Faktúry na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ Múzeum vo Svätom Antone (ďalej MSA).

Číslo kontrolného

a likvidačného listu faktúry

Dátum

úhrady

Dodávateľ Predmet

Uhradená suma

s DPH v EUR

2120000223 26.10.2015 Ján Boggero BIANKO
Hurbanova 1491/14
031 01 Lipt. Mikuláš
IČO 44200595
komisionálny predaj 529,00
 2120000222  23.10.2015

 Obec Svätý Anton

č.34

969 72 Svätý Anton

IČO 00320471

komunálny odpad  115,50
 2120000221 23.10.2015

SNK

J.C.Hronského 1

036 01 Martin

IČO 36138517

knižničný servisný poplatok 2015  66,39
2120000220 23.10.2015

Ján Sentinek

Bratská 16

969 01 Banská Štiavnica

IČO 17797403


obstaranie IA 32633
2000,00
 2120000219 20.10.2015

Ján Sentinek

Bratská 16

969 01 Banská Štiavnica

IČO 17797403

obstaranie IA 32633 2000,00
2120000218 19.10.2015

Štefan Halaj

Dolná 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 34542809

spotrebný materiál 91,67
2120000217 14.10.215

Monika Madlušková

č.420

966 24 Jánová Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby 808,50
 2120000216 16.10.2015

VION-LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM  545,35
 2120000214 15.10.2015

AKTV s.r.o.

č.81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

seminár   338,62
2120000213 16.10.2015

AKTV s.r.o.

č.81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

seminár  868,14
2120000212  14.10.2015

AB-PM s.r.o.

č. 149

969 72 Svätý Anton

IČO 46838503

seminár 110,84
2120000211  20.10.2015

Slovak Telecom

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 52,80
 2120000210 29.09.2015

CO STAR Slovensko

Pátrovská 4

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36712175

obstaranie IA 32288 13080,00
 2120000209 02.09.2015

CO STAR Slovensko

Pátrovská 4

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36712175

obstaranie IA32288 7920,00
2120000208 19.10.2015

SSE a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

 elektrická energia 1377,71
2120000207  14.10.2015

AKTV s.r.o.

č.81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

ubytovanie seminár 335,60
2120000206 16.10.2015

Lindstrom

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 54,60
2120000204 15.10.2015

Konica Minolta Slovakia

Galvániho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby  250,69
2120000203 12.10.2015

Erika Voleková

Pernek 14

900 53 Pernek

IČO 47359820

komis predaj 395,95
 2120000202 12.10.2015

Autoservis Jutoma

Lintich 1/B

969 01 Banská Štiavnica

IČO 44622805

servis Fábia  51,15
 2120000201 19.10. 2015

 MCNET.SK,s.r.o.

Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

 služby internetu  29,99
2120000200 13.10.2015

L&R team. s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP a PO 83,69
2120000199 15.10.2015

Miroslav Blahút

Okrajova 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 17796725

 spotrebný materiál 275,77
 2120000198  20.10.2015

Orange Slovensko

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 154,24
2120000197 08.10.2015

Magic Computers

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis   PC  100,00
 2120000196  08.10.2015

Magic Computers

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

zapojenie internetu switch 27,10
2120000195  13.10.2015

 L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

pracovná zdravotná služba 20,00
2120000194 13.10.2015

Ľubomír Pelachy

Horná Huta 1635

969 01 Banská Štiavnica

IČO 34546553

stavený materiál  55,51
2120000193 08.10.2015

SHA, n.o.

Drieňová12

969 01 Banská Štiavnica

IČO 45733228

seminár Koháryovci 308,00
2120000192  22.09.2015

Poradca s.r.o.

Pri Celulózke 40

010 01 Žilina

IČO 36371271

predplatné  27,60
2120000191 03.09.2015

Poradca podnikateľa

M.Rázusa 23A

010 01 Žilina

IČO 31592503

predplatné 26,40
 2120000189 24.09.2015

SOZA

Rastislavova 3

821 08 Bratislava

IČO 00178454

dobropis k fa 2151126123 189,00
2120000188 02.10.215

Technické služby

Šoltésovej 1

969 01 Banská Štiavnica

IČO 00185213

dovoz, odvoz stojanov na koše 46,39
2120000187 02.10.2015

Technické služby

Šoltésovej 1

969 01 Banská Štiavnica

IČO 00185213

odvod a likvidácia odpadu 329,43
 2120000186  25.09.2015

Sibacol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

pracovný odev 

a OPP

157,12
2120000185 25.09.2015

FS Sitňan

Akademická 17

969 01 Banská Štiavnica

IČO 37948792

folklórne vystúpenie 200,00
2120000184  25.09.2015

Ing. Ján Priebera

č. 100

969 73 Prenčov

IČO 34547991

dovoz a odvoz trofejí 92,16
 2120000183 29.09.2015

 AKTV, s.r.o.

