Objednávky tovarov a služieb zverjnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ Múzeum vo Svätom Antone (ďalej MSA).

 

Číslo

objednávky

Dátum

vystavenia

Dodávateľ Predmet

Celková

hodnota

s DPH v EUR

212001249 20.12.2013

Pavel Toman

Úvalno 38

793 91 Úvalno

IČO 65887654

komisionálny predaj 76,54
 212001248 20.12.2013

KC Kara Kremnica

Anmgyalova 467/87

967 01 Kremnica

IČO 31916279

komisionálny predaj 66,50
212001247 20.12.2013

Rastislav Škrinár

THK 1

974 01 Banská Bystrica

IČO 34707476

komisionálny predaj 17,16
2120001246 20.12.2013

AB ART press, s.r.o.

Lichardova 51

976 13 Slovenská Lupča

IČO 45770847

komisionálny predaj 240,22
2120001245 20.12.2013

Obec Svätý Anton

969 72 Svätý Anton

IČO 00320471

komisionálny predaj 11,90
 2120001244 20.12.2013

Ján Mojžiš

Úvozná 7

969 01 Banská Štiavnica

IČO 30462550

spotrebný materiál 653,51
 2120001243 20.12.2013

Ing. Juraj Hoher

Cikkerova 12

962 31 Sliač

IČO 35193743

komisionálny predaj 19,90
 2120001242  20.12.2013

Erika Voleková

Pernek 14

900 53 Pernek

IČO 47359820

komisionálny predaj 5,25
 2120001241  20.12.2013

Monika Madlušková

č.420

966 24  Janová Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby 739,20
 2120001240 20.12.2013

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

energia 2794,45
2120001239 20.12.2013

KB Press, s.r.o.

Rudlovská cesta 53

974 01 Banská Bystrica

IČO 36027529

komisionálny predaj 78,61
 2120001238 20.12.2013

Združenie turizmu

Banská Štiavnica

Kammerhofska 2

969 01 B.Štiavnica

IČO 42002192

komisionálny predaj 60,00
 2120001237 20.12.2013

Ing. Daniel Hanes

J.Gagarina 2432/105

960 01 Zvolen

IČO 40672441

komisionálny predaj 76,23
2120001236 20.12.2013

Anna Weisová

č.431

966 02 Vyhne

IČO 45959005

komisionálny predaj 229,83
2120001235 20.12.2013

Pavel Toman

Úvalno 38

793 91 Úvalno

IČO 65887654

komisionálny predaj 35,00
2120001234  10.12.2013

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 61,18
2120001233 10.12.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica č.3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 37,02
 2120001232 10.12.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 163,99
 2120001231 10.12.2014

Konica Minolta Slovakia

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby  249,55
 2120001230 30.11.2013

SAP Slovensko, s.r.o.

Plynárenská 7/A

821 09 Bratislava

IČO 35737328

údržba SAP software 545,22
 2120001229  30.11.2013

Lívia Macková

č.450 

969 72 Svätý Anton

IČO 32030665 

reprezentačné 99,00
 2120001228  25.11.2013

Sibacol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál 114,38
2120001227 25.11.2013

STVPS, a.s.

Partizánska cesta 5

974 01 Banská Bystrica

IČO 36644030

vodné 364,56
2120001226 25.11.2013

L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP 83,69
 2120001225  25.11.2013

Magic Computers,, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
 2120001224  25.11.2013

MCNET.SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

internetové služby 29,99
2120001223 25.11.2013

Monika Madlušková

J.Lehota 420

IČO 37393251

stravovacie služby 828,30
 2120001222 20.11.2013

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 2 172,46
 2120001221  20.11.2013

 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 61,18
2120001220 20.11.2013

Lindstrom

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 51,00
 2120001219 20.11.2013

Miroslav Blahút

Okrajova 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 17796725

spotrebný materiál 80,82
 2120001218  10.11.2013

KŠP, s.r.o.

Pestovateľská 10

821 04 Bratislava

IČO 35738642

kancelársky materiál 72,33
2120001217 10.11.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 163,49
2120001216 05.11.2013

Konica Minolta Slovakia

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislva

IČO 31338551

kopírovacie služby 249,55
2120001215 31.10.2013

Peter Lihocký- Hubertlov

Lietavská 15

851 06 Bratislava 

IČO 30145988

odborný časopis 8,00
 2120001214 25.10.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

 servis PC 100,00
 2120001213 25.10.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

antivírus -licencie  276,50
 2120001212 25.10.2013

Ing. Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 40671879

služby BOZP 83,69
 2120001211 25.10.2013

MCNET.SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 B.Štiavnica

IČO 43836305

internetové služby 29,99
2120001210  25.10.2013

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 1859,42
2120001209 25.10.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 51,00
 2120001208 25.10.2013

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 39,22
2120001207 25.10.2013

Monika Madlušková

J.Lehota 420

IČO 37393251

stravovacie služby 1115,40
 2120001206 20.10.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 167,33
 2120001205  15.10.2013

Konica Minolta Slovakia

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby  249,55
 2120001204 15.10.2013

Ing. Ernest Rusnák

Kovačova Vila 798/2

054 01 Levoča

IČO 34804889

komisionársky predaj 188,40
 2120001203 25.09.2013

Krnačkový club

Angyalová 467/87

967 01 Kremnica

komisionársky predaj 160,55
2120001202  05.10.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží  51,00
2120001201 25.09.2013

MCNET.SK,s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu 29,99
 2120001200 25.09.2013

 Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
 2120001199 25.09.2013

Ing. Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/5

960 01 Zvolen

IČO 

služby BOZP 83,69
 2120001198  25.09.2013

Monika Madlušková

J.Lehota 420

IČO 37393251

stravovacie služby 1016,40
 2120001197 25.09.2013

Slovak Telecom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 73,24
 2120001196 25.09.2013

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 1757,77
 2120001194 25.09.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 1

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

spotrebný materiál 73,80
 2120001193 20.09.2013

Zuzana Hrušovská

Š.Krčméryho 410/9

969 01 Banská Štiavnica

IČO 46058516

spotrebný materiál  374,94
2120001192 15.09.2013

Nemocnice a polikliniky

Záhradnícka 46

821 08 Bratislava

IČO 36641260

zdravotné služby 210,15
2120001191 25.09.2013

Konica Minolta Slovakia,

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 0,43
2120001190 25.09.2013

Anna Weisová

č.431

966 02 Vyhne 

IČO 45959005

komisionársky predaj 303,15
 212000189 25.09.2013

Technické  služby

Šoltésovej 1

969 01 Banská Štiavnica

IČO 00185213

komunálny odpad 152,36
 2120001188  25.09.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 165,88
 2120001187 25.09.2013

SIBAcol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

spotrebná materiál 70,72
 2120001186 25.08.2013

Ivan Podmanický

L. Svobodu 23

969 01 Banská Štiavnica

IČO 34547444  

rekonštrukcia 20000,00
 2120001185 25.08.2013

Alena Výbochová

Bratská 5/5

969 01 Bratislava

IČO 32034091

reprezentačné, spotrebný materiál 157,71
 2120001184 10.09.2013

Technické služby

Šoltésovej 1

969 01 Banská Štiavnica

IČO 00185213

technické práce 32,72
 2120001183 25.08.2013

Technické služby

Šoltésovej 1

969 01 Banská Štiavnica

IČO 00185213

pristavenie kontajnera 66,02
 2120001182 25.08.2013

N.I.K. Slovakia

Vajnorská 34

831 01 Bratislava

IČO 35735597

ubytovanie DSH2013 448,00
 2120001181  25.08.2013

Divadlo J.G.Tajovského

Divadelná 3

960 77 Zvolen

IČO 35989572

nájom hľadiska 804,00
2120001180  25.08.2013

Slov. rybár. zväz, MO

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 00178209

reprezentačné 193,40
 2120001179  25.08.2013

 Monika Madlušková

420

966 24 J.Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby 1095,60
 2120001178  10.09.2013

Konica Minolta Slovakia

Čermyševského 10

969 01 Banská Štiavnica

IČO 31338551

kopírovacie služby 249,55
2120001178  25.08.2013

Slovenský červený kríž

Bratská 9

969 01 Banská Štiavnica

IČO 35679956

zdravotné služby 30,00
 2120001176 25.08.2013

Spojená škola

Špitálska 4

969 01 Banská Štiavnica

IČO 42195691

ubytovanie 201,00
 2120001175 05.09.2013

Stanislav Lukáč

SNP 21

969 01 Banská Štiavnica

IČO 32035381

elektromontážne práce 522,40
 2120001174 25.08.2013

Ján Mojžiš

Úvozná 7

969 01 Banská Štiavnica

IČO 30462550

spotrebný materiál 137,70
2120001173 25.08.2013

Peter Ivaška

Dolná 27

969 01 Banská Štiavnica

IČO 32032501

videozáznam DSH 2013 500,00
2120001172 05.09.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35985135

servis rohoží 51,00
 2120001171 20.08.2013

KŠP, s.r.o.

Pestovateľská 10

921 04 Bratislava

IČO 35738642


spotrebný a kancelársky

materiál

182,34
2120001170 25.08.2013

Ing. Ján Priebera

č.100

969 73 Prenčov

IČO 34547991

preprava trofejí 118,80
 2120001169 05.09.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

spotrebný maeriál  85,40
 2120001168 25.08.2013

Malgorzata Sababady

292/15

969 72 Svätý Anton

IČO 41627695

ubytovanie 231,60
 2120001167 05.09.2013

Miroslav Blahút

Drevená 1

969 01 Banská Štiavnica

spotrebný materiál 234,90
 2120001166 05.09.2013

AB ART press

Lichardova 51

976 13 Slovenská Ľupča

IČO 45470847

komis. predaj 131,07
2120001165 25.08.2013

SSE

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

elektrická energia 1691,51
 2120001164 25.08.2013

SAP Slovensko

Plynárenská 7/A

821 09 Bratislava

IČO 35737328

 údržba SAP Software 545,22
 2120001163  25.08.2013

Melicherčík Pavol

L.Svobodu 1496/2

9691 Banská Štiavnica

IČO 43474314

ozvučenie 450,00
 21200001162 25.08.2013

MCNET.SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 B.Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu 29,99
21200001161 25.08.2013

Slovak Telecom

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 65,47
2120001160 25.08.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 168,43
2120001159 25.08.2013

Spolok dychovej hudby

Križovatka 913/9

969 01 B.Štiavnica

IČO 00627950

vystúpenie 300,00
2120001158 25.08.2013

Obec Svätý Anton

969 72 Svätý Anton

IČO 00320471

 komunálny odpad 19,90
2120001157  25.08.2013

TOI TOI-DOXI

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO 36383074

sanitárne služby 600,00
 2120001156  25.08.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

servis PC  100,00
 2120001155  25.08.2013

Ing.Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 40671879

služby BOZP 83,69
2120001154 25.08.2013

EKAPO, s.r.o.

