Rekonštrukcia šindľovej strechy kaštieľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1        Vyhlásenie uchádzača - rekonštrukcia strechy západného krídla (formát .pdf), na stiahnutie (formát .word)
Príloha č. 2        Návrh na plnenie kritérií rekonštrukcia strechy západného krídla (formát .pdf), na stiahnutie (formát .word)
Príloha č. 3        Projektová dokumentácia
                               Technická správa (formát .word)
                               Pôdorys strechy (formát .pdf)
                               Pohľady rez (formát .pdf)

Príloha č. 4        Výmer výkazu (formát .xls)
Príloha č. 5        Zmluva o dielo - návrh (formát .pdf)

A Szentantali Múzeum (Svätý Anton)

 +421 918 877 062 - múzeumi jegypénztár

 +421 45 691 39 32

 +421 915 821 973 - titkárság

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton

Facebook

Ako nás nájdete

GPS Súradnice

48°25'19.0"N+18°56'27.8"E

[48.421903,18.9401711]