č.81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

 ubytovanie počas DSH 349,44
2120000182 24.09.2015

AB-PM s.r.o.

č.149

969 72 Svätý Anton

IČO 43838503

slávnostný obed DSH 418,34
2120000181  24.09.2015

AB-PM s.r.o.

č.149

969 72 Svätý Anton

IČO 43838503

ubytovanie DSH  140,00
 2120000180  24.09.2015

SHA, n.o.

Drieňová 12

969 01 Banská Štiavnica

IČO 45733228

ubytovanie  DSH  325,00
 2120000179 22.09.2015

Martin Svitáč

Učiteľská 1483/5

969 01 Banská Štiavnica

IČO 46617116

ozvučenie DSH  500,00
 2120000178 22.09.2015

Rusnák Ernest Ing.

Kováčova vila 798/2

054 01 Levoča

IČO 34804889

turistická známka 192,60
 2120000177  19.09.2015

Spolok dychovej hudby

Križovatka 913/9

969 01 Banská Štiavnica

IČO 00627950

vystúpenie dychovej hudby 250,00
 2120000176  18.09.2015

 Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

 servis rohoží 54,60
 2120000175  18.09.2015

 SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 821,11
 2120000174  18.09.2015

Lukáč Stanislav

SNP 21

969 01 Banská Štiavnica

IČO 32035381

spotrebný materiál 582,91
 2120000173 18.09.2015

VION-LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM 495,35
 2120000172  14.09.2015

Sibacol s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál 111,85
2120000171 17.09.2015

Slovenský Červený Kríž

Bratská 9

969 01 Banská Štiavnica

IČO 35679956

zdravotný dozor DSH 322,00
 2120000170 17.09.2015

Slovak Telecom,a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 50,34
 2120000169  14.09.2015

 Monika Madlušková

Jánova Lehota 420

IČO 37393251

stravovacie služby 917,40
 2120000168 17.09.2015

Divadlo J.G.Tajovského

Divadelná 3

960 77 Zvolen

IČO 35989572

prenájom hľadiska  804,00
2120000167 14.09.2015

 SAP Slovensko

Plynárenská 7/A

821 09 Bratislava

IČO 35737328

údržba SAP  552,85
 2120000166 14.09.2015

Lívia Macková

č.450

969 72 Svätý Anton

IČO 32030665

spotrebný tovar

reprezentačné

943,64
 2120000165  14.09.2015

L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

pracovná služba  20,00
2120000164 14.09.2015

 L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP 83,69
2120000163 14.09.2015

Magic Computers

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
 2120000162  23.09.2015

FS Sitňan

akademická 17

969 01 Banská Štiavnica

IČO 37948792

vystúpenie folklórneho súboru  200,00
 2120000161 14.09.2015

Drišlak, s.r.o.

Vechec 433

094 12 Vranov n/Topľ.

IČO 36499234

hudobné vystúpenie  1800,00
 2120000160  14.09.2015

Katarína Líškayová

Akademická 10

969 01 Banská Štiavnica

IČO 32030762

tlač propagačného materiálu 50,00
 2120000159  14.09.2015

 Konica Minolta Slovakia

Galvániho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

 kopírovacie služby  250,69
2120000158 23.09.2015

MCNET.SK

P.Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu 29,99
 2120000157  22.09.2015

Orange Slovensko

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora  153,35
2120000156  31.08.2015

 Sibacol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

pracovné náradie 157,00
2120000155 09.09.2015

SOZA

Rastislavova 3

821 08 Bratislava

IČO 00178454

autorská odmena  630,00
2120000154 03.09.2015

Gimex Slovakia,

Horná Huta 48

969 01 Banská Štiavnica

IČO 31567070

pokladničné pásky

EURO rekukcia

90,36
 2120000150 21.8.2015

Erika Voleková

Pernek 14

900 53 Pernek

IČO 47359820

magnetky DSH 875,00
 2120000149  25.08.2015

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží  54,60
2120000148 17.08.2015

Erika Voleková

Pernek 14

900 53 Pernek

IČO 47359820

magnetky DSH 875,00
2120000147 03.08.2015

IDSYS, s.r.o.

Mlynská 2238

934 01 Levice

IČO 47182024

tlač vstupeniek DSH 518,04
2120000146 03.08.2015

Atlantis Systems,s.r.o.

