Múzeum vo Svätom Antone je štátna príspevková organizácia zriadená 1. januára 1999 Krajským úradom v Banskej Bystrici zriaďovacou listinou č. 98/054001 zo 17.12.1998 v znení rozhodnutí Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2232/2001-100 zo 16.07.2001, č. 6638/2005-250 z 24.11.2005, č. 6258/2206-250 z 28.112006 a 5235/20007-250 z 13.12.2007.


Forma hospodárenie:
štátna príspevková organizácia

Zriaďovacia listina:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR číslo 1288/2018 - 250 zo dňa 14.3.2018

Múzeum vo Svätom Antone

 +421 918 877 062 - pokladňa
(rezervácie vstupov pre organizované skupiny v čase otváracích hodín)

 +421 45 691 39 32

 +421 915 821 973 - sekretariát

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton

Facebook

Otváracie hodiny

Apríl - Jún

utorok - nedeľa
09.00 - 16.00 hod.

pondelky zatvorené!

Obedná prestávka:

od 12.30 hod. do 13.00 hod.

Sprevádza sa malý a veľký okruh.

Ako nás nájdete

GPS Súradnice

48°25'19.0"N+18°56'27.8"E

[48.421903,18.9401711]