Faktúry na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ Múzeum vo Svätom Antone (ďalej MSA).

 

Číslo dokladu Dátum uhradenia
dodávateľskej faktúry
Dodávateľ Predmet

Celková cena
s DPH v EUR

 

         
         
509100067 25.04.2024

GENERAL RETAIL SERVICE Slovakia s.r.o.

Horné Záhrady 1

974 01 Banská Bystrica

IČO 50059092/1000067408 

stavebné práce na základe Zmluvy o dielo 72 730,00
509100063 17.04.2024

DANHAL - DUŽINA s.r.o.

Kolpašská 1/D

969 01 Banská Štiavnica

IČO 50135716/1000029541

materiál na údržbu a nákup náradia 55,40
509100062  25.04.2024  Jaroslav Lupták

Energetikov 1478/2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 10932780/1000001227

 strava zamestnancov  1538,60
 509100059  12.04.2024  VÚB, a.s.

Mlynské nivy 1

829 90 Bratislava 25

IČO 31320155/1000015400

 poplatky a provízie  69,14
509100058  17.04.2024

Stredoslovenská energetika a.s.

Pri Rajčianke8591/48

010 47 Žilina

IČO 51865467/1000023815

 elektrická energia  6575,24
5091000057 25.04.2024

Slovnaft, a.s.

Vlčie hrdlo 1

824 12 Bratislava

IČO 31322832/1000015386

PHM 193,68
 509100056  18.04.2024  Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469/1000053103

 telekomunikačné služby  41,18
 509100055  12.04.2024  L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/1000017263

 služby PO  78,00
 509100054  12.04.2024  L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/1000017263

 služby BOZP  60,00
 509100053  25.04.2024  Orange Slovensko a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270/1000046781

 služby mobilného operátora  112,67
 509100052  12.04.2024  Magic Computers, s.r.o.

Križovatka 25

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143/1000013677

 servis PC  100,00
 509100051  08.04.2024

 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Partizánska cesta 5

974 01 Banská Bystrica

IČO 36644030/1000033892

 rozbor vody  111,65
 509100050  26.03.2024

 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným

Trnavská 80

821 02 Bratislava

IČO 31369308/1000042557

 prístup na webinár  84,00
 509100049  22.03.2024

 REVIZ-DETVA s.r.o.

Ľ. Zeľjenku 1668/8

962 12 Detva

IČO 47035242/1000050210

 prehliadka TNS

expanzná nádoba

 200,00
 509100048  26.03.2024  Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.

Pribinova 19

811 09 Bratislava

IČO 00151700/1000023821

 úhrada poistného  71,71
 509100047  19.03.2024  Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551/1000043574

 prenájom zariadenia  73,62
 509100046  22.03.2024

 KELCOM BB s.r.o.

Na Troskách 12

974 01 Banská Bystrica

IČO 46905685/1000056733

 oprava a údržba   478,80
 509400006  26.03.2024

 Občianske združenie Zlatá cesta

Prenčov 300

969 73 Prenčov

IČO 45022909/1000020954

 členský príspevok 2024  100,00
509100045 13.03.2024

VÚB, a.s.

Mlynské nivy 1

829 90 Bratislava 25

IČO 31320155/1000015400

poplatky a provízie 41,48
509100044 13.03.2024

Stredoslovenská energetika a.s.

Pri Rajčianke8591/48

010 47 Žilina

IČO 51865467/1000023815

elektrická energia 6515,42
509100043 19.03.2024

Slovenské nárosné múzeum

Vajanského nábrežie 2

810 06 Bratislava

IČO 00164721/1000051318

časopis múzeum 13,60
509100042 15.03.2024

Slovnaft, a.s.

Vlčie hrdlo 1

824 12 Bratislava

IČO 31322832/1000015386

PHM 74,06
509100041 15.03.2024

Jaroslav Lupták

Energetikov 1478/2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 10932780/1000001227

strava zamestnancov 1450,40
509100040 19.03.2024 MCNET.SK, s.r.o.

Ilijská 44/3

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305/1000012057

internetové služby 31,90
509100039 12.03.2024

Area security service s.r.o.

Priemyselná 12

965 63 Žiar nad Hronom

IČO 36704156/1000089689

vzdelávací kurz odbornej spôsobilosti na výkon strážnej služby 195,00
509100038 08.03.2024

Martin Svitáč

Učiteľská 1483/5

969 01 Banská Štiavnica

IČO 46617116/1000019081

pripojenie kamery

materiál

78,00
509100037 12.03.2024

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469/1000053103

telekomunikačné služby 33,60
509100036 08.03.2024

Magic Computers, s.r.o.

Križovatka 25

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143/1000013677

servis PC 100,00
509100035 08.03.2024

Magic Computers, s.r.o.

Križovatka 25

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143/1000013677

kábel redikcia HDMI na VGA 6,80
509100034 07.03.2024

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/1000017263

služby BOZP 60,00
509100033 07.03.2024

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/1000017263

slžby PO 78,00
509100032 07.03.2024 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551/1000043574

vyúčtovanie - výstupov zariadenia 130,45
509100031 12.03.2024

Orange Slovensko a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270/1000046781

služby mobilného operátora 112,67
509100030 07.03.2024

Stredoslovenská energetika a.s.