Gorkého 6

811 01 Bratislava

IČO 35844230

doména MSA  76,03
2120000145  19.8.2015

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 816,82
2120000144  14.08.2015

Vion-LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM  55,39
 2120000143 19.8.2015

Slovak Telecom

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 50,20
 2120000142 21.8.2015

MCNET.SK

P.Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu  29,99
2120000141  25.08.2015

Orange Slovensko

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora  155,22
 2120000140  17.7.2015

 AUTONOVO a.s.

Zvolenská cesta 40

974 03 B.Bystrica

IČO 35796693

OMV 43872,00
 2120000139 10.08.2015

Monika Madlušková

Jánová Lehota 420

IČO 37393251

stravovacie služby 910,80
 2120000138 10.08.2015

 Sibacol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál 36,36
 2120000137 10.08.2015

Magic computer

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
 2120000136  10.08.2015

L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen 

IČO 47423161

pracovná zdravotná služba  20,00
2120000135 10.08.2015

L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP 83,69
2120000134 10.08.2015

Konica Minolta 

Galvániho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby  250,69
2120000133 10.08.2015

BOMS, spol. s.r.o.

A.T. Sitnianskeho 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 31588077

pracovný odev 56,00
2120000132 29.07.2015

Sibacol s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

 spotrebný materiál  82,25
21200000131 28.07.2015

Miroslav Blahút

Okrajova č.2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 17796725

spotrebný materiál 158,29
 21200000130 29.07.2015

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska cesta 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 54,60
 2120000129 22.07.2015

Anna Weisová

č.431

966 02 Vyhne

IČO 45959005

 komisionálny predaj 162,15
 2120000128 22.07.2015

 Krnačkový club

Angyalova 467/87

967 01 Kremnica

IČO 31916279

komisionálny predaj  126,30
 2120000127 22.07.2015

Ing. Daniel Hanes

J.Gagarina 2432/105

960 01 Zvolen

IČO 40672441

komisionálny predaj 12,87
 2120000126  21.07.2015

Pavel Toman

Úvalno 38

793 91 Úvalno

IČO 65887654

komisionálny predaj 98,40
 2120000125 21.07.2015

Združenie turizmu

Kammerhofska 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 42002192

komisionálny predaj 17,60
2120000124  14.07.2015

Monika Madlušková

Jánová Lehota 420

966 24 Jánová Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby  970,20
 2120000123 14.07.2015

 Erika Voleková

Pernek 14

900 53 Pernek

IČO 47359820

komisionálny predaj  399,25
2120000122 16.07.2015

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 853,93
2120000121 10.07.2015

Konica Minolta Slovakia

Galvániho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 250,69
 2120000120 13.07.2015

L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

BOZP 83,69
2120000119 16.07.2015

MCNET. SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu  29,99
 2120000118 22.07.2015

Slovak Telekom,

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 50,20
 2120000117 13.07.2015

Vion-LG. s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM 262,66
 2120000116 25.06.2015

Incheba, a.s.

Viedenská cesta 3-7

851 01 Bratislava

IČO 00211087

prenájom plochy 540,00
2120000115 06.07.2015

Sibacol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál 26,70
 2120000114 22.07.2015

Orange Slovensko,

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 153,82
2120000113 09.07.2015

Magic Computers

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
 2120000112  13.07.2015

 L&R teram, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

 pracovná zdravotná služby 20,00
 2120000111 02.07.2154

Martin Svitáč

Učiteľská 1483/5

969 01 Banská Štiavnica

IČO 46617116

ozvučenie DDSH  150,00
 2120000110 02.07.2015

 TOI TOI&DOXI

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO 36383074

sanitárne služby 240,00
 2120000109 30.06.2015

Slovenský červený kríž

Bratská 9

969 01 Banská Štiavnica

IČO 35679956

zdravotný dozor na DDSH 84,00
2120000108 25.6.2015

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska cesta 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 54,60
2120000107 25.06.2015

Súkr. hotelová akad.

Drieňová 12

969 01 Banská Štiavnica

IČO 45733228

ubytovanie 602,30
 21200000106 25.6.2015

SVPS, a.s.

Partizánska cesta 5

974 01 Banská Bystrica

IČO 36644030
vodné  1,40
 21200000105 22.06.2015

Ondrej Chovanec

Kavečianska cesta 12

040 01 Košice

IČO 47689421

spotrebný materiál 167,00
21200000104 24.06.2015

Manutan Slovakia,

Galvániho 7/B

821 04 Bratislava

IČO 35885815

 hygienický materiál 311,74
2120000103  22.06.2015

Miroslav Blahút

Okrajova 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO 17796725

spotrebný tovar 127,44
2120000102  16.06.2015

Tomáš Ciglan

č.60

969 01 Vysoká

IČO 32030819

minerálna voda  90,65
 2120000101 10.06.2015

Stanislav Lukáč

SNP 21

969 01 Banská Štiavnica

IČO 32035381

spotrebný tovar 82,18
2120000100 22.06.2015

Obec

Svätý Anton č.34

969 72  Svätý Anton

IČO 00320471

komunálny odpad 198,00
2120000099 10.06.2015

SAP Slovensko, a.s.