Dolná 10/848

969 01 B.Štiavnica

IČO 36637599

reprezentačné 458,00
 2120001153  25.08.2013

Folklórny súbor Sitňan

Akademická 17

969 00 B.Štiavnica

IČO 37948792

folklórne vystúpenie 200,00
2120001152 25.08.2013

Mgr.Martina Beláková

č.451

969 72 Svätý Anton

IČO 44360410

náhradné diely, servis  115,37
 2120001151 20.08.2013

AKTV, s.r.o.

č.113

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

reprezentačné 10,80
 2120001150 25.08.2013

Lívia Macková

č.450

969 72 Svätý Anton

IČO 32030665

reprezentačné

spotrebný materiál

815,36
 2120001149 25.08.2013

SIBAcol s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 B.Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál 124,45
 2120001148  10.08.2013

 Identifikačné systémy

Na Pankráci 30/1618

140 00 Praha

IČO 26691086

tlač vstupeniek 523,20
2120001147 20.08.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska cesta 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 51,00
 2120001146 15.08.2013

Atlantis systems, s.r.o.

Gorkého 6

811 01 Bratislava

IČO 35985135

zmena domény 76,03
2120001145 15.08.2013

SOZA

Rastislavova 3

821 08 Bratislava 2

IČO 00178454

autorská odmena 567,00
 2120001144 15.08.2013

Petit Press, a.s.

Lazaretská 12

811 08 Bratislava

IČO 35790253

inzercia 84,54
2120001143 15.08.2013

Ecoprotect CDK

Zvolenská cesta 61/B

974 05 B.Bystrica

IČO 36694347

kancelársky materiál 55,62
 2120001142 15.08.2013

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

kancelársky materiál 72,29
 2120001141 10.08.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 357423264

servis rohoží 51,00
 2120001140 31.07.2013

CO STAR Slovensko

Pátrovská 4

969 01 B.Štiavnica

IČO 36712175

rekonštrukcia 20.000,00
 2120001139 10.08.2013

Peter Ivaška

Dolná 27

969 01 B.Štiavnica

IČO 32032501

videozáznam 150,00
 2120001138 25.07.2013

Monika Madlušková

J.Lehota 420

IČO 37393251

stravovacie služby 1092,00
2120001137 05.08.2013

 SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

 elektrická energia 975,77
2120001136 05.08.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

spotrebný materiál 69,80
 2120001135 05.08.2013

 Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

služby internetu 16,56
 2120001134 05.08.2013

Konica Slovakia Slovakia,

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 249,55
2120001133 25.07.2013

Ing. Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/15

96001 Zvolen

IČO 40671879

služby BOZP 83,69
 2120001132 25.07.2013

Slovak Telecom, a.s.

Bajkaslká 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 63,17
 2120001131 05.08.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
2120001130 05.08.2013

Peter Šomek

Mierova 99

821 05 Bratislava

IČO 11685581

propagačný materiál 66,00
 2120000129  25.07.2013

 Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby  mobilného operátora 165,23
2120000128 23.07.2013

Manutan Slovakia Slovakia

Galvániho 7/B

821 04 Bratislva

IČO 35885815

hygienický materiál 348,60
2120000127 10.07.2013

Konica Minolta Slovakia

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacia služby 249,55
 2120001126 235.07.2013

Sibacol s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 B.Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál 16,36
 2120001125  25.07.2013

Krňačkový club

Angyalová 467/87

967 01 Kremnica

IČO 31916279

komisionálny predaj 105,45
 2120001124  01.07.2013

P.M.P.Tlačiareň

Hraničná 16

821 05 Bratislva

IČO 31367941

tlač brožúr  1376,00
2120001123  10.07.2013

Anna Weisová

č.431

966 02 Vyhne 

IČO 45959005

komis. predaj 238,29
 2120001122 10.07.2013

Erik Píš

G.Z.Laskomeského 1

969 01 B.Štiavnica

IČO 41627873

ozvučenie 150,00
 2120001121 05.07.2013

Fispo Clean Slovakia

Zamarovská 56/117

911 05 Zamarovce

IČO 36301035

spotrebný materiál 124,49
2120001120 10.07.2013

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta č. 48

969 01 Banská Štiavnica

IČO 31567070

služby internetu 16,56
 2120001119 10.07.2013

Pavel Toman

Úvalno 38

793 91 Úvalno

IČO 65887654

komis. predaj 15,41
 2120001118 10.07.2013

Ing. Daniel Hanes

J.Gagarina 2432/105

960 01 Zvolen

IČO 40672441

komis. predaj 38,28
 212000117  20.06.2013

KŠP s.r.o.

Pestovateľská 10

821 04 Bratislva

IČO 35738642

 kancelárske potreby 105,52
 2120001116  25.06.2013

Ing.Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 40671879

 služby BOZP  83,69
 2120001115 25.06.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
 2120001114 25.06.2013

KB PRESS, s.r.o.

Rudlovská cesta 53

974 01 Banská Bystrica

ICO 36027529

komis. predaj 32,65
2120001113 25.06.2013

SSE, a.s.

Ulica Republiky 5

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 1206,98
2120001112 25.06.2013

Slovak Telecom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 61,18
 2120001111 25.06.2013

Monika Madlušková

J.Lehota 420

IČO 37393251

stravovacie služby 975,00
 2120001110  25.05.2013

Orange Slovensko, s.r.o.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

 služby mobilného

operátora

167,08
 2120001109  15.06.2013

Ján Mojžiš - IMO

Úvozná 7

969 01 B.Štiavnica

IČO 30462550

spotrebný materiál 91,90
 2120001108  15.06.2013

 TOI TOI-DIXI

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO 36383074

toaletné kabínky 300,00
2120001107 15.06.2013

Súkromná hotelová akadémia

Drieňová 12

969 01 B.Štiavnica

IČO 45733228

ubytovanie DDSH 2013 232,00
 2120001106 15.06.2013

Súkromná hotelová akadémia

Drieňová 12

969 01 B.Štiavnica

IČO 45733228

recepcia DDSH 2013 75,90
2120001105 15.06.2013

Slovenský Červený kríž

Bratská 9

969 01 B.Štiavnica

IČO 35679956

zdravotná služba

DDSH 2013

30,00
2120001104 10.06.2013

P.M.P.Tlačiareň

Hraničná 16

821 05 Bratislava

IČO 31367941

propagačný materiál 300,00
 2120001103  25.05.2013

 CO STAR Slovensko

Patrovská 4

969 01 B.Štiavnica

IČO 36712175

rekonštrukčné práce 11.160,00
 2120001102 25.05.2013

akad. mal. Vojtech Mýtnik

Lenardova 4

851 01 Bratislava

reštaurátorské práce 11.879,36
 2120001101 15.06.2013

Ing. Ernest Rusnák

Kováčová vila 798/2

054 01 Levoča

IČO 34804889

komisionálny predaj  196,37
 2120001100 15.06.2013

Lindstrom s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35985135

servis rohoží 51,00
 2120001099 15.06.2013

Obec Svätý Anton

969 72 Svätý Anton

IČO 00320471

 komunálny odpad 39,80
 2120001098 15.06.2013

Lekáreň BS, s .r.o.

Moldavská cesta 8/A

040 11 Košice

IČO 36619400

náplň lekárničky 29,80
2120001097 15.06.2013

Konica Minolta Slovakia

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

 kopírovacie služby  249,55
2120001096 10.06.2013

Manutan Slovakia,s.r.o.

Lanová 9

821 04 Bratislava

IČO 35885815

hygienický materiál 93,02
2120001095 10.06.2013

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

služby internetu 16,56
 2120001094  25.05.2013

SAP Slovensko

Plynárenská 7/A

821 09 Bratislava

IČO 35737328

údržba SAP Software 545,22
2120001093  25.05.2013

SSE, a.s

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 1445,33
 2120001092 25.05.2013

Ing. Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/5

960 01 Zvolen

IČO 40671879

 služby BOZP 83,69
2120001091  25.05.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

servis PC  100,00

 2120001090

 25.05.2013

 SIBACOL s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 B.Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál 59,22
 2120001089  25.05.2013

Monika Madlušková

č.420

J.Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby  1110,00
 2120001088  25.05.2013

Slovak Telecom, a.s

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

IČO 35763469

 telekomunikačné služby 63,17
 2120001087 05.05.2013

CO STAR SLOVENSKO,

Pátrovská 4

969 01 B.Štiavnica

IČO 36712175

zreštaurovanie šindľovej

strechy VK

21840,00
 2120001086 25.05.2013

Katarína Líškayová

Akademická10

969 01 B.Štiavnica

IČO 32030762

výroba orientačných

tabúľ

48,00
 2120001085 25.05.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného

operátora

218,08
 2120001084  25.05.2013

AKTV, s.r.o.

č.113

969 72 Svätý Anton

IČO31616828

reprezentačné 23,15
 2120001083  25.05.2013

AKTV, s.r.o.

