Detský deň sv. Huberta 2023

Detský deň sv. Huberta 2023

Múzeum vo Svätom Antone spolu s hlavnými organizátormi uskutočnilo dňa  21. júna 2023 podujatie pod názvom Detský deň svätého Huberta. Veľký záujem o toto kultúrno-náučné podujatie prejavujú základné a materské školy z celého Slovenska. Jedná sa už o 11. ročník, na ktorom nás navštívilo 764 detí a 102 pedagógov. Celkovo viac ako 1 000 účastníkov.

Cieľom podujatia je rozšíriť detské obzory jednoduchým kontaktom s prírodou, zábavnou a súťaživou formou sa poučiť ako to býva v lese, ako sa starať o les, o lesné zvieratká, lesné prostredie. Čas strávený v takomto prostredí deti milujú a môžu načerpať energiu zo živého okolia.

Pridaná hodnota tohto podujatia vychádza z efektívneho a intenzívnejšieho prepojenia národnej kultúrnej pamiatky Múzea vo Svätom Antone, historickej lokality UNESCO a Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy s dôrazom na popularizáciu tradícii, histórie a kultúry, s cieľom posilniť edukatívny potenciál, zatraktívniť región a zvýšiť všeobecný záujem. Odkaz svätého Huberta: „ zver nielen loviť ale v prvom rade chrániť a pochopiť jej význam v prírode“ je stále aktuálnym odkazom aj pre súčasnú mladú generáciu.

Deti a príroda patria medzi naše najväčšie bohatstvá. Čas, ktorý venujeme  deťom a zveľaďovaniu nášho prírodného dedičstva, je tou najsprávnejšou investíciou. Podujatie Detský deň svätého Huberta je vhodnou prezentáciou nezastupiteľnej práce lesníkov a poľovníkov v prospech záchrany i  trvalej udržateľnosti nášho prírodného bohatstva ale taktiež prezentáciou vyspelej poľovníckej kultúry.

Okrem tradičných stanovíšť, novinkou tohto ročníka bolo stanovište s názvom Červené srdce, na ktorom boli prezentované ukážky práce Dobrovoľného hasičského zboru vo Svätom Antone a deti si osvojili techniky poskytovania prvej pomoci na resuscitačnej figuríne za použitia ukážok práce s AED defibrilátorom.

Hlavnou náplňou dňa bolo sprevádzanie skupín detí cez jednotlivé stanovištia:

1. Premietanie poľovníckych filmov

2. Laserová strelnica

3. Kŕmidlá                                           – zhotovenie vtáčej búdky z pripravených drevených  častí

4. Divadielko                                       – Legenda o sv. Hubertovi

5. Poľovnícka expozícia                       – žiaci základnej školy vo Svätom Antone sprevádzajú v rámci vyučovacieho predmetu „Ochrana prírody a poľovníctvo“

6. Červené srdce                                  – DHZ Svätý Anton, Komunitné centrum, ukážka AED defibrilátor                  

7. Ukážky sokoliarstva                         – nie je ľahké vycvičiť dravca

8. Poznávanie zvierat

9. Vábničky                                         – zvuky zvierat

10. Ako spolu žijú rastliny a zvieratá    – poučné vysvetlenie ich spolunažívania

11. Jaskyniarstvo

12. Poľovnícka kynológia                     – ukážky práce s poľovnými plemenami psov

13. Lesnice, lesné rohy

14. Doskoč ako...                                 – súťaž v skákaní detí do diaľky a skok sa potom prirovná k určitému zvieratku

15. Hod flinty do žita                           – hádzanie drevenou puškou do diaľky

Dátum

24. október 2023

Kategória

Múzeum doma

Múzeum vo Svätom Antone

 +421 918 877 062 - pokladňa
(rezervácie vstupov pre organizované skupiny v čase otváracích hodín)

 +421 45 691 39 32

 +421 915 821 973 - sekretariát

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton

Táto stránka používa Cookies

Táto webová stránka používa cookies pre správu overovania, navigáciu a ďalšie funkcie. Používaním našich webových stránok, súhlasíte s tým, že môžeme umiestniť tieto typy cookies na vaše zariadenie.

Súhlasím

Facebook

Otváracie hodiny

Júl - August

utorok - nedeľa
09.00 - 17.00 hod.

pondelky zatvorené!

Obedná prestávka:

od 12.30 hod. do 13.00 hod.

Sprevádza sa malý a veľký okruh.

Ako nás nájdete

GPS Súradnice

48°25'19.0"N+18°56'27.8"E

[48.421903,18.9401711]