Plynárenská 7/A

821 09 Bratislava

IČO 35737328

údržba  Software  552,85
 2120000098  10.06.2015

L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP 83,69
2120000097 09.06.2015

Konica Minolta Slovakia

Galvaniho17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

 kopírovacie služby 250,69
 2120000096 22.06.2015

MCNET. SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu  29,99
2120000095  24.06.2015

Slovak Telecom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 50,20
2120000094 22.06.2015

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 1253,12
 2120000094 16.06.2015

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 1253,12
 2120000093 10.06.2015

Monika Madlušková

Jánová Lehota 420

IČO 37393251

stravovacie služby 887,70
2120000092 10.06.2015

VION-LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM  185,74
2120000091  10.06.2015

 Sibacol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261 

spotrebný materiál  64,03
 2120000090  10.06.2015

AKTV s.r.o.

Svätý  Anton 81

969 72

IČO 31616828

 slávnostný obed

verejný odpočet

 31,36
2120000089 10.06.2015

Magic Computers,s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025142

 Servis PC 100,00
 2120000087  10.06.2015

L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

 pracovná zdravotná služby 20,00
 2120000086 03.06.2015

AKTV. s.r.o.

č.81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

slávnostný obed

vernisaž

 25,42
2120000085  02.06.2015

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží  54,60
2120000084 03.06.2015

AKTV s.r.o.

č.81

969 72 Svätý Anton

IČO 31616828

ubytovanie  56,76
2120000083  22.05.2015

Allcom spol. s.r.o.

Radničné nám. 11/1

96901 Banská Štiavnica

IČO 36624667

 pečiatka  18,00
 2120000082  11.05.2015

L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

pracovná zdravotná služby 20,00
2120000081 13.05.2015

Alexander Kalíšek

L.Svobodu 1532/23

969 01 Banská Štiavncia

IČO 32035675

 údržba parku  150,00
2120000080 11.05.2015

L&R teram, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP 83,69
2120000079 11.5.2015

Interiér Invest, s.r.o.

Kukučínová 23

040 11 Košice

IČO 36190381

interiérové vybavenie

ostatné služby

 76,70
 2120000078 11.05.2015

Konica Minolta Slovakia

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 250,69
2120000077 19.05.2015

MCNET.SK, s.r.o.

O.Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavncia

IČO 43836305

služby internetu  29,99
2120000076 19.05.2015

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia  2293,62
 2120000075 15.05.2015

VION-LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM  267,25
2120000074  19.05.2015

Slovak Telecom

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 50,20
 2120000073  13.05.2015

 Monika Madlušková

Jánová Lehota 420

IČO 37393251

 stravovacie služby  924,00
 2120000072 13.05.2015

Magic Computers,

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

toner, spotrebný materiál  65,90
 2120000071 13.05.2015

Magic Computers,

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
2120000070 04.05.2015

EDOS-PEM, s.r.o.

Tematínska 4

851 05 Bratislava

IČO 36287229

vzdelávacie služby  56,00
2120000068 04.05.2015

Fispo Clean Slovakia

Zamarovská 56/117

911 05 Zamarovce

IČO 36301035

náhradné diely 121,91
 2120000067  05.05.2014

Rusnák Ernest

Kováčová vila  798/2

054 01 Levoča 

IČO 34804889

komisionálny predaj  192,60
 2120000066  29.04.2015

Združenie turizmu B.Š.

Kammerhofská 2

969 01 B.Štiavnica

IČO 42002192

členský príspevok 100,00
 2120000065  29.04.2015

Lindstrom s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 54,60
2120000064  28.04.2014

Miroslav Blahút

Okrajova 2

969 01 B.Štiavnica

IČO 17796725

 spotrebný materiál 102,74
 2120000063  20.04.2015

Konica Minolta Slovakia,

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby  250,69
 2120000062 20.04.2015

MCNET.SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 B.Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu  29,99
 2120000061 16.04.2015

L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP  83,69
 2120000060 16.04.2015

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 01 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia 2973,48
2120000059 16.04.2015

VION-LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM 245,86
2120000058  16.04.2015

Monika Madlušková

č. 420

966 24 J.Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby  910,80
 2120000056 09.04.2015

Magic Computers,s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
 2120000055 09.04.2015