č.113

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

reprezentačné 16,20
 2120001082  20.05.2013

Miroslav Blahút

Drevená č.11

969 01 B.Štiavnica

IČO 17796725

kancelársky a spotrebný

materiál

144,87
 2120001081 15.05.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35985135

servis rohoží 51,00
 2120001080  15.05.2013

Konica Minolta

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 249,55
 2120001079 15.05.2013

Autoservis Jutoma

Lintich 1/B

969 01 B.Štiavnica

IČO 44622805

údržba služob. motor.

vozidla

133,06
 2120001078 15.05.2013

Obec Svätý Anton

969 72 Svätý Antone

IČO 00320471

komunálny odpad 35,82
 2120001077 10.05.2013

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta  48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

služby internetu  16,56
2120001076 10.05.2013

Gimex Slovakia

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

servis registračnej

pokladne

16,46
2120001075 25.04.2013

Združenie turizmu

Kammerhofská 2

969 01 B.Štiavnica

IČO 42002192

členský príspevok   100,00
2120001074 30.04.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

B.Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
 2120001073

30.04.2013

Ing. Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/15

Zvolen

IČO 40671879

BOZP 83,69
2120001072 25.04.2013

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 2480,72
2120001071 25.04.2013

Monika Madlušková

č.420

966 24 J.Lehota

IČO: 37393251

stravovacie služby 1026,00
 2120001070  25.04.2013

 Združenie turizmu

Kammerhofská 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 42002192

 členský príspevok  100,00
2120001069  25.04.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby  61,18
 2120001068  25.04.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 166,24
 2120001067 20.04.2013

Konica Minolta Slovakia,

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 249,55
 2120001066  20.04.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 51,00
2120001065 10.04.2013

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 Banská Štiavnica

IČO 31567070

internetové služby 16,56
 2120001064 25.03.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

servis PC  100,00
 2120001063 25.03.2013

Ing. Ľubomíra  Šudová

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 40671879

služby BOZP 83,69
 2120001062  25.03.2013

Stredoslovenská energetika

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 3593,64
 2120001061  25.03.2013

 Slovak Telecom,a.s.

Karadžičova10

825 13 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 61,32
 2120001060 13.03.2013

 Bach systems, spol. s.r.o.

Rúbanisko III/54

984 03 Lučenec

IČO 36620203

knižnica s prírast. knihou

upgrade

60,00
 2120001059 25.03.2013

akad. mal. Vojtech Mýtnik 

Lenardova 4

851 01 Bratislava

reštaurátorské práce 5120,64
 2120001058  25.03.2013

Monika Madlušková

J.Lehota 420

IČO 37393251

 stravovacie služby 999,00
 2120001057  20.03.2013

Obec Svätý Anton

969 72 Svätý Anton

IČO 00320471

komunálny odpad 2013 27,72
 2120001056 20.03.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 37,02
 2120001055  25.03.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 165,54
 2120001054 15.03.2013

SAP Slovensko, s.r.o.

Plynárenská 7/A

821 09 Bratislava 2

IČO 35737328

údržba SAP Software 545,22
 2120001053  15.03.2013

Slovenské národné múzeum

Vajanského nábrežie č.2

810 06 Bratislava

IČO 00164721

odborný časopis 11,08
 2120001052 15.03.2013

Konika Minolta Slovakia

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 249,55
 2120001051 20.03.2013

Polpress, s.r.o.

Sklenárova 26

821 08 Bratislava

IČO 35896809

odborný časopis 16,66
2120001050 25.02.2013

KŠP, s.r.o.

Pestovateľská 10

821 04 Bratislava

IČO 35738642

kancelársky materiál 63,73
 2120001049 20.03.2013

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

služby internetu 16,56
 2120001048 10.03.2013

Lukáč Stanislav

SNP 21

969 01 B.Štiavnica

IČO 32035381

spotrebný materiál  99,78
 2120001047 25.02.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

 servis PC 100,00
 2120001046  25.02.2013

Ing. Ľ. Šudová

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 40671879

služby BOZP 83,69

2120001045
25.02.2013

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 3 276,29
2120001044  25.02.2013

Slovak Telecom, a.s.

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

IČO 35763469

 telekomunikačné služby 61,45
 2120001043  25.02.2013

Monika Madlušková

č.420

966 24 J.Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby  933,00
 2120001042 20.02.2013

Lindstrom s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 51,00
 2120001041 25.02.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného

operátora 

166,16
 2120001040  28.02.2012

Lukáč Stanislav

SNP 21

969 01 B.Štiavnica

IČO 32035381

spotrebný materiál 95,00
 2120001039  15.02.2013

 Konica Minolta

Čermyševského 10

811 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 249,55
 2120001038 15.02.2013

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

internetové služby 16,56
 2120001037 25.01.2013

Ing. Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 40671879

služby BOZP 83,69
 2120001036 25.01.2013

 Magic Computers

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
21200001035 25.01.2013

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina 

IČO 36403008

elektrická energia 3686,83
 2120001034  25.01.2013

Slovak Telecom, a.s.

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 61,18 
 2120001033  25.01.2013

 Monika Madlušková

č.420

Jánova Lehota

IČO 39393251

stravovacie služby 1056,00
2120001032 25.01.2013

Orange Slovensko

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO35697270

služby mobil operátora 168,44
 2120001031  20.01.2013

Lindstrom

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 51,00
 2120001030  20.01.2013

AKTV, s.r.o.

č.113

969 72 Sv.Anton

IČO 31616828

reprezent. 19,08
 2120001029  25.01.2013

 Gimex Slovakia

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

ročná údržba

registračnej

pokladne

30.00
 2120001028  20.01.2013

 Konica Minolta Slovakia,

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

 kopírovacie služby  249,55
 2120001027  10.01.2013

 Región

Banská Štiavnica

Kammerhofska 1

969 01 B.Štiavnica

IČO 42197813

 členský príspevok  150,00
 2120001026  10.01.2013

VIKIKA, s.r.o.

Radlinského 2

811 07 Bratislava

ICO 43839991

odborný časopis 56,00
2120001025 05.01.2013

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

služby internetu 16,56
 2120001024  05.01.2013

 Mesto

Banská Štiavnica

Radničné nám. 1

969 01 B.Štiavnica

IČO 00320501

štiavnické noviny  18,40
2120001023 05.01.2013

 Orange Slovensko

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobil.

operátora - MT

1,00
 2120001022  02.01.2013

Magic Computer

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
2120001021 27.12.2012

Ing. Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 40671879

služby BOZP 83,69
 2120001020 05.01.2013

Obec

969 72 Sv.Anton

IČO 00320471

komun. odpad

1/2013

40,00
2120001019 27.12.2012

Obec

969 72 Sv. Anton

IČO 00320471

propagácia

skladačka

"Rok na dedine 2013"

100,00
 2120001018 27.12.2012

 Decus, s.r.o.

Baničova 17

010 15 Žilina

ICO 31604447

aktualizácia stránok

muzeum.sk

119,50

Číslo

objednávky

Dátum

vystavenia

Dodávateľ Predmet

Celková

hodnota

s DPH v EUR

212001249 20.12.2013

Pavel Toman

Úvalno 38

793 91 Úvalno

IČO 65887654

komisionálny predaj 76,54
 212001248 20.12.2013

KC Kara Kremnica

Anmgyalova 467/87

967 01 Kremnica

IČO 31916279

komisionálny predaj 66,50
212001247 20.12.2013

Rastislav Škrinár

THK 1

974 01 Banská Bystrica

IČO 34707476

komisionálny predaj 17,16
2120001246 20.12.2013

AB ART press, s.r.o.

Lichardova 51

976 13 Slovenská Lupča

IČO 45770847

komisionálny predaj 240,22
2120001245 20.12.2013

Obec Svätý Anton

969 72 Svätý Anton

IČO 00320471

komisionálny predaj 11,90
 2120001244 20.12.2013

Ján Mojžiš

Úvozná 7

969 01 Banská Štiavnica

IČO 30462550

spotrebný materiál 653,51
 2120001243 20.12.2013

Ing. Juraj Hoher

Cikkerova 12

962 31 Sliač

IČO 35193743

komisionálny predaj 19,90
 2120001242  20.12.2013

Erika Voleková

Pernek 14

900 53 Pernek

IČO 47359820

komisionálny predaj 5,25
 2120001241  20.12.2013

Monika Madlušková

č.420

966 24  Janová Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby 739,20
 2120001240 20.12.2013

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

energia 2794,45
2120001239 20.12.2013

KB Press, s.r.o.

Rudlovská cesta 53

974 01 Banská Bystrica

IČO 36027529

komisionálny predaj 78,61
 2120001238 20.12.2013

Združenie turizmu

Banská Štiavnica

Kammerhofska 2

969 01 B.Štiavnica

IČO 42002192

komisionálny predaj 60,00
 2120001237 20.12.2013

Ing. Daniel Hanes

J.Gagarina 2432/105

960 01 Zvolen

IČO 40672441

komisionálny predaj 76,23
2120001236 20.12.2013

Anna Weisová

č.431

966 02 Vyhne

IČO 45959005

komisionálny predaj 229,83
2120001235 20.12.2013

Pavel Toman

Úvalno 38

793 91 Úvalno

IČO 65887654

komisionálny predaj 35,00
2120001234  10.12.2013

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 61,18
2120001233 10.12.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica č.3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 37,02
 2120001232 10.12.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 163,99
 2120001231 10.12.2014

Konica Minolta Slovakia

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby  249,55
 2120001230 30.11.2013

SAP Slovensko, s.r.o.

Plynárenská 7/A

821 09 Bratislava

IČO 35737328

údržba SAP software 545,22
 2120001229  30.11.2013

Lívia Macková

č.450 

969 72 Svätý Anton

IČO 32030665 

reprezentačné 99,00
 2120001228  25.11.2013

Sibacol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál 114,38
2120001227 25.11.2013

STVPS, a.s.

