Rekonštrukcia krovu strechy kaštieľa


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1       Vyhlásenie uchádzača - rekonštrukcia krovu (formát .pdf)

Príloha č. 2       Návrh na plnenie kritérii - rekonštrukcia krovu (formát .pdf)
Príloha č. 3       Projektová dokumentácia
                              Technická správa
                              Severné krídlo
                              Južné krídlo
                              Východné krídlo
                              Západné krídlo

Príloha č. 4       Výkaz výmeru (formát .xls)
Príloha č. 5       Zmluva o dielo - návrh (formát .pdf)

Múzeum vo Svätom Antone

 +421 918 877 062 - pokladňa
(rezervácie vstupov pre organizované skupiny v čase otváracích hodín)

 +421 45 691 39 32

 +421 915 821 973 - sekretariát

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton

Facebook

Otváracie hodiny

Apríl - Jún

utorok - nedeľa
09.00 - 16.00 hod.

pondelky zatvorené!

Obedná prestávka:

od 12.30 hod. do 13.00 hod.

Sprevádza sa malý a veľký okruh.

Ako nás nájdete

GPS Súradnice

48°25'19.0"N+18°56'27.8"E

[48.421903,18.9401711]