 Magic Computers,s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

spotrebný materiál

CART HP

21,80
2120000054 09.04.2015

L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161 

pracovná zdravotná služba  20,00
 2120000052  09.04.2015

Stanislav Lukáč

SNP 21

969 01 B.Štiavnica

IČO 32035381

spotrebný materiál  148,68
2120000051 09.04.2015

Sibacol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 B.Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál  9,50
 2120000050 02.04.2015

Lindstrom,s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží 54,60
 2120000049 27.03.2015

Konica Minolta Slovakia

Galvániho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 250,69
2120000048 24.03.2015

Slovenské národné múzeum

Vajanského nábrežie 2

810 06 Bratislava

IČO 00164721

predplatné

odborný časopis

11,20
 2120000047  16.03.2015

SAP Slovensko

Plynárenská 7/A

821 09 Bratislava

IČO 35737328

údržba SAP software  552,85
2120000046  19.3.2015

 MCNET.SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 Banská Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu 29,99
2120000045 12.03.2015

L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP  83,69
 2120000044  16.3.2015

VION-LG, s.r.o.

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM 240,32
2120000041  12.3.2015

Magic Computers, s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

toner, skaretovací stroj 103,90
2120000040 12.3.2015

Magic Computers,s.r.o.

Dolná 18

969 01 B.Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
 2120000039 10.03.2015

Monika Madlušková

č.420

966 24 Jánová Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby  848,10
 2120000038 12.3.2015

L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

pracovná zdravotná služba 20,00
 2120000037 10.03.2015

Sibacol, s.r.o.

Mládežnícka 22

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36649261

spotrebný materiál  16,34
 2120000036  19.3.2015

 Orange Slovensko,

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 153,16
2120000035  10.03.2015

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis rohoží  54,60
 2120000034 13.3.2015

 Región B. Štiavnica

Kammerhofska 1

969 01 B.Štiavnica

IČO 42197813

členský príspevok 150,00
 2120000033  26.02.2015

Milan Juhás

č.20

969 01 Ilija

IČO 47086033

 údržba poľov. expozície 900,00
 2120000032 26.02.2015

Gimex Slovakia, s.r.o.

Horná Huta 48

969 01 Banská Štiavnica

IČO 31567070

servisná údržba

registračnej pokladne

30,00
 2120000031 24.02.2015

Konica Minolta Slovakia

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

IČO31338551

 kopírovacie služby 250,69
2120000028  13.2.2015

 MCNET SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 B.Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu 29,99
2120000027 13.02.2015

L&R teram, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP  83,69
 2120000026 13.2.2015

Monika Madlušková

č.420

966 24 Jánová Lehota

IČO 37393251

stravovacie služby 831,60
2120000025 6.2.2015

Incheba, a.s.

Viedenská cesta 3-7

851 01 Bratislava

IČO 00211087

 ubytovanie 478,50
2120000024 13.2.2015

MCNET SK, s.r.o.

P.Dobšinského 13

969 01 B.Štiavnica

IČO 43836305

služby internetu  29,99
2120000023  18.2.2015

SSE, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

IČO 36403008

elektrická energia  3170,10
 2120000022 13.02.2015

Vion-LG, s.r.o.

Továrenská 64

853 01 Zlaté Moravce

IČO 36539988

PHM  112,15
2120000021 24.2.2015

Orange Slovensko

Metodova  8

821 08 Bratislava

IČO 35697270

služby mobilného operátora 155,48
 2120000015 23.2.2015

Slovak Telecom,a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO 35763469

telekomunikačné služby 61,10
 2120000014 10.02.2015

Magic Computers s.r.o.

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

IČO 36025143

servis PC 100,00
 2120000013  10.02.2015

L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

pracovná zdravotná 

služby

20,00
 2120000012 06.02.2015

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica 3

917 01 Trnava

IČO 35742364

servis  rohoží 54,60
 2120000011  06.02.2015

 Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1/1

9691 Banská Štiavnica

IČO 00320501

predplatné Štiavnické

noviny

18,00
2120000007 27.01.2015

Konica Minolta, s.r.o.

Galvániho 17/B

821 04 Bratislava

IČO 31338551

kopírovacie služby 250,69
 2120000006 27.1.2015

Petit press, a.s.

Lazaretská 12

811 08 Bratislava

IČO 35790253

inzercia 102,65
2120000005 26.01.2015

Poradca podnikateľa

M.Rázusa 23A

010 01 Žilina

IČO 31592503

finančný sprievodca  48,86
2120000004 27.01.2015

Obec Svätý Anton

969 72 Svätý Anton

IČO 00320471

komunálny odpad 128,70
2120000003  13.01.2015

 Červený kríž

Bratská 9

969 01 Banská Štiavnica

IČO 35679956

 školenie prvej

pomoci

60,00
 2120000002 13.01.2015

 L&R team, s.r.o.