Partizánska cesta 5

974 01 Banská Bystrica

IČO 36644030

vodné 364,56
2120001226 25.11.2013

L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP 83,69
 2120001225  25.11.2013

Magic Computers,, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
 2120001224  25.11.2013

MCNET.SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

internetové služby 29,99
2120001223 25.11.2013

Monika Madlušková

J.Lehota 420

IČO 37393251

stravovacie služby 828,30
 2120001222 20.11.2013

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 2 172,46
 2120001221  20.11.2013

 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 61,18
2120001220 20.11.2013

Lindstrom

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 51,00
 2120001219 20.11.2013

Miroslav Blahút

Okrajova 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 17796725

spotrebný materiál 80,82
 2120001218  10.11.2013

KŠP, s.r.o.

Pestovateľská 10

821 04 Bratislava

IČO 35738642

kancelársky materiál 72,33
2120001217 10.11.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 163,49
2120001216 05.11.2013

Konica Minolta Slovakia

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislva

IČO 31338551

kopírovacie služby 249,55
2120001215 31.10.2013

Peter Lihocký- Hubertlov

Lietavská 15

851 06 Bratislava 

IČO 30145988

odborný časopis 8,00
 2120001214 25.10.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

 servis PC 100,00
 2120001213 25.10.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

antivírus -licencie  276,50
 2120001212 25.10.2013

Ing. Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 40671879

služby BOZP 83,69
 2120001211 25.10.2013

MCNET.SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 B.Štiavnica

IČO 43836305

internetové služby 29,99
2120001210  25.10.2013

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 1859,42
2120001209 25.10.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 51,00
 2120001208 25.10.2013

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 39,22
2120001207 25.10.2013

Monika Madlušková

J.Lehota 420

IČO 37393251

stravovacie služby 1115,40
 2120001206 20.10.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 167,33
 2120001205  15.10.2013

Konica Minolta Slovakia

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby  249,55
 2120001204 15.10.2013

Ing. Ernest Rusnák

Kovačova Vila 798/2

054 01 Levoča

IČO 34804889

komisionársky predaj 188,40
 2120001203 25.09.2013

Krnačkový club

Angyalová 467/87

967 01 Kremnica

komisionársky predaj 160,55
2120001202  05.10.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží  51,00
2120001201 25.09.2013

MCNET.SK,s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu 29,99
 2120001200 25.09.2013

 Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
 2120001199 25.09.2013

Ing. Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/5

960 01 Zvolen

IČO 

služby BOZP 83,69
 2120001198  25.09.2013

Monika Madlušková

J.Lehota 420

IČO 37393251

stravovacie služby 1016,40
 2120001197 25.09.2013

Slovak Telecom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 73,24
 2120001196 25.09.2013

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 1757,77
 2120001194 25.09.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 1

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

spotrebný materiál 73,80
 2120001193 20.09.2013

Zuzana Hrušovská

Š.Krčméryho 410/9

969 01 Banská Štiavnica

IČO 46058516

spotrebný materiál  374,94
2120001192 15.09.2013

Nemocnice a polikliniky

Záhradnícka 46

821 08 Bratislava

IČO 36641260

zdravotné služby 210,15
2120001191 25.09.2013

Konica Minolta Slovakia,

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 0,43
2120001190 25.09.2013

Anna Weisová

č.431

966 02 Vyhne 

IČO 45959005

komisionársky predaj 303,15
 212000189 25.09.2013

Technické  služby

Šoltésovej 1

969 01 Banská Štiavnica

IČO 00185213

komunálny odpad 152,36
 2120001188  25.09.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 165,88
 2120001187 25.09.2013

SIBAcol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

spotrebná materiál 70,72
 2120001186 25.08.2013

Ivan Podmanický

L. Svobodu 23

969 01 Banská Štiavnica

IČO 34547444  

rekonštrukcia 20000,00
 2120001185 25.08.2013

Alena Výbochová

Bratská 5/5

969 01 Bratislava

IČO 32034091

reprezentačné, spotrebný materiál 157,71
 2120001184 10.09.2013

Technické služby

Šoltésovej 1

969 01 Banská Štiavnica

IČO 00185213

technické práce 32,72
 2120001183 25.08.2013

Technické služby

Šoltésovej 1

969 01 Banská Štiavnica

IČO 00185213

pristavenie kontajnera 66,02
 2120001182 25.08.2013

N.I.K. Slovakia

Vajnorská 34

831 01 Bratislava

IČO 35735597

ubytovanie DSH2013 448,00
 2120001181  25.08.2013

Divadlo J.G.Tajovského

Divadelná 3

960 77 Zvolen

IČO 35989572

nájom hľadiska 804,00
2120001180  25.08.2013

Slov. rybár. zväz, MO

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 00178209

reprezentačné 193,40
 2120001179  25.08.2013

 Monika Madlušková

420

966 24 J.Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby 1095,60
 2120001178  10.09.2013

Konica Minolta Slovakia

Čermyševského 10

969 01 Banská Štiavnica

IČO 31338551

kopírovacie služby 249,55
2120001178  25.08.2013

Slovenský červený kríž

Bratská 9

969 01 Banská Štiavnica

IČO 35679956

zdravotné služby 30,00
 2120001176 25.08.2013

Spojená škola

Špitálska 4

969 01 Banská Štiavnica

IČO 42195691

ubytovanie 201,00
 2120001175 05.09.2013

Stanislav Lukáč

SNP 21

969 01 Banská Štiavnica

IČO 32035381

elektromontážne práce 522,40
 2120001174 25.08.2013

Ján Mojžiš

Úvozná 7

969 01 Banská Štiavnica

IČO 30462550

spotrebný materiál 137,70
2120001173 25.08.2013

Peter Ivaška

Dolná 27

969 01 Banská Štiavnica

IČO 32032501

videozáznam DSH 2013 500,00
2120001172 05.09.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35985135

servis rohoží 51,00
 2120001171 20.08.2013

KŠP, s.r.o.

Pestovateľská 10

921 04 Bratislava

IČO 35738642


spotrebný a kancelársky

materiál

182,34
2120001170 25.08.2013

Ing. Ján Priebera

č.100

969 73 Prenčov

IČO 34547991

preprava trofejí 118,80
 2120001169 05.09.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

spotrebný maeriál  85,40
 2120001168 25.08.2013

Malgorzata Sababady

292/15

969 72 Svätý Anton

IČO 41627695

ubytovanie 231,60
 2120001167 05.09.2013

Miroslav Blahút

Drevená 1

969 01 Banská Štiavnica

spotrebný materiál 234,90
 2120001166 05.09.2013

AB ART press

Lichardova 51

976 13 Slovenská Ľupča

IČO 45470847

komis. predaj 131,07
2120001165 25.08.2013

SSE

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

elektrická energia 1691,51
 2120001164 25.08.2013

SAP Slovensko

Plynárenská 7/A

821 09 Bratislava

IČO 35737328

 údržba SAP Software 545,22
 2120001163  25.08.2013

Melicherčík Pavol

L.Svobodu 1496/2

9691 Banská Štiavnica

IČO 43474314

ozvučenie 450,00
 21200001162 25.08.2013

MCNET.SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 B.Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu 29,99
21200001161 25.08.2013

Slovak Telecom

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 65,47
2120001160 25.08.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 168,43
2120001159 25.08.2013

Spolok dychovej hudby

Križovatka 913/9

969 01 B.Štiavnica

IČO 00627950

vystúpenie 300,00
2120001158 25.08.2013

Obec Svätý Anton

969 72 Svätý Anton

IČO 00320471

 komunálny odpad 19,90
2120001157  25.08.2013

TOI TOI-DOXI

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO 36383074

sanitárne služby 600,00
 2120001156  25.08.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

servis PC  100,00
 2120001155  25.08.2013

Ing.Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 40671879

služby BOZP 83,69
2120001154 25.08.2013

EKAPO, s.r.o.

Dolná 10/848

969 01 B.Štiavnica

IČO 36637599

reprezentačné 458,00
 2120001153  25.08.2013

Folklórny súbor Sitňan

Akademická 17

969 00 B.Štiavnica

IČO 37948792

folklórne vystúpenie 200,00
2120001152 25.08.2013

Mgr.Martina Beláková

č.451

969 72 Svätý Anton

IČO 44360410

náhradné diely, servis  115,37
 2120001151 20.08.2013

AKTV, s.r.o.

č.113

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

reprezentačné 10,80
 2120001150 25.08.2013

Lívia Macková

č.450

969 72 Svätý Anton

IČO 32030665

reprezentačné

spotrebný materiál

815,36
 2120001149 25.08.2013

SIBAcol s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 B.Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál 124,45
 2120001148  10.08.2013

 Identifikačné systémy

Na Pankráci 30/1618

140 00 Praha

IČO 26691086

tlač vstupeniek 523,20
2120001147 20.08.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska cesta 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 51,00
 2120001146 15.08.2013

Atlantis systems, s.r.o.

Gorkého 6

811 01 Bratislava

IČO 35985135

zmena domény 76,03
2120001145 15.08.2013

SOZA

Rastislavova 3

821 08 Bratislava 2

IČO 00178454

autorská odmena 567,00
 2120001144 15.08.2013

Petit Press, a.s.

Lazaretská 12

811 08 Bratislava

IČO 35790253

inzercia 84,54
2120001143 15.08.2013

Ecoprotect CDK

Zvolenská cesta 61/B

974 05 B.Bystrica

IČO 36694347

kancelársky materiál 55,62
 2120001142 15.08.2013

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

kancelársky materiál 72,29
 2120001141 10.08.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 357423264

servis rohoží 51,00
 2120001140 31.07.2013

CO STAR Slovensko

Pátrovská 4

969 01 B.Štiavnica

IČO 36712175

rekonštrukcia 20.000,00
 2120001139 10.08.2013

Peter Ivaška

Dolná 27

969 01 B.Štiavnica

IČO 32032501

videozáznam 150,00
 2120001138 25.07.2013

Monika Madlušková

J.Lehota 420

IČO 37393251

stravovacie služby 1092,00
2120001137 05.08.2013

 SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

 elektrická energia 975,77
2120001136 05.08.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

spotrebný materiál 69,80
 2120001135 05.08.2013

 Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

služby internetu 16,56
 2120001134 05.08.2013

Konica Slovakia Slovakia,

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 249,55
2120001133 25.07.2013

Ing. Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/15

96001 Zvolen

IČO 40671879

služby BOZP 83,69
 2120001132 25.07.2013

Slovak Telecom, a.s.

