux

Námestie SNP 10

979 01 Rimavnská Sobota

IČO 33545413

 spotrebný materiál  275,64
 2120000077  0032357519  24.05.2018

 Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora  162,09
2120000076  1826913  07.05.2018

 Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica č. 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží  54,60
2120000075 18050017 07.05.2018

DISTAHO s.r.o.

Svätý Anton 81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

ubytovanie 100,22
2120000074 2182403107 07.05.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 244,20
2120000073 18050014 07.05.2018

DISTAHO s.r.o.

Svätý Anton 81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

pracovný obed 38,74
 2120000072  18050013  26.04.2018

 DISTAHO s.r.o.

Svätý Anton 81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

pracovný obed  26,20
 2120000071  2018003  26.04.2018

 Alexander Kališek KASTAP

L. Svobodu 1532/23

969 01 Banská Štiavnica

IČO 32035675

rekonštrukcia mostíkov a akvaduktov  30380,00
2120000069 2018008 30.04.2018

Pamstav s.r.o.

ul. K.Kmeťku 9

010 08 Žilina

IČO 35985135

rekonštrukcia cesty 10.006,67
 2120000068  442018  25.04.2018

 Erika Voleková ERESA

Pernek 14

900 53 Pernek

IČO 47359820

komisionálny predaj  333,80
21200000067 2018210 19.04.2018

Ticketware SE

Hlavná 23

917 01 Trnava

IČO 48298034

vstupenky 1530,00
2120000066 2181108885 17.04.2018

SOZA

Rastislavova 3

821 08 Bratislava

IČO 00178454

autorská odmena 100,80
2120000065 2182401255 19.04.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

prenájom zariadenia 132,18
2120000064 201803769 19.04.2018

MCNET.SK, s.r.o.

P. Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu 29,99
2120000063 2018165 17.04.2018

L&R team, s. r. o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP 60,00
2120000062 2018002 16.04.2018

Alexander Kališek - KASTAP

L. Svobodu 1532/23

969 01 Banská Štiavnica

IČO 32035675

rekonštrukcia mostíkov a akvaduktov 12620,00
2120000061 9680649158 26.04.2018

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 4123,62
2120000060 104452 16.04.2018

VION-LG, s. r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 3653998

PHM 173,38
2120000059 05018 25.04.2018

Monika Madlušková

č. 420

Jánova Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby 1049,40
2120000058 8205949564 13.04.2018

Slovak Telekom a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 41,18
2120000057 2018096 13.04.2018

Sibacol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál 82,00
2120000056 2018146 10.04.2018

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby PO 96,00
 2120000055  20180168  10.04.2018

 Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

 servis PC  100,00
2120000054 72018 13.04.2018

Mgr. Silvia Herianová

Energetikov 3

969 01 Banská Štiavnica

IČO 34547231

výučba AJ 180,00
2120000053 0032357519 25.04.2018

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 158,70
 2120000052  1818054  10.04.2018

 Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

 servis rohoží  54,60
 2120000051  20180121  28.03.2018

 Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

 IKT  369,00
 2120000050  201800137  28.03.2018

 Ing. Petra Spišiaková -Majster Papier

Kvetná 861/1

900 42 Dunajská Lužná

IČO 46340998

 čistiace potreby  274,98
 2120000049 18100351  28.03.2018

 SOFOS, a.s.

Dúbravská cesta 3

845 46 Bratislava

IČO 31318347

IKT  6200,82
2120000048 2018006  28.03.2018

Pamstav s.r.o.

ul. K.Kmeťku 9

010 058 Žilina

IČO 35985135

rekonštrukcia cesty 10667,47
2120000047 472018 23.03.2018

Obec Svätý Anton

č.34

969 72 Svätý Anton

IČO 00320471

komunálny odpad 210,45
2120000046 2018162 27.03.2018

Ticketware SE

Hlavná 23

917 01 Trnava

IČO 48298034

IKT 1149,60
2120000045 9680649157 23.03.2018

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianske 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 3550,22
2120000044 03318 15.03.2018

Monika Madlušková

č.420

966 24 Janova Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby 894,30
2120000043 104428 13.03.2018

VION-LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM 383,03
2120000042 2172440700 13.03.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

prenájom zariadenia 132,18
2120000041 180020 15.03.2018

Ján Boggero BIANKO

Hurbanova 1491/14

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO 44200595

komisionálny predaj 450,00
2120000040 201802232 13.03.2018

MCNET.SK, s.r.o.

P. Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

internetové služby 29,99
2120000039 2018109 12.03.2018

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP 60,00
2120000038 67918 12.03.2018

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 Banská Štiavnica

IČO 31567070

servisná údržba

pokladne

81,60
2120000037 2018400065 09.03.2018

Slovenské národné múzeum

Vajanského nábrežie 2

810 06 Bratislava

IČO 00164721

predplatné časopis 11,26
2120000036 8203964819 15.03.2018

Slovak Telekom a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 41,34
2120000035 1811173 12.03.2018

Lindstrom s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 54,60
2120000034 20180103 09.03.2018

Magic computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
2120000033 180144 09.03.2018

JOMA SEPO spol. s.r.o.