Pri Rajčianke8591/48

010 47 Žilina

IČO 51865467/1000023815

elektrická energia

nedoplatok

01.01.2024-31.01.2024

48,59
509100029 05.03.2024

Anna Majerová - DIANA

SNP 19

Banská Štiavnica

IČO 34542744/1000090297

nákup ND na mechanizmy 29,57
509100028 05.03.2024

Ján Boggero BIANKO

Hurbanova 1491/14

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO 44200595/1000007718

predaj magnetiek 932,50
509100027 29.02.2024

Ing. Juraj Bačík

Svätý Anton 61

969 72 Svätý Anton

IČO 45617121/1000079244

predaj magnetiek 275,00
 509100026  29.02.2024

 KELCOM BB s.r.o.

Na Troskách 12

974 01 Banská Bystrica

IČO 46905685/1000056733

 vykonanie štvrťročnej kontroly EPS  384,12
 509100025  14.02.2024

 Hont a jeho dejiny, o. z.

Lesenice 238

991 08 Lesenice

IČO 53618556/1000021326

 predplatné časopis 

Hont a jeho dejiny

 15,00
 509100024  15.02.2024

 Obec/Mesto Svätý Anton

č.24

969 72 Svätý Anton

IČO 00320471/1000008493

 komunálny odpad - žetóny  100,00
 509100022  16.02.2024   Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551/1000043574

poplatok za prenájom zariadenia  73,62
 509100017  16.02.2024

 Juraj Jaďuď

ul. 8. mája 821/7

969 01 Banská Štiavnica

IČO 41941462/1000032966

 základný kurz obsluhy  200,00
 509100012  13.02.2024  MCNET.SK, s.r.o.

Ilijská 44/3

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305/1000012057

 internetové služby  31,90
 509100011  09.02.2024

 AD ACTA PROMOTION s.r.o.

Štefanikova 361/8

019 01 Ilava

IČO 47862653/1000088922

 prezentácia na svadobnom prehliadači  150,00
 509400004  15.03.2024

 Obec Svätý Anton

Svätý Anton 34

969 72 Svätý Anton

IČO 00320471

 daň z nehnuteľnosti 

1. splátka

 1779,25 
509400003 26.03.2024

Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.

Pribinova 19

811 09 Bratislava

IČO 00151700/1000023821

havariné poistenie

škoda fabia combi

65,74
509400002 26.03.2024

Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.

Pribinova 19

811 09 Bratislava

IČO 00151700/1000023821

havariné poistenie

Volkswagen caravelle

328,19
509400001 08.03.2024

Zväz múzeí na Slovensku

Kapitulska 282/23

974 01 Banská Bystrica

IČO 42013143/1000025121

členský príspevok 230,00
509100023 15.02.2024

Stredoslovenská energetika a.s.

Pri Rajčianke8591/48

010 47 Žilina

IČO 51865467/1000023815

elektrická energia 7879,20
509100021 21.02.2024

Jaroslav Lupták

Energetikov 1478/2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 10932780/1000001227

strava zamestnancov 1313,20
509100020 15.02.2024

VÚB, a.s.

Mlynské nivy 1

829 90 Bratislava 25

IČO 31320155/1000015400

poplatky a provízie 20,96
509100019 21.02.2024

Slovnaft, a.s.

Vlčie hrdlo 1

824 12 Bratislava

IČO 31322832/1000015386

PHM 87,43
509100018 16.02.2024

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469/1000053103

telekomunikačné služby 43,60
509100016 13.02.2024

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/1000017263

služby PO 78,00
509100015 13.02.2024

L&R team s.r.o.

I. Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161/1000017263

služby BOZP 60,00
509100013 13.03.2024

Region Banská Bystrica

nám. sv. Trojice 1

969 01 Banská Štiavnica

IČO 42197813/1000052103

členský príspevok 200,00
509100010 09.02.2024

SIBAcol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261/1000040376

spotrebný materiál 40,94
509100009 09.02.2024

Magic Computers, s.r.o.

Križovatka 25

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143/1000013677

servis PC 100,00
509100008 21.02.2024

Orange Slovensko a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270/1000046781

služby mobilného operátora 112,67
509100007 23.01.2024

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.

Martina Rázusa 23A

010 01 Žilina 1

IČO 31592503/1000017775

ročný prístup  228,00
509100006 31.01.2024

RELIA, s.r.o.

Trnavská 80

821 02 Bratislava

IČO 31369308/1000042557

prístup na balík webinárov Ročné zúčtovanie rok 2023

Legislatívne zmeny na rok 2024

180,00
509100005 31.01.2024

Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1

969 24 Banská Štiavnica

IČO 00320501/1000055135

Štiavnické noviny rok 2024 18,20
509100004 24.01.2024

MCNET.SK, s.r.o.

Ilijská 44/3

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305/1000012057

služby internetu 31,90
 509100003 23.01.2024

 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551/1000043574

 platba za prenájom zariadenia  73,62
 509100002  19.01.2024

 Lyreco CE, SE

Panholec 20

902 01 Pezinok

IČO 35958120/1000038290

 kancelársky papier  251,64
 509100001 15.01.2024

 Ing. Milan Šoka

Švermova 6971/53

974 04 Banská Bystrica

IČO 33861129/1000007747

 aktualizácia podstánok www.muzeum.sk  120,00

Facebook

Otváracie hodiny

Apríl - Jún

utorok - nedeľa
09.00 - 16.00 hod.

pondelky zatvorené!

Obedná prestávka:

od 12.30 hod. do 13.00 hod.

Sprevádza sa malý a veľký okruh.

GPS Súradnice

48°25'19.0"N+18°56'27.8"E

[48.421903,18.9401711]