Bajkaslká 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 63,17
 2120001131 05.08.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
2120001130 05.08.2013

Peter Šomek

Mierova 99

821 05 Bratislava

IČO 11685581

propagačný materiál 66,00
 2120000129  25.07.2013

 Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby  mobilného operátora 165,23
2120000128 23.07.2013

Manutan Slovakia Slovakia

Galvániho 7/B

821 04 Bratislva

IČO 35885815

hygienický materiál 348,60
2120000127 10.07.2013

Konica Minolta Slovakia

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacia služby 249,55
 2120001126 235.07.2013

Sibacol s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 B.Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál 16,36
 2120001125  25.07.2013

Krňačkový club

Angyalová 467/87

967 01 Kremnica

IČO 31916279

komisionálny predaj 105,45
 2120001124  01.07.2013

P.M.P.Tlačiareň

Hraničná 16

821 05 Bratislva

IČO 31367941

tlač brožúr  1376,00
2120001123  10.07.2013

Anna Weisová

č.431

966 02 Vyhne 

IČO 45959005

komis. predaj 238,29
 2120001122 10.07.2013

Erik Píš

G.Z.Laskomeského 1

969 01 B.Štiavnica

IČO 41627873

ozvučenie 150,00
 2120001121 05.07.2013

Fispo Clean Slovakia

Zamarovská 56/117

911 05 Zamarovce

IČO 36301035

spotrebný materiál 124,49
2120001120 10.07.2013

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta č. 48

969 01 Banská Štiavnica

IČO 31567070

služby internetu 16,56
 2120001119 10.07.2013

Pavel Toman

Úvalno 38

793 91 Úvalno

IČO 65887654

komis. predaj 15,41
 2120001118 10.07.2013

Ing. Daniel Hanes

J.Gagarina 2432/105

960 01 Zvolen

IČO 40672441

komis. predaj 38,28
 212000117  20.06.2013

KŠP s.r.o.

Pestovateľská 10

821 04 Bratislva

IČO 35738642

 kancelárske potreby 105,52
 2120001116  25.06.2013

Ing.Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 40671879

 služby BOZP  83,69
 2120001115 25.06.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
 2120001114 25.06.2013

KB PRESS, s.r.o.

Rudlovská cesta 53

974 01 Banská Bystrica

ICO 36027529

komis. predaj 32,65
2120001113 25.06.2013

SSE, a.s.

Ulica Republiky 5

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 1206,98
2120001112 25.06.2013

Slovak Telecom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 61,18
 2120001111 25.06.2013

Monika Madlušková

J.Lehota 420

IČO 37393251

stravovacie služby 975,00
 2120001110  25.05.2013

Orange Slovensko, s.r.o.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

 služby mobilného

operátora

167,08
 2120001109  15.06.2013

Ján Mojžiš - IMO

Úvozná 7

969 01 B.Štiavnica

IČO 30462550

spotrebný materiál 91,90
 2120001108  15.06.2013

 TOI TOI-DIXI

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO 36383074

toaletné kabínky 300,00
2120001107 15.06.2013

Súkromná hotelová akadémia

Drieňová 12

969 01 B.Štiavnica

IČO 45733228

ubytovanie DDSH 2013 232,00
 2120001106 15.06.2013

Súkromná hotelová akadémia

Drieňová 12

969 01 B.Štiavnica

IČO 45733228

recepcia DDSH 2013 75,90
2120001105 15.06.2013

Slovenský Červený kríž

Bratská 9

969 01 B.Štiavnica

IČO 35679956

zdravotná služba

DDSH 2013

30,00
2120001104 10.06.2013

P.M.P.Tlačiareň

Hraničná 16

821 05 Bratislava

IČO 31367941

propagačný materiál 300,00
 2120001103  25.05.2013

 CO STAR Slovensko

Patrovská 4

969 01 B.Štiavnica

IČO 36712175

rekonštrukčné práce 11.160,00
 2120001102 25.05.2013

akad. mal. Vojtech Mýtnik

Lenardova 4

851 01 Bratislava

reštaurátorské práce 11.879,36
 2120001101 15.06.2013

Ing. Ernest Rusnák

Kováčová vila 798/2

054 01 Levoča

IČO 34804889

komisionálny predaj  196,37
 2120001100 15.06.2013

Lindstrom s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35985135

servis rohoží 51,00
 2120001099 15.06.2013

Obec Svätý Anton

969 72 Svätý Anton

IČO 00320471

 komunálny odpad 39,80
 2120001098 15.06.2013

Lekáreň BS, s .r.o.

Moldavská cesta 8/A

040 11 Košice

IČO 36619400

náplň lekárničky 29,80
2120001097 15.06.2013

Konica Minolta Slovakia

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

 kopírovacie služby  249,55
2120001096 10.06.2013

Manutan Slovakia,s.r.o.

Lanová 9

821 04 Bratislava

IČO 35885815

hygienický materiál 93,02
2120001095 10.06.2013

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

služby internetu 16,56
 2120001094  25.05.2013

SAP Slovensko

Plynárenská 7/A

821 09 Bratislava

IČO 35737328

údržba SAP Software 545,22
2120001093  25.05.2013

SSE, a.s

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 1445,33
 2120001092 25.05.2013

Ing. Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/5

960 01 Zvolen

IČO 40671879

 služby BOZP 83,69
2120001091  25.05.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

servis PC  100,00

 2120001090

 25.05.2013

 SIBACOL s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 B.Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál 59,22
 2120001089  25.05.2013

Monika Madlušková

č.420

J.Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby  1110,00
 2120001088  25.05.2013

Slovak Telecom, a.s

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

IČO 35763469

 telekomunikačné služby 63,17
 2120001087 05.05.2013

CO STAR SLOVENSKO,

Pátrovská 4

969 01 B.Štiavnica

IČO 36712175

zreštaurovanie šindľovej

strechy VK

21840,00
 2120001086 25.05.2013

Katarína Líškayová

Akademická10

969 01 B.Štiavnica

IČO 32030762

výroba orientačných

tabúľ

48,00
 2120001085 25.05.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného

operátora

218,08
 2120001084  25.05.2013

AKTV, s.r.o.

č.113

969 72 Svätý Anton

IČO31616828

reprezentačné 23,15
 2120001083  25.05.2013

AKTV, s.r.o.

č.113

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

reprezentačné 16,20
 2120001082  20.05.2013

Miroslav Blahút

Drevená č.11

969 01 B.Štiavnica

IČO 17796725

kancelársky a spotrebný

materiál

144,87
 2120001081 15.05.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35985135

servis rohoží 51,00
 2120001080  15.05.2013

Konica Minolta

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 249,55
 2120001079 15.05.2013

Autoservis Jutoma

Lintich 1/B

969 01 B.Štiavnica

IČO 44622805

údržba služob. motor.

vozidla

133,06
 2120001078 15.05.2013

Obec Svätý Anton

969 72 Svätý Antone

IČO 00320471

komunálny odpad 35,82
 2120001077 10.05.2013

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta  48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

služby internetu  16,56
2120001076 10.05.2013

Gimex Slovakia

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

servis registračnej

pokladne

16,46
2120001075 25.04.2013

Združenie turizmu

Kammerhofská 2

969 01 B.Štiavnica

IČO 42002192

členský príspevok   100,00
2120001074 30.04.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

B.Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
 2120001073

30.04.2013

Ing. Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/15

Zvolen

IČO 40671879

BOZP 83,69
2120001072 25.04.2013

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 2480,72
2120001071 25.04.2013

Monika Madlušková

č.420

966 24 J.Lehota

IČO: 37393251

stravovacie služby 1026,00
 2120001070  25.04.2013

 Združenie turizmu

Kammerhofská 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 42002192

 členský príspevok  100,00
2120001069  25.04.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby  61,18
 2120001068  25.04.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 166,24
 2120001067 20.04.2013

Konica Minolta Slovakia,

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 249,55
 2120001066  20.04.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 51,00
2120001065 10.04.2013

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 Banská Štiavnica

IČO 31567070

internetové služby 16,56
 2120001064 25.03.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

servis PC  100,00
 2120001063 25.03.2013

Ing. Ľubomíra  Šudová

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 40671879

služby BOZP 83,69
 2120001062  25.03.2013

Stredoslovenská energetika

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 3593,64
 2120001061  25.03.2013

 Slovak Telecom,a.s.

Karadžičova10

825 13 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 61,32
 2120001060 13.03.2013

 Bach systems, spol. s.r.o.

Rúbanisko III/54

984 03 Lučenec

IČO 36620203

knižnica s prírast. knihou

upgrade

60,00
 2120001059 25.03.2013

akad. mal. Vojtech Mýtnik 

Lenardova 4

851 01 Bratislava

reštaurátorské práce 5120,64
 2120001058  25.03.2013

Monika Madlušková

J.Lehota 420

IČO 37393251

 stravovacie služby 999,00
 2120001057  20.03.2013

Obec Svätý Anton

969 72 Svätý Anton

IČO 00320471

komunálny odpad 2013 27,72
 2120001056 20.03.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 37,02
 2120001055  25.03.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 165,54
 2120001054 15.03.2013

SAP Slovensko, s.r.o.

Plynárenská 7/A

821 09 Bratislava 2

IČO 35737328

údržba SAP Software 545,22
 2120001053  15.03.2013

Slovenské národné múzeum

Vajanského nábrežie č.2

810 06 Bratislava

IČO 00164721

odborný časopis 11,08
 2120001052 15.03.2013

Konika Minolta Slovakia

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 249,55
 2120001051 20.03.2013

Polpress, s.r.o.

Sklenárova 26

821 08 Bratislava

IČO 35896809

odborný časopis 16,66
2120001050 25.02.2013

KŠP, s.r.o.

