Faktúry na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ Múzeum vo Svätom Antone (ďalej MSA).

 

   Súbor v pdf k nahliadnutiu
  od 31.12.2021 do 31.01.2022
  od 01.12.2021 do 31.12.2021
  od 16.11.2021 do 30.11.2021
  od 01.11.2021 do 15.11.2021
  od 01.10.2021 do 31.10.2021
  od 16.09.2021 do 30.09.2021
  od 01.09.2021 do 15.09.2021
  od 16.08.2021 do 31.08.2021
  od 01.08.2021 do 15.08.2021
  od 01.07.2021 do 31.07.2021
  od 16.06.2021 do 30.06.2021
  od 01.06.2021 do 15.06.2021
  od 01.05.2021 do 31.05.2021
  od 16.04.2021 do 30.04.2021
  od 01.04.2021 do 15.04.2021
  od 01.03.2021 do 31.03.2021
  od 16.02.2021 do 28.02.2021
  od 01.02.2021 do 15.02.2021
  od 01.01.2021 do 31.01.2021

A Szentantali Múzeum (Svätý Anton)

 +421 918 877 062 - múzeumi jegypénztár

 +421 45 691 39 32

 +421 915 821 973 - titkárság

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton

Facebook

Ako nás nájdete

GPS Súradnice

48°25'19.0"N+18°56'27.8"E

[48.421903,18.9401711]