I.Krasku 1938/15

960 01 Zvolen

IČO 47423161

služby BOZP 83,69
 2120000001  13.01.2015

  

Decus, s.r.o.

Baničová 17

010 15 Žilina

IČO 31604447

 aktualizácia stránok

MSA 2015

 99,68
2120000263 11.12.2015 Peter Šomek Pamätná medaila 997,60 €
Mierova 99
821 05 Bratislava 2
IČO 11685581
2120000264 11.12.2015 Roman Belák Náradie-motorová 155,00 €
č.451 píla
969 72 Svätý Anton  
IČO 33759952  
2120000265 11.12.2015 L&r teram, s.r.o. BOZP 83,69 €
I.Krasku 1938/15
960 01 Zvolen
2120000266 10.12.2015 AB ART press, s.r.o. Komisionálny predaj 155,20 €
Lichardova 51
976 13 Slovenská Lupča
IČO 45470847
2120000267 15.12.2015 MCNET SK, s.r.o. Služby internetu 29,99 €
P.Dobšinského 13
969 01 Banská Stiavnica
IČO 43836305
2120000268 15.12.2015 Katarína Líškayová Väzba texty 68,78 €
Akademická 10
969 01 Banská Štiavnica
IČO 32030762
2120000269 15.12.2015 Ján Sentinek OKR Obstaranie IA 32633 2 128,00 €
Bratská 16
969 01 Banská Štiavnica
IČO 17797403
2120000270 11.12.2015 Konica Minolta, s.r.o. Kopírovacie služby 250,69 €
Galvániho 17/B
821 04 Bratislava
IČO 31338551
2120000271 17.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 50,20 €
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO 35763469
2120000273 8.12.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Darčekové kupóny 1 447,16 €
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO 31396674
2120000275 17.12.2015 SVP spoločnosť, a.s. vodné 68,80 €
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
IČO 36644030
2120000276 14.12.2015 Slovenská pošta, a.s. Odborné časopisy 144,41 €
Partizánska cesta 9
974 01 Banská Bystrica
IČO 36631124
2120000277 17.12.2015 Štefan Halaj Spotrebný materiál 37,19 €
Dolná 2
969 01 Banská Štiavnica
IČO 34542809
 
 
2120000278 17.12.2015 SAP Slovensko s.r.o. Údržba SAP software 552,85 €
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava
IČO 35737328
2120000279 21.12.2015 Lívia Macková repre 99,00 €
č.450
969 72 Svätý Anton
IČO 32030655
2120000280 29.12.2015 Miroslav Blahút Spotrebný materiál 98,19 €
Okrajova č.2
969 01 Banská Štiavnica
IČO 17796725
2120000282 11.1.2016 Mediaprint-Kapa Press Predplatné odborný časopis 21,50 €
Stará Vajnorská 9
831 04 Bratislava
IČO 35792281
2120000284 10.1.2016 Erika Voleková ERESA Komisionálny predaj 148,45 €
Pernek 14
900 53 Pernek
IČO 47359820
2120000285 11.1.2016 Pavel Toman Komisionálny predaj 159,85 €
Úvalno 38
793 91 Úvalno
IČO 65887654
2120000286 11.1.2016 KB Press, s.r.o. Komisionálny predaj 78,85 €
Rudlovská cesta 53
974 01 Banská Bystrica
IČO 36027529
2120000287 11.1.2016 Magic Computers,s.r.o. Kancelárske potreby 7,00 €
Dolná 18
969 01 Banská Štiavnica
IČO 36025143
2120000288 12.1.2016 Magic Computers, s.r.o. Servis PC 100,00 €
Dolná 18
969 01 Banská Štiavnica
IČO 36025143
2120000289 12.1.2016 L&R team, s.r.o. Pracovná zdravotná služba 20,00 €
I.Krasku 1938/15
960 01 Zvolen
IČO 47423161
2120000290 19.1.2016 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 50,20 €
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO 35763469
2120000291 12.1.2016 Združenie turizmu Komisionálny predaj 64,00 €
Kammerhofska 2
969 01 Banská Štiavnica
IČO 42002192
2120000292 14.1.2016 Krnačkový club Komisionálny predaj 150,00 €
Angyalová 467/87
967 01 Kremnica
IČO 31916279
2120000293 13.1.2016 AB ART press Komisionálny predaj 404,26 €
Lichardova 51
976 13 Slovenská Ľupča
IČO 45470847
2120000294 11.1.2016 Monika Madlušková Stravovacie služby 640,20 €
č.420
966 24 Jánova Lehota
IČO 37393251
2120000295 13.1.2016 Ing. Daniel Hanes Komisionálny predaj 65,34 €
J.Gagarina 2432/105
960 01 Zvolen
IČO 40672441
2120000296 13.1.2016 Obec Svätý Anton Komisionálny predaj 40,00 €
č.34
969 72 Svätý Anton
IČO 00320471
2120000297 14.1.2016 Lindstrom, s.r.o. Servis rohoží 60,78 €
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO 35742364
 