Pestovateľská 10

821 04 Bratislava

IČO 35738642

kancelársky materiál 63,73
 2120001049 20.03.2013

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

služby internetu 16,56
 2120001048 10.03.2013

Lukáč Stanislav

SNP 21

969 01 B.Štiavnica

IČO 32035381

spotrebný materiál  99,78
 2120001047 25.02.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

 servis PC 100,00
 2120001046  25.02.2013

Ing. Ľ. Šudová

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 40671879

služby BOZP 83,69

2120001045
25.02.2013

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 3 276,29
2120001044  25.02.2013

Slovak Telecom, a.s.

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

IČO 35763469

 telekomunikačné služby 61,45
 2120001043  25.02.2013

Monika Madlušková

č.420

966 24 J.Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby  933,00
 2120001042 20.02.2013

Lindstrom s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 51,00
 2120001041 25.02.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného

operátora 

166,16
 2120001040  28.02.2012

Lukáč Stanislav

SNP 21

969 01 B.Štiavnica

IČO 32035381

spotrebný materiál 95,00
 2120001039  15.02.2013

 Konica Minolta

Čermyševského 10

811 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 249,55
 2120001038 15.02.2013

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

internetové služby 16,56
 2120001037 25.01.2013

Ing. Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 40671879

služby BOZP 83,69
 2120001036 25.01.2013

 Magic Computers

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
21200001035 25.01.2013

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina 

IČO 36403008

elektrická energia 3686,83
 2120001034  25.01.2013

Slovak Telecom, a.s.

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 61,18 
 2120001033  25.01.2013

 Monika Madlušková

č.420

Jánova Lehota

IČO 39393251

stravovacie služby 1056,00
2120001032 25.01.2013

Orange Slovensko

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO35697270

služby mobil operátora 168,44
 2120001031  20.01.2013

Lindstrom

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 51,00
 2120001030  20.01.2013

AKTV, s.r.o.

č.113

969 72 Sv.Anton

IČO 31616828

reprezent. 19,08
 2120001029  25.01.2013

 Gimex Slovakia

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

ročná údržba

registračnej

pokladne

30.00
 2120001028  20.01.2013

 Konica Minolta Slovakia,

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

 kopírovacie služby  249,55
 2120001027  10.01.2013

 Región

Banská Štiavnica

Kammerhofska 1

969 01 B.Štiavnica

IČO 42197813

 členský príspevok  150,00
 2120001026  10.01.2013

VIKIKA, s.r.o.

Radlinského 2

811 07 Bratislava

ICO 43839991

odborný časopis 56,00
2120001025 05.01.2013

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

služby internetu 16,56
 2120001024  05.01.2013

 Mesto

Banská Štiavnica

Radničné nám. 1

969 01 B.Štiavnica

IČO 00320501

štiavnické noviny  18,40
2120001023 05.01.2013

 Orange Slovensko

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobil.

operátora - MT

1,00
 2120001022  02.01.2013

Magic Computer

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
2120001021 27.12.2012

Ing. Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 40671879

služby BOZP 83,69
 2120001020 05.01.2013

Obec

969 72 Sv.Anton

IČO 00320471

komun. odpad

1/2013

40,00
2120001019 27.12.2012

Obec

969 72 Sv. Anton

IČO 00320471

propagácia

skladačka

"Rok na dedine 2013"

100,00
 2120001018 27.12.2012

 Decus, s.r.o.

Baničova 17

010 15 Žilina

ICO 31604447

aktualizácia stránok

muzeum.sk

119,50

Číslo

objednávky

Dátum

vystavenia

DodávateľPredmet

Celková

hodnota

s DPH v EUR

212001249
20.12.2013

Pavel Toman

Úvalno 38

793 91 Úvalno

IČO 65887654

komisionálny predaj
76,54
 21200124820.12.2013

KC Kara Kremnica

Anmgyalova 467/87

967 01 Kremnica

IČO 31916279

komisionálny predaj
66,50
212001247
20.12.2013

Rastislav Škrinár

THK 1

974 01 Banská Bystrica

IČO 34707476

komisionálny predaj
17,16
2120001246
20.12.2013

AB ART press, s.r.o.

Lichardova 51

976 13 Slovenská Lupča

IČO 45770847

komisionálny predaj
240,22
2120001245
20.12.2013

Obec Svätý Anton

969 72 Svätý Anton

IČO 00320471

komisionálny predaj
11,90
 212000124420.12.2013

Ján Mojžiš

Úvozná 7

969 01 Banská Štiavnica

IČO 30462550

spotrebný materiál
653,51
 212000124320.12.2013

Ing. Juraj Hoher

Cikkerova 12

962 31 Sliač

IČO 35193743

komisionálny predaj
19,90
 2120001242 20.12.2013

Erika Voleková

Pernek 14

900 53 Pernek

IČO 47359820

komisionálny predaj
5,25
 2120001241 20.12.2013

Monika Madlušková

č.420

966 24  Janová Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby
739,20
 212000124020.12.2013

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

energia
2794,45
212000123920.12.2013

KB Press, s.r.o.

Rudlovská cesta 53

974 01 Banská Bystrica

IČO 36027529

komisionálny predaj
78,61
 212000123820.12.2013

Združenie turizmu

Banská Štiavnica

Kammerhofska 2

969 01 B.Štiavnica

IČO 42002192

komisionálny predaj
60,00
 212000123720.12.2013

Ing. Daniel Hanes

J.Gagarina 2432/105

960 01 Zvolen

IČO 40672441

komisionálny predaj
76,23
2120001236
20.12.2013

Anna Weisová

č.431

966 02 Vyhne

IČO 45959005

komisionálny predaj
229,83
2120001235
20.12.2013

Pavel Toman

Úvalno 38

793 91 Úvalno

IČO 65887654

komisionálny predaj
35,00
2120001234
 10.12.2013

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby
61,18
2120001233
10.12.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica č.3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží
37,02
 212000123210.12.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora
163,99
 212000123110.12.2014

Konica Minolta Slovakia

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby
 249,55 212000123030.11.2013

SAP Slovensko, s.r.o.

Plynárenská 7/A

821 09 Bratislava

IČO 35737328

údržba SAP software
545,22
 2120001229 30.11.2013

Lívia Macková

č.450 

969 72 Svätý Anton

IČO 32030665 

reprezentačné
99,00
 2120001228 25.11.2013

Sibacol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál114,38
2120001227
25.11.2013

STVPS, a.s.

Partizánska cesta 5

974 01 Banská Bystrica

IČO 36644030

vodné
364,56
2120001226
25.11.2013

L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP
83,69
 2120001225 25.11.2013

Magic Computers,, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC
100,00
 2120001224 25.11.2013

MCNET.SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

internetové služby
29,99
2120001223
25.11.2013

Monika Madlušková

J.Lehota 420

IČO 37393251

stravovacie služby
828,30
 212000122220.11.2013

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia
2 172,46
 2120001221 20.11.2013

 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby
61,18
2120001220
20.11.2013

Lindstrom

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží
51,00
 212000121920.11.2013

Miroslav Blahút

Okrajova 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 17796725

spotrebný materiál
80,82
 2120001218 10.11.2013

KŠP, s.r.o.

Pestovateľská 10

821 04 Bratislava

IČO 35738642

kancelársky materiál
72,33
2120001217
10.11.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora
163,49
212000121605.11.2013

Konica Minolta Slovakia

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislva

IČO 31338551

kopírovacie služby
249,55
2120001215
31.10.2013

Peter Lihocký- Hubertlov

Lietavská 15

851 06 Bratislava 

IČO 30145988

odborný časopis
8,00
 212000121425.10.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

 servis PC
100,00
 212000121325.10.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

antivírus -licencie 276,50 212000121225.10.2013

Ing. Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 40671879

služby BOZP
83,69
 212000121125.10.2013

MCNET.SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 B.Štiavnica

IČO 43836305

internetové služby
29,99
2120001210
 25.10.2013

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia
1859,42
2120001209
25.10.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží
51,00
 212000120825.10.2013

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby
39,22
2120001207
25.10.2013

Monika Madlušková

J.Lehota 420

IČO 37393251

stravovacie služby
1115,40
 212000120620.10.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora
167,33
 2120001205 15.10.2013

Konica Minolta Slovakia

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby
 249,55 212000120415.10.2013

Ing. Ernest Rusnák

Kovačova Vila 798/2

054 01 Levoča

IČO 34804889

komisionársky predaj
188,40
 212000120325.09.2013

Krnačkový club

Angyalová 467/87

967 01 Kremnica

komisionársky predaj
160,55
2120001202
 05.10.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 
51,00
2120001201
25.09.2013

MCNET.SK,s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu
29,99
 212000120025.09.2013

 Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC
100,00
 212000119925.09.2013

Ing. Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/5

960 01 Zvolen

IČO 

služby BOZP
83,69
 2120001198 25.09.2013

Monika Madlušková

J.Lehota 420

IČO 37393251

stravovacie služby
1016,40
 212000119725.09.2013

Slovak Telecom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby
73,24 212000119625.09.2013

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia1757,77
 212000119425.09.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 1

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

spotrebný materiál
73,80
 212000119320.09.2013

Zuzana Hrušovská

Š.Krčméryho 410/9

969 01 Banská Štiavnica

IČO 46058516

spotrebný materiál
 374,942120001192
15.09.2013

Nemocnice a polikliniky

Záhradnícka 46

821 08 Bratislava

IČO 36641260

zdravotné služby
210,15
2120001191
25.09.2013

Konica Minolta Slovakia,

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby
0,43
2120001190
25.09.2013

Anna Weisová

č.431

966 02 Vyhne 

IČO 45959005

komisionársky predaj
303,15
 21200018925.09.2013

Technické  služby

Šoltésovej 1

969 01 Banská Štiavnica

IČO 00185213

komunálny odpad
152,36
 2120001188 25.09.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora165,88
 212000118725.09.2013