SNP 152/108

962 01 Zvolenská Slatina

IČO 36056243

revízia HP 282,48
2120000032 2018095 12.03.2018

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby PO 96,00
2120000031 0032357519 23.03.2018

 Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 156,75
2120000030 19022018 15.01.2018

ALFAcon, s.r.o.

Koreszkova 1

909 01 Skalica

IČO 36311413

účastnícky poplatok 72,00
 2120000029  20180005  23.02.2018

 SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o.

Nad Plážou 7 - Belveder

974 01 Banská Bystrica

IČO 36693774

 kurz odbornej spôsobilosti  273,00
 2120000028  012018  23.02.2018

 Ing. arch. Ján Gonda -AG ATELIÉR

Krivánska 14

974 11 Banská Štiavnica

IČO 10838902

 investičný zámer  45600,00
 2120000027  2018004  23.02.2018

 PAMSTAV s.r.o.

ul. K. Kmeťku 9

010 08 ŽIlina

IČO 36399990

 rekonstrukcia cesty  10536,03
2120000026 20181106 26.02.2018

EMRAMA s.r.o.

Pražská 1456/14

960 01 Zvolen

IČO 46057234

náplň do lekárničiek 69,00
2120000025 2018022 26.02.2018

Región Banská Štiavnica

Kammerhofska 1

969 01 Banská Štiavnica

IČO 42197813

členský príspevok 150,00
2120000024 9680649156 28.02.2018

Stredoslovenská energetika

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 3420,74
 2120000023  104416  14.02.2018

 VION-LG s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

 PHM  293,08
2120000022 201801275 14.02.2018

MCNET.SK, s.r.o.

P. Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu 29,99
 2120000021  01618  16.02.2018

 Monika Madlušková

č.420

966 24 Jánova Lehota

IČO 37393251

 stravovacie služby  976,80
2120000020 5021802088 29.01.2018

Poradca podnikateľa

Martina Rázusa 23A

010 01 Žilina 1

IČO 31592503

VS SR - ročný prístup 96,00
2120000019 2018057 13.02.2017

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP 60,00
2120000018 2172436758 13.02.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

prenájom zariadenia 132,18
 2120000017  20180058  12.02.2018

 Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

 servis PC  100,00
 2120000016  8201993857  16.02.2018

 Slovak Telekom a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

 telekomunikačné služby  41,18
 2120000015  0032357519  16.02.2018

 Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

 služby mobilného operátora  155,28
 2120000014  1802736  12.02.2018

 Lindstrom s.r.o.

Orešianska cesta 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

 servis rohoží  54,60
2120000013 2018016

07.02.2018

Sibacol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavncia

IČO 36649261

spotrebný materiál 4,04
2120000012 112018  07.02.2018

Erika Voleková

Pernek 14

900 53 Pernek

IČO 47359820 

propagačný materiál 135,00
2120000011 2018002 13.02.2018

Pamstav s.r.o.

ul. Kmeťku 9

010 08 Žilina

IČO 36399990

rekonštrukcia cesty 3600,00
2120000010 301184612 07.02.2018

Incheba,a.s.

Viedenská cesta 3-7

851 01 Bratislava

IČO 00211087 

parkovanie   9,00
2120000009 301184612 15.01.2018

Incheba,a.s.

Viedenská cesta 3-7

851 01 Bratislava

IČO 00211087 

ubytovanie 547,20
2120000008 2172435141 29.01.2018

Konica Minolta Slovakia

spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 205,28
2120000007 20180009 29.01.2018

Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1/1

969 01 Banská Štiavnica

IČO 00320501

predplatné

noviny

18,00
2120000006 218231 29.01.2018

LESMEDIUM SK s.r.o.

Centrum 34/29

017 01 Považská Bystrica

IČO 36690911

predplatné časopis

18,00
2120000005 2018001 29.01.2018

Pamstav, s.r.o.

ul. K. Kmeťku 9

010 08 Žilina

IČO 36399990

rekonštrukcia cesty 8067,08
2120000004 2172433887 24.01.2018

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

prenájom zariadenia 132,18
2120000003 201800567 24.01.2018

MCNET. SK, s.r.o.

P. Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu   29,99
2120000002 20180018 17.01.2018

Ing. Milan Šoka

Švermova 6971/53

974 04 Banská Bystrica

IČO 33861129 

aktualizácia www 120,00 
2120000001 2018002 16.01.2018

L&R team s.r.o. 

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP  60,00 

 

 

Múzeum vo Svätom Antone

 +421 918 877 062 - pokladňa
(rezervácie vstupov pre organizované skupiny v čase otváracích hodín)

 +421 45 691 39 32

 +421 915 821 973 - sekretariát

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton

Facebook

Otváracie hodiny

Júl - August

utorok - nedeľa
09.00 - 17.00 hod.

pondelky zatvorené!

Obedná prestávka:

od 12.30 hod. do 13.00 hod.

Sprevádza sa malý a veľký okruh.

Ako nás nájdete

GPS Súradnice

48°25'19.0"N+18°56'27.8"E

[48.421903,18.9401711]