 
2120000298 14.1.2016 VION – LG s.r.o. PHM 170,82 €
Továrenská 64
953 01 Zlaté Moravce
IČO 35985135
2120000299 14.1.2016 Ing. Juraj Hoher Komisionálny predaj 13,27 €
Cikkerová 12
962 31 Sliač
IČO 35193743
2120000300 14.1.2016 Ján Boggero BIANKO Komisionálny predaj 51,50 €
Hurbanova 1491/14
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO 44200595
2120000301 15.1.2016 Rastislav Škrinár Komisionálny predaj 24,00 €
THK 1
974 01 Banská Bystrica
IČO 34707476
2120000240 12.11.2015 L&R team, s.r.o. Služby BOZP 83,69 €
I.Krasku 1938/15
960 01 Zvolen
IČO 47423161
2120000241 16.11.2015 MCNET SK, s.r.o. Služby internetu 29,99 €
P.Dobšinského 13
969 01 Banská Štiavnica
IČO 43836305
2120000242 12.11.2015 Konica Minolta Slovakia Kopírovacie služby 250,69 €
Galvániho 17/B
821 04 Bratislava
IČO 31338551
2120000244 16.11.2015 Ing. Peter Šomek Pamätná medaila 997,60 €
Mierova 2074/99
821 05 Bratislava
IČO 46902716
2120000243 9.12.2015 Polpress s.r.o. Odborný časopis 16,66 €
Sklenárová 26
821 08 Bratislava
IČO 35896809
2120000244 16.11.2015 Peter Šomek Pamätná medaila 997,60 €
Mierova 2074/99
821 05 Bratislava
IČO 46902716
2120000246 16.11.2015 Andrea Lauková Preklad NJ 128,00 €
Ilija 178
969 01 Banská Štiavnica
IČO 40044513
2120000248 13.11.2015 Atlantis systems, s.r.o. Obnova domény msa 19,92 €
Gorkého 6
811 01 Bratislava
IČO 35985135
2120000249 20.11.2015 Renáta Chovancová Revízia EPS, PSN 999,00 €
Kavečianska cesta 1119/12
040 01 Košice
IČO 33697647
2120000250 20.11.2015 Michal Hikl Kováčske práce 912,00 €
Obchodná 126/8
969 01 Banská Štiavnica
IČO 47328584
2120000251 27.11.2015 Topky s.r.o. občerstvenie 100,00 €
Ludanská 12
934 01 Levice
IČO 31422764
2120000252 27.11.2015 Roman Belák Náradie ÚPSVaR 154,92 €
č.451
969 72 Svätý Anton
IČO 33759952
2120000253 30.11.2015 KŠP s.r.o. Kancelársky materiál 470,12 €
Pestovateľská 10 a ostatný materiál
821 04 Bratislava  
IČO 35738642  
   