SIBAcol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

spotrebná materiál
70,72
 212000118625.08.2013

Ivan Podmanický

L. Svobodu 23

969 01 Banská Štiavnica

IČO 34547444  

rekonštrukcia
20000,00
 212000118525.08.2013

Alena Výbochová

Bratská 5/5

969 01 Bratislava

IČO 32034091

reprezentačné, spotrebný materiál
157,71
 212000118410.09.2013

Technické služby

Šoltésovej 1

969 01 Banská Štiavnica

IČO 00185213

technické práce
32,72
 212000118325.08.2013

Technické služby

Šoltésovej 1

969 01 Banská Štiavnica

IČO 00185213

pristavenie kontajnera
66,02
 212000118225.08.2013

N.I.K. Slovakia

Vajnorská 34

831 01 Bratislava

IČO 35735597

ubytovanie DSH2013
448,00
 2120001181 25.08.2013

Divadlo J.G.Tajovského

Divadelná 3

960 77 Zvolen

IČO 35989572

nájom hľadiska
804,00
2120001180
 25.08.2013

Slov. rybár. zväz, MO

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 00178209

reprezentačné
193,40
 2120001179 25.08.2013

 Monika Madlušková

420

966 24 J.Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby
1095,60
 2120001178 10.09.2013

Konica Minolta Slovakia

Čermyševského 10

969 01 Banská Štiavnica

IČO 31338551

kopírovacie služby
249,55
2120001178
 25.08.2013

Slovenský červený kríž

Bratská 9

969 01 Banská Štiavnica

IČO 35679956

zdravotné služby
30,00
 212000117625.08.2013

Spojená škola

Špitálska 4

969 01 Banská Štiavnica

IČO 42195691

ubytovanie201,00
 212000117505.09.2013

Stanislav Lukáč

SNP 21

969 01 Banská Štiavnica

IČO 32035381

elektromontážne práce
522,40
 212000117425.08.2013

Ján Mojžiš

Úvozná 7

969 01 Banská Štiavnica

IČO 30462550

spotrebný materiál
137,70
2120001173
25.08.2013

Peter Ivaška

Dolná 27

969 01 Banská Štiavnica

IČO 32032501

videozáznam DSH 2013
500,00
2120001172
05.09.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35985135

servis rohoží
51,00
 212000117120.08.2013

KŠP, s.r.o.

Pestovateľská 10

921 04 Bratislava

IČO 35738642


spotrebný a kancelársky

materiál

182,34
2120001170
25.08.2013

Ing. Ján Priebera

č.100

969 73 Prenčov

IČO 34547991

preprava trofejí118,80
 212000116905.09.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

spotrebný maeriál
 85,40 212000116825.08.2013

Malgorzata Sababady

292/15

969 72 Svätý Anton

IČO 41627695

ubytovanie
231,60
 212000116705.09.2013

Miroslav Blahút

Drevená 1

969 01 Banská Štiavnica


spotrebný materiál
234,90
 212000116605.09.2013

AB ART press

Lichardova 51

976 13 Slovenská Ľupča

IČO 45470847

komis. predaj
131,07
2120001165
25.08.2013

SSE

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

elektrická energia
1691,51
 212000116425.08.2013

SAP Slovensko

Plynárenská 7/A

821 09 Bratislava

IČO 35737328

 údržba SAP Software545,22
 2120001163 25.08.2013

Melicherčík Pavol

L.Svobodu 1496/2

9691 Banská Štiavnica

IČO 43474314

ozvučenie
450,00
 2120000116225.08.2013

MCNET.SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 B.Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu
29,99
21200001161
25.08.2013

Slovak Telecom

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby65,47
2120001160
25.08.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora
168,43
2120001159
25.08.2013

Spolok dychovej hudby

Križovatka 913/9

969 01 B.Štiavnica

IČO 00627950

vystúpenie
300,00
2120001158
25.08.2013

Obec Svätý Anton

969 72 Svätý Anton

IČO 00320471

 komunálny odpad
19,90
2120001157
 25.08.2013

TOI TOI-DOXI

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO 36383074

sanitárne služby600,00
 2120001156 25.08.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

servis PC
 100,00 2120001155 25.08.2013

Ing.Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 40671879

služby BOZP
83,69
2120001154
25.08.2013

EKAPO, s.r.o.

Dolná 10/848

969 01 B.Štiavnica

IČO 36637599

reprezentačné
458,00
 2120001153 25.08.2013

Folklórny súbor Sitňan

Akademická 17

969 00 B.Štiavnica

IČO 37948792

folklórne vystúpenie
200,00
212000115225.08.2013

Mgr.Martina Beláková

č.451

969 72 Svätý Anton

IČO 44360410

náhradné diely, servis
 115,37 212000115120.08.2013

AKTV, s.r.o.

č.113

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

reprezentačné
10,80
 212000115025.08.2013

Lívia Macková

č.450

969 72 Svätý Anton

IČO 32030665

reprezentačné

spotrebný materiál

815,36
 212000114925.08.2013

SIBAcol s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 B.Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál
124,45
 2120001148 10.08.2013

 Identifikačné systémy

Na Pankráci 30/1618

140 00 Praha

IČO 26691086

tlač vstupeniek
523,20
2120001147
20.08.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska cesta 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží
51,00
 212000114615.08.2013

Atlantis systems, s.r.o.

Gorkého 6

811 01 Bratislava

IČO 35985135

zmena domény76,03
2120001145
15.08.2013

SOZA

Rastislavova 3

821 08 Bratislava 2

IČO 00178454

autorská odmena
567,00
 212000114415.08.2013

Petit Press, a.s.

Lazaretská 12

811 08 Bratislava

IČO 35790253

inzercia
84,54
2120001143
15.08.2013

Ecoprotect CDK

Zvolenská cesta 61/B

974 05 B.Bystrica

IČO 36694347

kancelársky materiál
55,62
 212000114215.08.2013

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

kancelársky materiál
72,29
 212000114110.08.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 357423264

servis rohoží
51,00 212000114031.07.2013

CO STAR Slovensko

Pátrovská 4

969 01 B.Štiavnica

IČO 36712175

rekonštrukcia
20.000,00
 212000113910.08.2013

Peter Ivaška

Dolná 27

969 01 B.Štiavnica

IČO 32032501

videozáznam
150,00
 212000113825.07.2013

Monika Madlušková

J.Lehota 420

IČO 37393251

stravovacie služby
1092,00
2120001137
05.08.2013

 SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

 elektrická energia
975,77
2120001136
05.08.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

spotrebný materiál
69,80
 212000113505.08.2013

 Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

služby internetu
16,56
 212000113405.08.2013

Konica Slovakia Slovakia,

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby
249,55
2120001133
25.07.2013

Ing. Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/15

96001 Zvolen

IČO 40671879

služby BOZP
83,69
 212000113225.07.2013

Slovak Telecom, a.s.

Bajkaslká 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby
63,17 212000113105.08.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

servis PC
100,00
212000113005.08.2013

Peter Šomek

Mierova 99

821 05 Bratislava

IČO 11685581

propagačný materiál
66,00
 2120000129 25.07.2013

 Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby  mobilného operátora
165,23
2120000128
23.07.2013

Manutan Slovakia Slovakia

Galvániho 7/B

821 04 Bratislva

IČO 35885815

hygienický materiál
348,60
2120000127
10.07.2013

Konica Minolta Slovakia

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacia služby
249,55
 2120001126235.07.2013

Sibacol s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 B.Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál
16,36
 2120001125 25.07.2013

Krňačkový club

Angyalová 467/87

967 01 Kremnica

IČO 31916279

komisionálny predaj
105,45
 2120001124 01.07.2013

P.M.P.Tlačiareň

Hraničná 16

821 05 Bratislva

IČO 31367941

tlač brožúr
 1376,002120001123 10.07.2013

Anna Weisová

č.431

966 02 Vyhne 

IČO 45959005

komis. predaj
238,29
 212000112210.07.2013

Erik Píš

G.Z.Laskomeského 1

969 01 B.Štiavnica

IČO 41627873

ozvučenie
150,00
 212000112105.07.2013

Fispo Clean Slovakia

Zamarovská 56/117

911 05 Zamarovce

IČO 36301035

spotrebný materiál
124,49
2120001120
10.07.2013

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta č. 48

969 01 Banská Štiavnica

IČO 31567070

služby internetu
16,56
 212000111910.07.2013

Pavel Toman

Úvalno 38

793 91 Úvalno

IČO 65887654

komis. predaj
15,41
 212000111810.07.2013

Ing. Daniel Hanes

J.Gagarina 2432/105

960 01 Zvolen

IČO 40672441

komis. predaj
38,28
 212000117 20.06.2013

KŠP s.r.o.

Pestovateľská 10

821 04 Bratislva

IČO 35738642

 kancelárske potreby
105,52
 2120001116 25.06.2013

Ing.Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 40671879

 služby BOZP
 83,69 212000111525.06.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC
100,00
 212000111425.06.2013

KB PRESS, s.r.o.

Rudlovská cesta 53

974 01 Banská Bystrica

ICO 36027529

komis. predaj
32,65
2120001113
25.06.2013

SSE, a.s.

Ulica Republiky 5

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia
1206,98
2120001112
25.06.2013

Slovak Telecom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby
61,18
 212000111125.06.2013

Monika Madlušková

J.Lehota 420

IČO 37393251

stravovacie služby
975,00
 2120001110 25.05.2013

Orange Slovensko, s.r.o.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

 služby mobilného

operátora

167,08
 2120001109 15.06.2013

Ján Mojžiš - IMO

Úvozná 7

969 01 B.Štiavnica

IČO 30462550

spotrebný materiál
91,90
 2120001108 15.06.2013

 TOI TOI-DIXI

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO 36383074

toaletné kabínky
300,00
2120001107
15.06.2013

Súkromná hotelová akadémia

Drieňová 12

969 01 B.Štiavnica

IČO 45733228

ubytovanie DDSH 2013232,00
 212000110615.06.2013

Súkromná hotelová akadémia

Drieňová 12

969 01 B.Štiavnica

IČO 45733228

recepcia DDSH 2013
75,90
2120001105
15.06.2013

Slovenský Červený kríž

Bratská 9

969 01 B.Štiavnica

IČO 35679956

zdravotná služba

DDSH 2013

30,00
2120001104
10.06.2013

P.M.P.Tlačiareň

Hraničná 16

821 05 Bratislava

IČO 31367941

propagačný materiál
300,00
 2120001103 25.05.2013

 CO STAR Slovensko

Patrovská 4

969 01 B.Štiavnica

IČO 36712175

rekonštrukčné práce
11.160,00
 212000110225.05.2013

akad. mal. Vojtech Mýtnik

Lenardova 4

851 01 Bratislava

reštaurátorské práce
11.879,36
 212000110115.06.2013

Ing. Ernest Rusnák

Kováčová vila 798/2

054 01 Levoča

IČO 34804889

komisionálny predaj
 196,37 212000110015.06.2013

Lindstrom s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35985135

servis rohoží
51,00
 212000109915.06.2013

Obec Svätý Anton

969 72 Svätý Anton

IČO 00320471

 komunálny odpad
39,80
 212000109815.06.2013

Lekáreň BS, s .r.o.

Moldavská cesta 8/A

040 11 Košice

IČO 36619400

náplň lekárničky
29,80
212000109715.06.2013

Konica Minolta Slovakia

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

 kopírovacie služby
 249,552120001096
10.06.2013

Manutan Slovakia,s.r.o.

Lanová 9

821 04 Bratislava

IČO 35885815

hygienický materiál
93,02
2120001095
10.06.2013

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

služby internetu
16,56
 2120001094 25.05.2013

SAP Slovensko

Plynárenská 7/A

821 09 Bratislava

IČO 35737328

údržba SAP Software
545,22
2120001093
 25.05.2013

SSE, a.s

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia
1445,33
 212000109225.05.2013

Ing. Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/5

960 01 Zvolen

IČO 40671879

 služby BOZP
83,69
2120001091
 25.05.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

servis PC
 100,00

 2120001090


 25.05.2013

 SIBACOL s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 B.Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál
59,22
 2120001089 25.05.2013

Monika Madlušková

č.420

J.Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby
 1110,00 2120001088 25.05.2013

Slovak Telecom, a.s

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

IČO 35763469

 telekomunikačné služby
63,17
 212000108705.05.2013

CO STAR SLOVENSKO,

Pátrovská 4

969 01 B.Štiavnica

IČO 36712175

zreštaurovanie šindľovej

strechy VK

21840,00
 212000108625.05.2013

Katarína Líškayová

Akademická10

969 01 B.Štiavnica

IČO 32030762

výroba orientačných

tabúľ

48,00
 212000108525.05.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného

operátora

218,08
 2120001084 25.05.2013

AKTV, s.r.o.

č.113

969 72 Svätý Anton

IČO31616828

reprezentačné23,15
 2120001083 25.05.2013

AKTV, s.r.o.

č.113

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

reprezentačné
16,20
 2120001082 20.05.2013

Miroslav Blahút

Drevená č.11

969 01 B.Štiavnica

IČO 17796725

kancelársky a spotrebný

materiál

144,87
 212000108115.05.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35985135

servis rohoží
51,00
 2120001080 15.05.2013

Konica Minolta

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby
249,55
 212000107915.05.2013

Autoservis Jutoma

Lintich 1/B

969 01 B.Štiavnica

IČO 44622805

údržba služob. motor.

vozidla

133,06
 212000107815.05.2013

Obec Svätý Anton

969 72 Svätý Antone

IČO 00320471

komunálny odpad
35,82
 212000107710.05.2013

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta  48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

služby internetu
 16,56212000107610.05.2013

Gimex Slovakia

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

servis registračnej

pokladne


16,46
2120001075
25.04.2013

Združenie turizmu

Kammerhofská 2

969 01 B.Štiavnica

IČO 42002192

členský príspevok 
 100,002120001074
30.04.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

B.Štiavnica

IČO 36025143

servis PC
100,00
 2120001073

30.04.2013

Ing. Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/15

Zvolen

IČO 40671879

BOZP
83,69
2120001072
25.04.2013

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia
2480,72
2120001071
25.04.2013

Monika Madlušková

č.420

966 24 J.Lehota

IČO: 37393251

stravovacie služby
1026,00
 2120001070 25.04.2013

 Združenie turizmu

Kammerhofská 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 42002192

 členský príspevok
 100,002120001069
 25.04.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby
 61,18 2120001068 25.04.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora
166,24
 212000106720.04.2013

Konica Minolta Slovakia,

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby
249,55
 2120001066 20.04.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží
51,00
2120001065
10.04.2013

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 Banská Štiavnica

IČO 31567070

internetové služby
16,56
 212000106425.03.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

servis PC
 100,00 212000106325.03.2013

Ing. Ľubomíra  Šudová

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 40671879

služby BOZP
83,69
 2120001062 25.03.2013

Stredoslovenská energetika

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia
3593,64
 2120001061 25.03.2013

 Slovak Telecom,a.s.

Karadžičova10

825 13 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby
61,32
 212000106013.03.2013

 Bach systems, spol. s.r.o.

Rúbanisko III/54

984 03 Lučenec

IČO 36620203

knižnica s prírast. knihou

upgrade

60,00
 212000105925.03.2013

akad. mal. Vojtech Mýtnik 

Lenardova 4

851 01 Bratislava

reštaurátorské práce
5120,64
 2120001058 25.03.2013

Monika Madlušková

J.Lehota 420

IČO 37393251

 stravovacie služby999,00
 2120001057 20.03.2013

Obec Svätý Anton

969 72 Svätý Anton

IČO 00320471

komunálny odpad 201327,72
 212000105620.03.2013

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží
37,02
 2120001055 25.03.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora165,54
 212000105415.03.2013

SAP Slovensko, s.r.o.

Plynárenská 7/A

821 09 Bratislava 2

IČO 35737328

údržba SAP Software
545,22
 2120001053 15.03.2013

Slovenské národné múzeum

Vajanského nábrežie č.2

810 06 Bratislava

IČO 00164721

odborný časopis
11,08 212000105215.03.2013

Konika Minolta Slovakia

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby
249,55
 212000105120.03.2013

Polpress, s.r.o.

Sklenárova 26

821 08 Bratislava

IČO 35896809

odborný časopis
16,66
2120001050
25.02.2013

KŠP, s.r.o.

Pestovateľská 10

821 04 Bratislava

IČO 35738642

kancelársky materiál
63,73
 212000104920.03.2013

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

služby internetu
16,56
 212000104810.03.2013

Lukáč Stanislav

SNP 21

969 01 B.Štiavnica

IČO 32035381

spotrebný materiál 
99,78
 212000104725.02.2013

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

 servis PC
100,00
 2120001046 25.02.2013

Ing. Ľ. Šudová

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 40671879

služby BOZP
83,69

2120001045
25.02.2013

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia
3 276,29
2120001044
 25.02.2013

Slovak Telecom, a.s.

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

IČO 35763469

 telekomunikačné služby
61,45
 2120001043 25.02.2013

Monika Madlušková

č.420

966 24 J.Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby
 933,00 212000104220.02.2013

Lindstrom s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží
51,00
 212000104125.02.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného

operátora 

166,16
 2120001040 28.02.2012

Lukáč Stanislav

SNP 21

969 01 B.Štiavnica

IČO 32035381

spotrebný materiál
95,00
 2120001039 15.02.2013

 Konica Minolta

Čermyševského 10

811 01 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby
249,55
 212000103815.02.2013

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

internetové služby
16,56
 212000103725.01.2013

Ing. Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 40671879

služby BOZP
83,69
 212000103625.01.2013

 Magic Computers

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

servis PC
100,00
21200001035
25.01.2013

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina 

IČO 36403008

elektrická energia
3686,83
 2120001034 25.01.2013

Slovak Telecom, a.s.

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby
61,18 
 2120001033 25.01.2013

 Monika Madlušková

č.420

Jánova Lehota

IČO 39393251

stravovacie služby
1056,002120001032
25.01.2013

Orange Slovensko

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO35697270

služby mobil operátora
168,44
 2120001031 20.01.2013

Lindstrom

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží
51,00
 2120001030 20.01.2013

AKTV, s.r.o.

č.113

969 72 Sv.Anton

IČO 31616828

reprezent.
19,08
 2120001029 25.01.2013

 Gimex Slovakia

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

ročná údržba

registračnej

pokladne

30.00
 2120001028 20.01.2013

 Konica Minolta Slovakia,

Čermyševského 10

851 01 Bratislava

IČO 31338551

 kopírovacie služby
 249,55 2120001027 10.01.2013

 Región

Banská Štiavnica

Kammerhofska 1

969 01 B.Štiavnica

IČO 42197813

 členský príspevok
 150,00 2120001026 10.01.2013

VIKIKA, s.r.o.

Radlinského 2

811 07 Bratislava

ICO 43839991

odborný časopis
56,002120001025
05.01.2013

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 B.Štiavnica

IČO 31567070

služby internetu
16,56
 2120001024 05.01.2013

 Mesto

Banská Štiavnica

Radničné nám. 1

969 01 B.Štiavnica

IČO 00320501

štiavnické noviny 18,40212000102305.01.2013

 Orange Slovensko

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobil.

operátora - MT

1,00
 2120001022 02.01.2013

Magic Computer

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

servis PC
100,00
2120001021
27.12.2012

Ing. Ľ.Šudová

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 40671879

služby BOZP
83,69
 212000102005.01.2013

Obec

969 72 Sv.Anton

IČO 00320471

komun. odpad

1/2013

40,00
2120001019
27.12.2012

Obec

969 72 Sv. Anton

IČO 00320471

propagácia

skladačka

"Rok na dedine 2013"

100,00
 212000101827.12.2012

 Decus, s.r.o.

Baničova 17

010 15 Žilina

ICO 31604447

aktualizácia stránok

muzeum.sk

119,50

A Szentantali Múzeum (Svätý Anton)

 +421 918 877 062 - múzeumi jegypénztár

 +421 45 691 39 32

 +421 915 821 973 - titkárság

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton

Facebook

Ako nás nájdete

GPS Súradnice

48°25'19.0"N+18°56'27.8"E

[48.421903,18.9401711]