2120000255 24.11.2015 Poradca s.r.o. Zákony rok 2016 58,80 €
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO 36371271
2120000256 10.12.2015 Sibacol, s.r.o. Spotrebný materiál 53,10 €
Mládežnícka 22
969 01 Banská Štiavnica
IČO 36649261
2120000257 18.12.2015 Orange Slovensko, a.s. Služby mobilného operátora 153,38 €
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO 35697270
2120000258 10.12.2015 Magic Computers, s.r.o. Spotrebný materiál 29,00 €
Dolná 18
969 01Banská Štiavnica
IČO 36025143
2120000259 10.12.2015 Magic Computers, s.r.o. Servis PC 100,00 €
Dolná 18
969 01 Banská Štiavnica
IČO 36025143
2120000260 10.12.2015 L&R team s.r.o. Pracovná zdravotná služby 20,00 €
I.Krasku 1938/15
960 01 Zvolen
IČO 47423161
2120000261 10.12.2015 Vion-LG s.r.o. PHM 249,66 €
Továrenská 64
953 01 Zlaté Moravce
IČO 36539988
2120000262 11.12.2015 Lindstrom s.r.o. Servis rohoží 54,60 €
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO 35742364
2120000272 11.12.2015 Monika Madlušková Stravovacie služby 811,80 €
Č.420
966 24 Jánová Lehota
IČO 37393251
2120000274 17.12.2015 SSE, a.s. Elektrická energia 2 412,55 €
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008
2120000199 15.10.2015 Miroslav Blahút Spotrebný materiál 275,77 €
Okrajova č.2
969 01 Banská Štiavnica
IČO 17796725
2120000200 13.10.2015 L&R team, s.r.o. Služby BOZP 83,69 €
I.Krasku 1938/15
960 01 Zvolen
IČO 47423161
2120000201 19.10.2015 MCNET SK, s.r.o. Služby internetu 29,99 €
P.Dobšisnkého 13
969 01 Banská Štiavnica
IČO 43836305
2120000202 12.10.2015 Autoservis Jutoma Servis SMV Fábia 51,15 €
Lintich 1/B
969 01 Banská Štiavnica
IČO 44622805
2120000203 12.10.2015 Erika Voleková Komisionálny predaj 395,95 €
Pernek 14
900 53 Pernek
IČO 47359820
2120000204 15.10.2015 Konica Minolta Slovakia Kopírovacie služby 250,69 €
Galvániho 17/B
821 04 Bratislava
IČO 31338551
2120000218 19.10.2015 Štefan Halaj Spotrebný materiál 91,67 €
Dolná 2
969 01 Basnká Štiavnica
IČO 34542809
2120000220 23.10.2015 Ján Sentinek Obstaranie IA 32633 2 000,00 €
Bratská 16
969 01 Banská Štiavnica
IČO 17797403
2120000221 23.10.2015 SNK Servisný poplatok 66,39 €
nám. J.C.Hronského 1
036 01 Martin
IČO 36138517
2120000222 23.10.2015 Obec Svätý Anton Komunálny odpad 115,50 €
č.34
969 72 Svätý Anton
IČO 00320471
2120000223 26.10.2015 Ján Boggero Komisionálny predaj 529,00 €
hurbanova 1491/14
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO 44200595
2120000225 16.11.2015 Slovenský rybársky zväz reprezentačné 145,00 €
Dolná 18
969 01 Banská Štiavnica
IČO 00178209
2120000226 30.10.2015 Roman Belák Náradie ÚPSVaR 156,97 €
č.451
969 72 Svätý Anton
IČO 33759952
 
2120000227 3.11.2015 Pamstav s.r.o. Obstaranie IA 32286 29 000,00 €
Ul. K.Kmeťku 9
010 08 Žilina
IČO 36399990
2120000228 9.11.2015 Roman Belák Spotrebný materiál 184,58 €
č.451
969 72 Svätý Anton
IČO 33759952
2120000229 12.10.2015 Interiér Invest s.r.o. Spotrebnýtovar 578,00 €
Kukučínova 23
040 01 Košice
IČO 36190381
2120000230 9.11.2015 Anna Weissová Komisionálny predaj 117,03 €
č.431
966 02 Vyhne
IČO 45959005
2120000231 9.11.2015 Sibacol s.r.o. Spotrebný materiál 28,52 €
Mládežnícka 22
969 01 Banská Štiavnica
IČO 36649261
2120000232 23.11.2015 Orange Slovensko, Služby mobilného operátora 152,83 €
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO 35697270
2120000233 11.11.2015 Magic Computers, s.r.o. Licencie ESSET 506,90 €
Dolná 18
969 01 Banská Štiavnica
IČO 36025143
2120000234 11.11.2015 Magic Computers, s.r.o. Servis PC 100,00 €
Dolná 18
969 01 Banská Štiavnica
IČO 36025143
2120000235 13.11.2015 L&R team s.r.o. Pracovná zdravotná služba 20,00 €
I.Krasku 1938/15
960 01 Zvolen
IČO 47423161
2120000236 12.11.2015 Monika Madlušková Stravovacie služby 887,70 €
Č.420
966 24 Jánova Lehota
IČO 37393251
2120000237 16.11.2015 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 50,20 €
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO 35763469
2120000238 16.11.2015 Lindstrom, s.t.o. Servis rohoží 54,60 €
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO 35742364
2120000239 11.11.2015 Michal Hikl údržba 711,00 €
Obchodná 126/8
969 01Banská Štiavnica
2120000245 13.11.2015 Vion-LG, s.r.o. PHM 242,49 €
Továrenská 64 a spotrebný materiál
953 01 Zlaté Moravce  
IČO 36539988  
2120000247 20.11.2015 SSE, a.s. Elektrická energia 1 543,54 €
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008

 

 

A Szentantali Múzeum (Svätý Anton)

 +421 918 877 062 - múzeumi jegypénztár

 +421 45 691 39 32

 +421 915 821 973 - titkárság

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton

Facebook

Ako nás nájdete

GPS Súradnice

48°25'19.0"N+18°56'27.8"E

[48.421903,18.9401711]